PROJEKT
CELE
STRATEGIA
STRUKTURA
PARTNERZY
WYDARZENIA

ATLAB
CELEGłówne cele projektu ATLAB zawierają:
  • wzmocnienie potencjału ludzkiego
  • poprawa istniejącego zaplecza sprzętowego
  • rozwój silnej, wielostronnej współpracy z partnerami, reprezentującymi sektor prywatny i publiczny
  • wzmocnienie partnerstwa z naukowcami europejskimi
  • integracja z Europejską Przestrzenią Badawczą (ERA)English version

Projekt finansowany w ramach 7. Programu Ramowego
Program: REGPOT-2011-1 EU FP7