Profesor Ludwik Zejszner
Strona główna
ING PAN
Renowacja
nagrobka
Sesja Biografia Bibliografia Impact Factor Podręczniki Kartografia
Uroczystość renowacji nagrobka Ludwika Zejsznera


6 listopada 2013 roku odbyła się na Cmentarzu Rakowickim bardzo ważna dla środowiska geologicznego uroczystość – JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak i dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN prof. dr hab. Marek Lewandowski dokonali odsłonięcia odnowionego grobu prof. Ludwika Zejsznera (1805 – 1871).

Renowacja nagrobka L. Zejsznera, której pomysłodawcą był emerytowany pracownik ING PAN dr Stanisław Czarniecki, została doprowadzona do szczęśliwego końca dzięki staraniom Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego a sfinansowana przez firmy zajmujące się poszukiwaniami ropy i gazu w Polsce: Chevron, Canadian International Oil Corporation oraz ION Geophysical.

Prof. Ludwik Zejszner został pochowany na Cmentarzu Rakowickiem (pas 23, rząd południowy), nagrobek był wykonany w pracowni Edwarda Stehlika. W ciągu ponad 140 lat jakie upłynęły od momentu jego wystawienia uległ on częściowemu zniszczeniu, największym ubytkiem był zupełnie zniszczony kamienny krzyż. Renowacja, wykonana w 2013 roku przez pracownię konserwatorską Haliny Baster, przywróciła grób prof. Zejsznera do jego niegdysiejszego stanu.



Nagrobek Ludwika Zejsznera przed i po renowacji



Cmentarz Rakowicki 6 listopada 2013 roku


Autor opracowania: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
Fotografie: mgr Piotr Olejniczak
Opracowanie i wykonanie strony: dr inż. Andrzej Łaptaś