DZIEŃ OTWARTY OŚRODKA BADAWCZEGO ING PAN W KRAKOWIE
GALERIA
GALERIA Wstęp Lab. Geochemii Izotopów Lab. Minerałów Ilastych Lab. Gazów Szlachetnych Lab. Preparatyki Geologicznej Senacka Strefa Filmowa MUZEUM

Laboratorium Geochemii Izotopów
Fot.: Andrzej Łaptaś

© 2003-2014 Instytut Nauk Geologicznych PAN