Regional Keuper literature: Patoka site

Kozydra, Z. & Wyrwicki, R., 1977. Wstępne wyniki badań iłów górnotriasowych jako surowców ceramicznych [Preliminary data of the Upper Triassic clays as ceramic raw materials]. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 299: 149–192. [In Polish, with English summary].

Pacyna, G., 2014. Plant remains from the Polish Triassic. Present knowledge and future prospects. Acta Palaeobotanica, 54: 3–33.

Philippe, M., Pacyna, G., Wawrzyniak, Z., Barbacka, M., Boka, K., Filipiak, P., Marynowski, L., Thévenard, F. & Uhl, D., 2015. News from an old wood – Agathoxylon keuperianum (Unger) nov. comb. in the Keuper of Poland and France. Review of Palaeobotany and Palynology, 221: 83–91.

Szulc, J., Racki, G. & Jewuła, K., 2015. Key aspects of the stratigraphy of the Upper Silesian middle Keuper, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 557–586.

Wyszomirski R. & Galos, K., 2005. Czerwone iły triasowe rejonu Tarnowskie Góry – Kępno w aspekcie przydatności dla polskiego przemysłu ceramicznego [Triassic red clays of Tarnowskie Góry – Kępno region in respect of their usefulness for the Polish ceramic industry]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21 (spec. issue 1): 149–166. [In Polish, with English summary].

Wyszomirski, P. & Galos, K., 2007. Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Część III. Czerwone iły triasowe [Clays of the domestic industry of fine and technical ceramics. Part III. Triassic red clays]. Materiały Ceramiczne, 59 (3): 102–110. [In Polish, with English abstract].« Introduction

© 2016 Instytut Nauk Geologicznych PAN

Executed by Wojciech Krawczyński (2016)