Z najgłębszym smutkiem informujemy o śmierci

prof. dr hab. Jana Kutka,

członka Rady Naukowej naszego Instytutu, wielkiego uczonego oraz wspaniałego Nauczyciela wielu z nas.

Dyrekcja ING PAN      


   Życiorys Nekrolog