PROJEKT
CELE
STRATEGIA
STRUKTURA
PARTNERZY
WYDARZENIA

ATLAB
WYDARZENIA

Dzień Otwarty ING PAN
grudzień 2014

Dzień Otwarty  »»


Potencjał badawczy ING PAN dla nauki i praktyki
Spotkanie 4 grudnia 2014, w siedzibie ING PAN

Program  »»

Małopolska Noc Naukowców 2014
"Granice geologii - geologia bez granic" 

25-27.06.2014  »»


Program »»
Konferencja
"Science for Industry: Necessity is the mother of invention"
Third Networking Event dedicated to the Polish experience in the field of shale gas exploration
25-27.06.2014  »»


Program »»
Warsztaty
"Lessons from the past:
interpreting the paleorecord & modelling"

Drugie warsztaty projektu ATLAB z serii "Innovations in modelling: from elements to global changes"
11 - 13 czerwca 2014  »»


Program warsztatów »»
Konferencja

"Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Successions in West Antarctica"
28-29.05.2014 Warszawa  »»


Second Circular »
Warsztaty
"Bio-proxies: integration of isotopic and ecologic approaches"
6 - 7 maja 2014  »»


Program warsztatów »»
Warsztaty
"From elements to macroevolution: MODELLING TOOLS AND APPLICATIONS IN BIOGEOSYSTEM"
Pierwsze warsztaty projektu ATLAB z serii "Innovations in modelling: from elements to global changes"
April 9 - 11, 2014  »»


Program warsztatów »»
Konferencja
"Science for Industry: Necessity is the mother of invention"
Second Networking Event in the field of modern geochemical applications in geosystem exploration
18-20.09.2013  »»

Program  »»     Ankieta  »»

Warsztaty

"Geoanalyst", 3-4.06.2013  »»

Warsztaty

"Applications of mineralogical and geochemical tools in oil and gas exploration"
4-5.06.2013  »»

Konferencja

"Paleoecological reconstructions - lacustrine, peat and cave sediments"
22-24 maja 2013, BIAŁKA TATRZAŃSKA


paleo2013.ing.pan.pl
Konferencja

"IsoG 2013 - Environmental geochemistry methods, trends, questions"
13 - 15 marca, 2013 Warszawa  »»


www.ing.pan.pl/IsoG2013/
XV Dolnośląski Festiwal Nauki 2012
Mars na Ziemi - Ziemia na Marsie
Zespół geologów planetarnych WROONA z Instytutu Nauk Geologicznych PAN przygotował dwudniowy cykl wykładów i pokazów przybliżających planetę, o której ostatnio jest głośno - Marsa. Imprezy odbędą się w dniach 21-22 września w ramach
Weekendu z geologią  »» ; Festiwal-aktualności  »»
Warsztaty

Individual Property Rights (IPR) issues, patents, ethical issues and legal aspects of knowledge transfer between science in Poland and EU
13-14.09.2012  »»

Zaproszenie  »»
Konferencja
"Science for Industry: Necessity is the mother of invention"
First Networking Event in the field of modern geochemical applications in geosystem exploration, 20-22.06.2012  »»

Program  »»

Courtesy NASA/JPL-Caltech Warsztaty

Elements and isotopes in the analyses of extraterrestrial and terrestrial materials
3-5.04.2012  »»


Warsztaty


Priorytety polityki innowacyjnej, finansowanie komercjalizacji
28.10.2011  »»
English version
Projekt finansowany w ramach 7. Programu Ramowego
Program: REGPOT-2011-1 EU FP7