Home page


LABORATORIES in Research Centre in Kraków
Geochronology and Isotope Geochemistry Laboratory
Coordinator and Manager:  Dr. hab. Robert Anczkiewicz, Associate Professor
Address:  
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ( Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Kraków )
           Senacka 1,   31-002 Kraków
Phone: (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; Ext.: 224 or 210
            (48) 12 3705 224 (210)
            (48) (0) 668 356 446

Fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndanczki@cyf-kr.edu.pl
Clay Minerals Laboratory (CML)
Coordinator:  Dr.  Marek Szczerba
Acting Manager:  MSc. Małgorzata Lempart
Address:  
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ( Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Kraków )
           Senacka 1,   31-002 Kraków
Phone: (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; Ext.: 232
            (48) 12 3705 232

Fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndszczer@cyf-kr.edu.pl
Sample Preparation Laboratory
Head:  Dr.  Bartosz  Budzyń
Address:  
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ( Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Kraków )
           Senacka 1,   31-002 Kraków
Phone: (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; Ext.: 250 or 229
            (48) 12 3705 250 (or 229)

Fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndbudzyn@cyf-kr.edu.pl

Biogeosystem Modelling Laboratory
Head: Dr. hab.  Jarosław Tyszka
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ( Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Kraków )
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
Phone:  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; Ext.: 216
             (48) 12 3705 216

Fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndtyszka@cyf-kr.edu.pl

Kontakt w sprawach zamawiania badań i analiz:
Head of the Administration & Procurement DivisionAdam Jaracz, MSc.
Phone: (48) 12 3705 239, fax: (48) 12 37 05 205
e-mail: ndjaracz@cyf-kr.edu.pl


© 2003-2017  Instytut Nauk Geologicznych PAN