Home page


Biogeosystem Modelling Group
Biogeosystem Modelling Group (BIOGEO)
Coordinator: Dr. hab.  Jarosław Tyszka
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ( Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Kraków )
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
Phone:  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; Ext.: 216
             (48) 12 3705 216

Fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: j.tyszka@ingpan.krakow.pl

BIOGEO/home Research People Labs Publications Multimedia

BIOGEO/home

Research
  1. Mikropaleontologiczne wskaźniki paleośrodowiska
  2. Morfogeneza i biomineralizacja otwornic
  3. Modelowanie wieloskalowe otwornic
  4. Modelowanie systemu ziemskiego

People
Team composition:
  1. MSc. Jan Goleń - Technician
  2. MSc. Igor Niezgodzki - Assistant
  3. Dr. Wiesława Radmacher - Assistant
  4. Dr. hab. Jarosław Tyszka - Associate Professor

Labs
  1. Update Experimental Laboratory
  2. Computer Modelling Studio

Publications

Multimedia

© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN