Strona domowa


Laboratorium Uranowo-Torowe
Laboratorium Uranowo-Torowe (LUT)
Kierownik:  dr hab. Michał G±siorowski
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           O¶rodek Badawczy w Warszawie  
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-742
e-mail: mgasior@twarda.pan.pl

Kierunki badań Pracownicy Metody analityczne Cennik usług Do pobrania Aktualne projekty badawcze Wybrane publikacje

Kierunki badań
 1. Rekonstrukcja warunków paleo¶rodowiskowych w oparciu o badania nacieków jaskiniowych
 2. Analiza danych
 3. Modelowanie numeryczne
 4. Rozwój metod datowania izotopowego
 5. Zastosowanie "metryk izotopowych" w badaniach procesów naturalnych
 6. Badania procesów frakcjonowania izotopowego

Pracownicy
Skład zespołu:
 1. dr hab. Michał G±siorowski, prof. nadzw.
 2. dr hab. Helena Hercman, prof. nadzw.
 3. mgr Anna Mulczyk, starszy ekspert ds. technicznych
 4. dr Jacek Pawlak, adiunkt
 5. mgr Marcin Błaszczyk, asystent

Metody analityczne
 1. Spektrometria alfa
 2. Spektrometria beta
 3. Spektrometria gamma
 4. Analiza elementarna
 5. Radiochemia

Cennik usług

Do pobrania
 1. MOD-AGE
 2. GenCorr
 3. Stronter
 4. IzoCalc

Aktualne projekty badawcze

Wybrane publikacje

© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN