PROJEKT
CELE
STRATEGIA
STRUKTURA
PARTNERZY
WYDARZENIA

ATLAB

Action Towards
LABoratories Enhancement and
Know-How Exchange for
Advanced Research
on GeosystemProjekt finansowany w ramach:
  • 7. Programu Ramowego konkursu
    REGPOT-2011-1 EU FP7
  • środków finansowych na naukę w latach 2011-2015 przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego

Centrum ATLAB jest interdyscyplinarną jednostką badawczą- integralną częścią Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk - specjalizującą się w opracowywaniu metodyki i zastosowaniu geochemii izotopów jako głównego narzędzia badań innowacyjnych, łączących współczesną geologię, ochronę środowiska i najnowsze technologie.


English version

Akronim projektu: ATLAB
Organizator projektu: INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN
Nr projektu: 285989
Rozpoczęcie: 01.10.2011; Zakończenie: 31.03.2015
Czas trwania: 42 miesiące
Koszt projektu: 3.86 mln. euro
Dofinansowanie z 7PR: 3.45 mln. euro