Strona domowa


LABORATORIA i GRUPY BADAWCZE
w Ośrodku Badawczym w Krakowie
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów (IsoChron)
Kierownik:  dr hab. Robert Anczkiewicz
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 224 lub 210
      (48) 12 3705 224 (210)
      (48) (0) 668 356 446

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndanczki@cyf-kr.edu.pl
Laboratorium Minerałów Ilastych (ClayLab)
Kierownik: dr  Marek Szczerba
Menadżer (p.o.):   mgr inż.  Małgorzata Lempart
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 232
      (48) 12 3705 232

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndszczer@cyf-kr.edu.pl
Pracownia Preparatyki Geologicznej (GeoPrep) - PPG
Kierownik: dr hab. Bartosz  Budzyń
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 250 lub 229
       (48) 12 3705 250 (lub 229)

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndbudzyn@cyf-kr.edu.pl
Zespół Modelowania Biogeosystemu (BIOGEO) - ZMB
Koordynator: dr hab.  Jarosław Tyszka
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 216
       (48) 12 3705 216

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndtyszka@cyf-kr.edu.pl
Zespół Badawczy Systemów Depozycyjnych (DEPOS) - ZSD
Koordynator: prof. dr hab.  Stanisław Mazur
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 230
       (48) 12 3705 230

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndmazur@cyf-kr.edu.pl
Kontakt w sprawach zamawiania badań i analiz:
Zastępca Kierownika Biura Administracyjno-Ekonomicznego - mgr Adam Jaracz
tel. (48) 12 3705 239,  fax: (48) 12 37 05 205
e-mail: ndjaracz@cyf-kr.edu.pl


© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN