Home page


Stable Isotope Laboratory
Stable Isotope Laboratory (ISOLAB)
Head:    Dr. Beata Gebus‑Czupyt
Address:  
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Warszawie  
           ( Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Warszawa )
           Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Phone: (48) 22 6978-714
e-mail: b.gebus@twarda.pan.pl

Laboratory Research Personel Publications Contact

Laboratory

Research
  1. Metody analiz
  2. Dla kilentów

Personel
Team composition:
  1. Dr. Beata Gebus-Czupyt, Assistant
  2. Dr. Adam Porowski, Research Specialist
  3. Dr. Paweł Zawidzki, Chief specialist (part-time)
  4. MSc. Magdalena Radzikowska, Isotope Geochemistry Expert
  5. MSc. Anastasia Romanova, PhD student (part-time)
  6. MSc. Agata Trojan, Geochemist (maternity leave)
  7. MSc. Jan Kolebski, Technician-Administration Expert

Publications

Contact

© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN