Regional Keuper literature: Lisowice – Lipie ¦l±skie site

Bajdek, P., Owocki, K. & NiedĽwiedzki, G., 2014. Putative dicynodont coprolites from the Upper Triassic of Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 411: 1–17.

NiedĽwiedzki, G., 2014. Smok z Lisowic. Wielki drapieżnik z triasu [Dragon from Lisowice. The great predator from the Triassic]. Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach i Gmina Pawonków: 176 pp. [In Polish].

Dzik, J., NiedĽwiedzki, G. & Sulej, T., 2008. Zaskakuj±ce uwieńczenie ery gadów ssakokształtnych. Ewolucja, Biuletyn Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 3: 1–21. [In Polish].

Dzik, J., Sulej, T. & NiedĽwiedzki, G., 2008. A dicynodont-theropod association in the latest Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 53: 733–738.

Fuglewicz, R. & ¦nieżek, P., 1980. Megaspory górnego triasu z Lipia ¦l±skiego koło Lublińca. [Upper Triassic megaspores from Lipie ¦l±skie near Lubliniec] Przegl±d Geologiczny, 28 (8): 459–461. [In Polish].

Gorzelak, P., NiedĽwiedzki, G. & Skawina, A., 2010. Pathologies of non-marine bivalve shells from the Late Triassic of Poland. Lethaia, 43: 285–289

Kozydra, Z. & Wyrwicki, R., 1977. Wstępne wyniki badań iłów górnotriasowych jako surowców ceramicznych [Preliminary data of the Upper Triassic clays as ceramic raw materials]. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 299: 149–192. [In Polish, with English summary].

Lucas, S.G., 2015. Age and correlation of Late Triassic tetrapods from southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 627–635.

Marcinkiewicz, T., 1981. W sprawie megaspor z Lipia ¦l±skiego koło Lublińca [On the question of megaspores from Lipie ¦l±skie]. Przegl±d Geologiczny, 29 (8): 419–420. [In Polish].

Marynowski, L. & Simoneit, B.R.T., 2009. Widespread Late Triassic to Early Jurassic wildfire records from Poland: Evidence from charcoal and pyrolytic polycyclic aromatic hydrocarbons. Palaios, 24: 785–798.

Marynowski, L. & Wyszomirski, P., 2008. Organic geochemical evidences of early diagenetic oxidation of the terrestrial organic matter during the Triassic arid and semi arid climatic conditions. Applied Geochemistry, 23: 2612–2618.

Mikołuszko, W., 2008. Potwór z Lisowic. National Geographic, 107 (8): 2–19. [In Polish].

NiedĽwiedzki, G. & Sulej, T., 2008. Lipie ¦l±skie koło Lisowic – okno na póĽnotriasowy ekosystem l±dowy [Lipie ¦l±skie of Lisowice – a window on the Late Triassic continental ecosystem]. Przegl±d Geologiczny, 56 (9): 821–822.

NiedĽwiedzki, G. & Sulej, T., 2010. Lisowice – cegielnia Lipie ¦l±skie (punkt 2) [Excursion I. Silesian paleontological Triassic vertebrate sites: Lisowice – Lipie ¦l±skie brickyard (point 2)]. In: Zatoń, M., Krawczyński, W., Salamon, M. & Bodzioch, A. (eds), "Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni". XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Żarki-Letnisko 13–16 wrze¶nia 2010. Wydział Nauk o Ziemi U¦, Sosnowiec, pp. 102–107. [In Polish].

NiedĽwiedzki, G., Gorzelak, P. & Sulej, T., 2011. Bite traces on dicynodont bones and the early evolution of large terrestrial predators. Lethaia, 44: 87–92.

NiedĽwiedzki, G., Sulej, T. & Dzik, J., 2012. A large predatory archosaur from the Late Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 57 (2): 267–276.

Pacyna, G., 2014. Plant remains from the Polish Triassic. Present knowledge and future prospects. Acta Palaeobotanica, 54: 3–33.

Pieńkowski, G., NiedĽwiedzki, G. & Brański, P., 2014. Climatic reversals related to the Central Atlantic magmatic province caused the end-Triassic biotic crisis – Evidence from continental strata in Poland. In: Keller G. & Kerr A. (eds), Volcanism, Impacts, and Mass Extinctions: Causes and Effects. Geological Society of America Special Papers, 505: 263–286.

Skawina, A., 2008. Pochodzenie i ewolucja skójek [Origin and evolution of unionid mussels]. Ewolucja, Biuletyn Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 3: 35–42. [In Polish].

Skawina, A. & Dzik, J., 2011. Umbonal musculature and relationships of the Late Triassic filibranch unionoid bivalves. Zoological Journal of the Linnean Society, 163: 863–883.

Staneczko, K., 2007b. Nowe dane paleobotaniczne na temat górnego triasu z Lipia ¦l±skiego koło Lublińca (południowa Polska) [New palaeobotanical data on the Upper Triassic of Lipie ¦l±skie near Lubliniec (southern Poland)]. In: Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia 2007: 157–170. [In Polish].

Sulej, T., 2008. Smok ze ¦l±ska. National Geographic Kids, 14: 1–2.

¦wiło, M., NiedĽwiedzki, G. & Sulej, T., 2014. Mammal-like tooth from the Upper Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 59 (4): 815–820.

Szulc, J., Racki, G., Jewuła, K. & ¦rodoń, J., 2015. How many Upper Triassic bone-bearing levels are there in Upper Silesia (southern Poland)? A critical overview of stratigraphy and facies. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 587–626.

Wawrzyniak, Z. & Ziaja, J., 2009. Wstępne wyniki badań górnotriasowej makroflory Lipia ¦l±skiego, Polska [Preliminary results of research of the Upper Triassic macroflora from Lipie ¦l±skie, Poland]. In: Jurassica VIII, Vrsatec, 09–11. 10. 2009. Abstrakty, abstrakty rozszerzone, artykuły. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 35 (3/1): 105–106. [In Polish, with English summary].

Zatoń, M., NiedĽwiedzki, G., Marynowski, L., Benzerara, K., Pott, C., Cosmidis, J., Krzykawski, T. & Filipiak, P., 2015. Coprolites of Late Triassic carnivorous vertebrates from Poland: An integrative approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 430: 21–46.« Introduction

© 2016 Instytut Nauk Geologicznych PAN

Executed by Wojciech Krawczyński (2016)