Strona domowa


Zespół Badania Procesów Petrogenetycznych
Zespół Badania Procesów Petrogenetycznych (PetroGEN)
Koordynator:  prof. dr hab.  Ewa Słaby
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Warszawie  
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-752
e-mail: e.slaby@twarda.pan.pl

Skład zespołu:
  1. prof. dr hab. Ewa Słaby, profesor
  2. dr Katarzyna Gros, asystent
  3. dr Łukasz Kruszewski, adiunkt
  4. mgr Łukasz Birski, asystent
  5. mgr inż. Alicja Wudarska, asystent
  6. mgr Elżbieta Jaroszewicz, asystent
  7. mgr Izabela Moszumańska, geochemik, inspektor ds. BHP
  8. dr hab. Bartosz Budzyń, prof. nadzw.

Zapis mechanizmów ewolucji stopów w domenach minerałów Geochemia i mineralogia procesów pożarowych Sygnały ewolucji wczesnej Ziemi zachowane w fosforanach Analiza molekularna materii organicznej jako narzędzie do odtwarzania jej źródła, środowiska sedymentacji oraz dojrzałości termicznej Stabilność fosforanów REE i krzemianów REE podczas metamorfizmu - eksperymenty i przyroda

Zapis mechanizmów ewolucji stopów w domenach minerałów

Geochemia i mineralogia procesów pożarowych

Sygnały ewolucji wczesnej Ziemi zachowane w fosforanach

Analiza molekularna materii organicznej jako narzędzie do odtwarzania jej źródła, środowiska sedymentacji oraz dojrzałości termicznej

Stabilność fosforanów REE i krzemianów REE podczas metamorfizmu - eksperymenty i przyroda

© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN