I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Dział tematyczny  IV
ZŁOŻA KOPALIN - AKTUALNE PROBLEMY PRAC POSZUKIWAWCZYCH, BADAWCZYCH I DOKUMENTACYJNYCH

Współorganizatorem tego działu tematycznego, obejmującego szerokie spektrum zagadnień surowcowych, jest Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, który zdecydował się włączyć organizowaną przez siebie konferencję złożową, jako integralną część programu I Polskiego Kongresu Geologicznego.

Ze względu na rozległość tematyczną tego działu nauk geologicznych, liczba jego koordynatorów jest większa niż w innych działach i obejmuje zespół, w skład którego wchodzą:
dr hab. inż. Jan Bromowicz (WGGIOŚ AGH, tel. 12-617-24-99; mail: bromow@geol.agh.edu.pl ; - odpowiedzialny za cały dział + surowce skalne),
dr Magdalena Pańczyk (PIG, tel. 022- 849 53 51 w. 232, mail: magdalena.panczyk@pgi.gov.pl - koordynator z ramienia PIG i edycja wydawnictw pokonferencyjnych),
prof. Wojciech Górecki (WGGIOŚ AGH, tel. 012-617-23-60; mail: wgorecki@uci.agh.edu.pl - odpowiedzialny za sesje nt. surowców i odnawialnych źródeł energii)
prof. Adam Piestrzyński (WGGIOŚ AGH, tel 12-617-24-33; mail: piestrz@geol.agh.edu.pl - odpowiedzialny za sesję nt. geologii kruszcowej).
W ramach działu planowana jest organizacja kilku sesji tematycznych:
  1. Kopaliny energetyczne - złoża węglowodorów
  2. Kopaliny energetyczne - złoża węgla i torfu
  3. Odnawialne źródła energii
  4. Kopaliny niemetaliczne
  5. Kopaliny metaliczne
  6. Kopaliny pospolite
W ramach sesji tematycznych przewidziane są 20-minutowe referaty (w tym 5 minut na dyskusję), jak również sesje posterowe.

Artykuły naukowe, będące pokłosiem konferencji będą drukowane (po recenzjach) w Biuletynie Państwowego Instytutu Geologicznego. Instrukcje dla autorów tych artykułów znajdują się na stronie PIG poświęconej konferencji złożowej:
  < www.pgi.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1589&Itemid=2 >

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA ARTYKUŁÓW DO TEGO TOMU UPŁYWA 25. STYCZNIA 2008.

Zgłoszenia artykułów naukowych do Biuletynu PIG należy kierować na adres:   zloza.kopalin@pgi.gov.pl

Zgłoszenia oraz pytania i uwagi prosimy kierować do odpowiednich koordynatorów.

Zgłoszenie udziału prosimy też przesłać równolegle mailem do Biura Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
podając koniecznie nr działu tematycznego: IV
 

   KONGRES - Strona Główna Dział tematyczny V    PTG - Oddział Krakowski