Strona domowa


Zespół Badań Minerałów Ilastych
Zespół Badań Minerałów Ilastych (ClayLab)
Kierownik: dr  Marek Szczerba
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 232
      (48) 12 3705 232

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: m.szczerba@ingpan.krakow.pl
Skład zespołu:
 1. prof. dr hab. Jan Środoń, profesor
 2. dr Marek Szczerba, adiunkt
 3. dr hab. Arkadiusz Derkowski, prof. nadzw.
 4. dr Katarzyna Luberda-Durnaś, adiunkt
 5. dr Artur Kuligiewicz, adiunkt
 6. mgr inż. Małgorzata Lempart, asystent
 7. mgr Dorota Bakowska, starszy ekspert ds. technicznych
 8. dr inż. Aleksander Skała, ekspert ds. technicznych
 9. inż. Zuzanna Ciesielska, laborant

Struktura i przemiany minerałów ilastych Właściwości petrofizyczne skał Geochronologia gazów szlachetnych Laboratoria Publikacje

Struktura i przemiany minerałów ilastych

Właściwości petrofizyczne skał

Geochronologia gazów szlachetnych

Laboratoria
 1. Laboratorium chemiczne i separacji minerałów
 2. Dyfrakcja Rentgenowska
 3. Geochemia izotopów gazów szlachetnych
 4. TG-MS-IR
 5. Adsorpcja gazu i porowatość
 6. Klaster obliczeniowy

Publikacje

© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN