Strona domowa


Muzeum Geologiczne
Adres (korespondencja):
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie
           Muzeum Geologiczne
           ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

Wystawy:
           ul. Senacka 3

tel.: (48) 12 422-19-10 ; 422-89-20
fax: (48) 12 422-16-09
e-mail: muzeum@ingpan.krakow.pl
Logo Muzeum
2007 - 2018
18/19 maja 2018


Pracownicy:
mgr Michał Banaś, ekspert ds. technicznych, tel.: (48) 12 3705-253
dr Agata Jarzynka, specjalista ds. badawczo-technicznych, tel.: (48) 12 3705-217 (254)
      Muzeum Geologiczne posiada zbiory geologiczne gromadzone od 130 lat, początkowo przez Komisję Fizjograficzą Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (od 1865 r.), a następnie Dział Geologiczny Akademii Umiejętności i od 1945 roku przez Muzeum Przyrodnicze PAU.
Obecnie Muzeum Geologiczne posiada zbiory obejmujące kilka działów geologii, a mianowicie zbiory paleobotaniczne, paleontologiczne, mineralogiczne i litologiczne. Najcenniejsze z nich są przekształcone w kolekcje dokumentalne.
Muzeum posiada 129 kolekcji dokumentalnych, 67 kolekcji porównawczych (niepublikowanych), kilkaset egzemplarzy okazów wystawowych - w sumie ponad 100 tys. pozycji inwentarzowych. Posiadane kolekcje i zbiory są udostępniane do badań. Muzeum przyjmuje do swoich zbiorów zarówno kolekcje dokumentalne, jak i inne zbiory opracowane przez autorów. Muzeum prowadzi komputerową archiwizację kolekcji i zbiorów w celu stworzenia nowoczesnego komputerowego banku danych o wszystkich swoich zbiorach, kolekcjach i okazach. Muzeum organizuje stałe i okresowe wystawy, prelekcje i seminaria na terenie Ośrodka Badawczego. W ramach promocji i popularyzacji wiedzy geologicznej współuczestniczy w organizacji wystaw w innych muzeach.
  Stała wystawa służąca celom dydaktycznym “Budowa Geologiczna Obszaru Krakowskiego” stanowi jedyną ekspozycję w kraju przedstawiającą wyniki badań geologicznych tego terenu. Służy szkołom podstawowym i średnim oraz wyższym uczelniom, jak również upowszechnieniu nauki wśród nieprofesjonalistów.
Wystawa czynna jest w czwartki i piątki w godzinach 10.00-15.00 i w soboty w godzinach 10.00–14.00.  
   . . .więcej  » 
[strona Muzeum]

© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN