Strona domowa


Laboratorium Minerałów Ilastych
Laboratorium Minerałów Ilastych (ClayLab)
Kierownik: dr  Marek Szczerba
Menadżer (p.o.):   mgr inż.  Małgorzata Lempart
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 232
      (48) 12 3705 232

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: m.szczerba@ingpan.krakow.pl


© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN