Strona domowa


LABORATORIA w Ośrodku Badawczym w Krakowie
Laboratorium Geochemii Izotopow
Koordynator i menadżer:  dr hab. Robert Anczkiewicz, prof. nadzw.
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 224 lub 210
      (48) 12 3705 224 (210)
      (48) (0) 668 356 446

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndanczki@cyf-kr.edu.pl
Laboratorium Minerałów Ilastych (LMI)
Koordynator: dr  Marek Szczerba
Menadżer (p.o.):   mgr inż.  Małgorzata Lempart
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 232
      (48) 12 3705 232

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndszczer@cyf-kr.edu.pl
Laboratorium Preparatyki Geologicznej
Kierownik: dr inż. Bartosz  Budzyń
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 250 lub 229
       (48) 12 3705 250 (lub 229)

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndbudzyn@cyf-kr.edu.pl

Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
Kierownik: dr hab.  Jarosław Tyszka
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 216
       (48) 12 3705 216

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndtyszka@cyf-kr.edu.pl

Kontakt w sprawach zamawiania badań i analiz:
Kierownik Działu Administracji - mgr Adam Jaracz
tel. (48) 12 3705 239, fax: (48) 12 37 05 205
e-mail: ndjaracz@cyf-kr.edu.pl


© 2003-2017  Instytut Nauk Geologicznych PAN