Strona domowa


Pracownia Preparatyki Geologicznej
Pracownia Preparatyki Geologicznej (GeoPrep)
Kierownik: dr hab. Bartosz  Budzyń
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 250 lub 229
       (48) 12 3705 250 (lub 229)

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: b.budzyn@ingpan.krakow.pl


© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN