Strona domowa


Zespół Badawczy Systemów Depozycyjnych
Zespół Badawczy Systemów Depozycyjnych (DEPOS)
Koordynator: prof. dr hab.  Stanisław Mazur
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 230
       (48) 12 3705 230

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: s.mazur@ingpan.krakow.pl

Skład zespołu:
  1. dr Agnieszka Arabas, adiunkt
  2. dr hab. Przemysław Gedl, adiunkt
  3. dr hab. Artur Kędzior, adiunkt
  4. prof. dr hab. Stanisław Mazur, profesor
  5. dr Mateusz Mikołajczak, asystent
  6. dr Mariusz Paszkowski, specjalista ds. badawczo-technicznych

Proweniencja materiału osadowego Chronologia sekwencji osadowych Rekonstrukcja paleosrodowisk Struktury geologiczne w obrazie pól potencjalnych Przemiany postdepozycyjne

Proweniencja materiału osadowego

Chronologia sekwencji osadowych

Rekonstrukcja paleośrodowisk

Struktury geologiczne w obrazie pól potencjalnych

Przemiany postdepozycyjne

© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN