Strona domowa


Laboratorium Izotopów Stabilnych
Laboratorium Izotopów Stabilnych (ISOLAB)
Kierownik:  dr  Beata Gebus‑Czupyt
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Warszawie  
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-714
e-mail: b.gebus@twarda.pan.pl

Laboratorium Badania Personel Publikacje Kontakt

Laboratorium

Badania
  1. Metody analiz
  2. Dla kilentów

Personel
Skład zespołu:
  1. dr Beata Gebus-Czupyt, asystent
  2. dr Adam Porowski, specjalista ds. badawczo-technicznych
  3. dr Paweł Zawidzki, główny specjalista (part-time)
  4. mgr Magdalena Radzikowska, ekspert ds. geochemii izotopów
  5. mgr Anastasia Romanova, doktorant ING PAN (part-time)
  6. mgr Agata Trojan, geochemik (maternity leave)
  7. mgr Jan Kolebski, ekspert ds. techniczno-administracyjnych

Publikacje

Kontakt

© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN