Profesor Ludwik Zejszner
Strona główna
ING PAN
Renowacja
nagrobka
Sesja Biografia Bibliografia Impact Factor Podręczniki Kartografia
Kartografia

Prof. Ludwik Zejszner był autorem pierwszej nowoczesnej mapy geologicznej Tatr (Carte geologique de la chaine du Tatra et des soulevements paralleles, 1844, Berlin) oraz pierwszych – niestety nieopublikowanych – arkuszy mapy geologicznej rejonu świętokrzyskiego (Karta geognostyczna okręgu wschodniego górnictwa Królestwa Polskiego)

Mapa Geologiczna Tatr, 1844 (Oryginał znajduje się w Technische Universität Bergakademie, Freiberg, Germany)
Karta geognostyczna okręgu wschodniego górnictwa Królestwa Polskiego
Arkusz Chęciny  
(Oryginał znajduje się w Bibiotece Śląskiej; komplet zachowanych arkuszy został udostępniony w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej)