I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Dział tematyczny  V
METODY INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE W GEOLOGII

W ramach tego działu planuje się kilka sesji technicznych obejmujących następujące zakresy problemowe:
Geologia matematyczna
Geostatystyka i zastosowania metod statystycznych w geologii
Geomatyka, geoinformatyka
Nowoczesne metody kartografii geologicznej GIS, teledetekcji oraz metody pozyskiwania, przechowywania i udostępniania danych geologicznych
Zgłoszenia oraz pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora działu, którym jest dr hab. Adam Walanus (WGGiOŚ AGH), tel. 012-617-34-38; mail: walanus@geol.agh.edu.pl

Zgłoszenie udziału prosimy też przesłać równolegle mailem do Biura Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
podając koniecznie nr działu tematycznego: V
 

   KONGRES - Strona Główna Dział tematyczny VI    PTG - Oddział Krakowski