Strona domowa


Zespół Modelowania Biogeosystemu
Zespół Modelowania Biogeosystemu (BIOGEO)
Koordynator: dr hab.  Jarosław Tyszka
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 216
       (48) 12 3705 216

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: j.tyszka@ingpan.krakow.pl

BIOGEO/O nas Badania Personel Pracownie Publikacje Multimedia

BIOGEO/O nas

Badania
  1. Mikropaleontologiczne wskaźniki paleośrodowiska
  2. Morfogeneza i biomineralizacja otwornic
  3. Modelowanie wieloskalowe otwornic
  4. Modelowanie systemu ziemskiego

Personel
Skład zespołu:
  1. mgr Jan Goleń - technik
  2. mgr Igor Niezgodzki - asystent
  3. dr Wiesława Radmacher - asystent
  4. dr hab. Jarosław Tyszka - prof. nadzw.

Pracownie
  1. Aktualistyczna Pracownia Eksperymentalna
  2. Pracownia Modelowania Komputerowego

Publikacje

Multimedia

© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN