Strona domowa


Zespół Badań Zmian Środowiska - Klimat i Człowiek
Zespół Badań Zmian Środowiska - Klimat i Człowiek (PALEO)
Koordynator:  dr hab.  Joanna Mirosław Grabowska
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Warszawie  
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-809
e-mail: jmirosla@twarda.pan.pl

Wprowadzenie Pracownicy Tematyka badawcza Metody Popularyzacja nauki

Wprowadzenie
W Instytucie Nauk Geologicznych PAN prowadzone są badania dotyczące zmian środowiska przyrodniczego, wywołanych zarówno czynnikami naturalnymi np. zmianami klimatu, jak i obecnością i działalnością człowieka. Badania koncentrują się na zjawiskach i procesach zachodzących na przestrzeni ostatnich kilkuset tys. lat (okres czwartorzędu) i realizowane są na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, od Karpat do północnych regionów polarnych (m.in. Polska, Ukraina, Finlandia) oraz Ameryki (Meksyk, Gwatemala).
Rekonstrukcje zmian środowiska oparte są na wynikach badań interdyscyplinarnych osadów jeziornych, bagiennych, eolicznych (lessów) i jaskiniowych, wykorzystujących analizy biologiczne (analiza diatomologiczna, analiza palinologiczna, analiza kopalnych kości kręgowców, analiza szczątków wioślarek) i analizy geochemiczne (analiza geochemiczna, analiza izotopów trwałych) oraz dane archeologiczne.
Pracownicy
Skład zespołu:
 1. mgr Olga Augustyniuk, technik-stażysta
 2. dr hab. Maciej T. Krajcarz, adiunkt, (geologia czwartorzędu, geoarcheologia, tafonomia kręgowców)
 3. dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska, prof. nadzw., (geologia czwartorzędu , paleolimnologia, izotopy trwałe w osadach i materii organicznej)
 4. dr Milena Obremska, adiunkt, (palinologia)
 5. dr hab. Elwira Sienkiewicz, adiunkt, (paleobotanika czwartorzędu - diatomologia)
 6. mgr Joanna Stańczak, geochemik, (paleogeografia czwartorzędu)
 7. prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska, profesor, (hydrobiologia, paleolimnologia)
 8. mgr Marta Wojewódka, technik, (paleolimnologia, analiza subfosylnych szczątków wioślarek - Cladocera)
 9. dr hab. Edyta Zawisza, prof. nadzw., (paleolimnologia - analiza kopalnych szczątków wioślarek - Cladocera, działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatycznych)
Tematyka badawcza
 1. ANTROPOPRESJA
 2. BIOGEOLOGIA
 3. GEOARCHEOLOGIA
 4. PALEOKLIMAT
 5. PALEOLIMNOLOGIA
Metody
 1. Analiza okrzemek (diatomologiczna)
 2. Analiza palinologiczna
 3. Analiza subfosylnych wioślarek (Cladocera)
 4. Analiza szczątków kręgowców
 5. Analiza izotopów trwałych
Popularyzacja nauki
Od kilkunastu lat pracownicy ING PAN organizują kursy i szkolenia (zarówno grupowe i indywidualne) z oznaczania subfosylnej fauny wioślarek (Cladocera) i ich taksonomii. Nieodzownym elementem warsztatów są możliwości interpretacyjne fauny wioślarek oraz jej przydatność w rekonstrukcjach paleoklimatycznych i palekologicznych.

Członkowie grupy realizują, we współpracy z Climate-KIC, zadania prospołeczne związane z propagowaniem gospodarki niskoemisyjnej i walką ze zmianami klimatu. Corocznie organizujemy w Warszawie Climathon (globalne, 24-godzinne wydarzenie oparte na formule hacakathonu, w 2016 roku w akcji wzięło udział 59 miast z 6 kontynentów). Od 2017 roku jesteśmy koordynatorem programu Pioneers into Practice, który łączymy ze sobą profesjonalistów specjalizujących się w obszarze zmian klimatu z organizacjami publicznymi, prywatnymi, naukowo-badawczymi oraz organizacjami pozarządowe działającymi w szeroko pojętym sektorze ochrony klimatu.

© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN