Strona domowa


LABORATORIA i GRUPY BADAWCZE
w Ośrodkach Badawczych w Warszawie i we Wrocławiu
Laboratorium Izotopów Stabilnych (ISOLAB) - LIS
Kierownik:  dr  Beata Gebus‑Czupyt
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Warszawie  
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-714
e-mail: b.gebus@twarda.pan.pl
Laboratorium Uranowo-Torowe (LUT) - LUT
Kierownik:  dr hab. Michał Gąsiorowski
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Warszawie  
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-742
e-mail: mgasior@twarda.pan.pl
Zespół Badań Zmian Środowiska - Klimat i Człowiek (PALEO) - ZKI
Koordynator:  dr hab.  Joanna Mirosław Grabowska
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Warszawie  
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-809
e-mail: jmirosla@twarda.pan.pl
Zespół Interpretacji Sejsmicznych i Analiz Basenowych (SeisSed) - ZSA
Koordynator:  dr hab. inż.  Piotr Krzywiec
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Warszawie  
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-749
e-mail: piotr.krzywiec@twarda.pan.pl
Zespół Badania Procesów Petrogenetycznych (PetroGEN) - ZPP
Koordynator:  prof. dr hab.  Ewa Słaby
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Warszawie  
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-752
e-mail: e.slaby@twarda.pan.pl

© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN