I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Dział tematyczny  III
HYDROGEOLOGIA

SESJE TERENOWE  »  A 3  ;  B 5 

W ramach działu planuje się cztery sesje obejmujące następujące obszary badawcze:
  1. Hydrogeologia ogólna i regionalna. Zasoby wód podziemnych
  2. Hydrogeochemia i wody mineralne
  3. Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych
  4. Hydrogeologia złożowa i kopalniana
Prosimy Państwa uprzejmie o wstępną deklarację chęci/możliwości uczestniczenia w Kongresie. Zgłoszenia wraz z ewentualnymi uwagami oraz streszczeniem proponowanego referatu prosimy kierować do koordynatora działu, którym jest prof. Jacek Motyka (WGiG AGH), tel. 12-617-44-94; na adres e-mail:  kongres.hydro@gmail.com

Zgłoszenie udziału prosimy też przesłać równolegle mailem do Biura Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
podając koniecznie nr działu tematycznego: III

 

   KONGRES - Strona Główna Dział tematyczny IV    PTG - Oddział Krakowski