W dniu 23 czerwca 2015 roku
zmarła w wieku 82 lat

Śp.

prof. dr hab. Elżbieta Turnau

paleobotanik

Z prawdziwym żalem żegnamy Panią Profesor, która całe swoje życie zawodowe spędziła w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, w Ośrodku Badawczym w Krakowie.
Pasją Jej była palinologia, a szczególnie spory utworów dewonu i karbonu.
Wprowadzając nowe taksony, porządkując poziomy stratygraficzne dla potrzeb geologii, stała się wybitnym autorytetem w swojej specjalności zarówno w kraju jak i zagranicą. Była autorką wielu publikacji i opracowań, laureatką nagród naukowych, członkiem międzynarodowych towarzystw, wieloletnim członkiem Rady Naukowej ING PAN, człowiekiem wielkiej wiedzy i pasji.
Pamiętać będziemy Panią Profesora Elżbietę Turnau jako osobę ciepłą i życzliwą, o wielkiej kulturze osobistej. Taką pozostanie z nami w naszych myślach i wspomnieniach.

Dyrekcja i Rada Naukowa
Instytutu Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk

Pogrzeb odbędzie się w Krakowie, w czwartek 25 czerwca 2015 roku o godz. 11.40
na Cmentarzu Rakowickim.


Nekrolog
Ośrodek Badawczy
ING PAN w Krakowie »


Nekrolog
Instytut Nauk Geologicznych PAN »

Przemówienie pogrzebowe

Artykuł w Gazecie Wyborczej 7 lipca 2015 (Jan Turnau)

Kondolencje
Uniwersytet Śląski