I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Dział tematyczny  II
GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

SESJE TERENOWE  »   B 2    

W ramach działu planuje się 5 sesji technicznych:
  1. Laboratoryjne i polowe badania gruntów i skał
  2. Współczesne problemy w badaniach geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych
  3. Modelowanie w geologii inżynierskiej i geotechnice
  4. Procesy geodynamiczne
  5. Stateczność skarp i zboczy
W ramach działu planujemy także wystąpienia firm sponsorujących nasze sesje.
     Planuje się wydanie recenzowanych artykułów pokonferencyjnych w formie monograficznego tomu renomowanego czasopisma naukowego.

Dla zainteresowanych zorganizowane będzie zwiedzanie Wydziałowego Laboratorium Geotechnicznego.

Zgłoszenia oraz pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora działu, którym jest dr inż. Aleksandra Borecka (WGGiOŚ AGH, tel. 12-617-46-40) - mail:  oborecka@geol.agh.edu.pl

Zgłoszenie udziału prosimy też przesłać równolegle mailem do Biura Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
podając koniecznie nr działu tematycznego: II
 

   KONGRES - Strona Główna Dział tematyczny III    PTG - Oddział Krakowski