INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY
OŚRODEK BADAWCZY
W KRAKOWIE

12 grudnia 2014
OŚRODEK BADAWCZY
W WARSZAWIE

5 grudnia 2014
OŚRODEK BADAWCZY
WE WROCŁAWIU

16 grudnia 2014  « Strona domowa ING PAN