Strona domowa


Dział Informacji i Wydawnictw
Kierownik: dr Leszek Chudzikiewicz
                  dr Andrzej Łaptaś

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
           Ośrodek Badawczy w Krakowie
           ul. Senacka 1, 31-002 Kraków 

tel. (48) 12 422 19 10  lub  422 89 20 (centrala)
      (48) 12 3705 213

fax (48) 12 422 16 09 
e-mail: ndchudzi@cyf-kr.edu.pl

W Dziale Informacji i Wydawnictw składane są komputerowo i wydawane czasopisma związane z Instytutem Nauk Geologicznych PAN:
Studia Geologica Polonica - czasopismo ING PAN;
Geologia Sudetica - czasopismo ING PAN wydawane wspólnie z Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego);
Studia Quaternaria  - czasopismo wydawane wspolnie przez Komitet Badań Czwartorzędu PAN i ING PAN;
Annales Societatis Geologorum Poloniae  - czasopismo Polskiego Towarzystwa Geologicznego, sponsorowane przez MNiSW oraz ING PAN.

W Dziale składane są również i wydawane wydawnictwa okazjonalne.
Dział Informacji i Wydawnictw prowadzi ponadto informację internetową, w tym niniejszy serwis internetowy Instytutu. Na stronach serwisu umieszczane są m.in. informacje o dostępie online do czasopism i innych portali informacyjnych, przygotowane przez pracowników Działu.

Serwis internetowy zawiera również strony domowe 2 czasopism Instytutu (Studia Geologica Polonica i Geologia Sudetica) zawierające kompletne spisy wszystkich tomów obydwu czasopism, a ponadto pełne wersje artykułów z ostatnich kilku lat (Studia Geologica Polonica - od rocznika 2004, Geologia Sudetica - od roku 2000) - dostępne onLine w postaci plików PDF.

Studia Geologica Polonica »
GEOLOGIA SUDETICA »


STUDIA GEOLOGICA POLONICA
(seria) 
GEOLOGIA SUDETICA
(wydawnictwo ciągłe) 

Adres:
    Ośrodek Badawczy ING PAN w Krakowie
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
tel. (48-12) 422-19-10 lub 422-89-20
fax (48-12) 422-16-09

Redaktor:
   prof. dr inż. Krzysztof Birkenmajer

Zastępcy redaktora:
    Prof. Krzysztof P. Krajewski
                 Dr hab. Jarosław TyszkaStrona domowa czasopisma:


Adres:
Ośrodek Badawczy ING PAN we Wrocławiu
ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
tel./fax (48-71) 341-82-31;
tel. (48-71) 341-87-87

Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław
tel. (48-71) 321-10-76 ; 320-14-34
fax (48-71) 320-13-71

Redaktorzy:     Prof. dr hab. Ryszard Kryza
                      Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz

Strona domowa czasopisma:


© 2003-2013  Instytut Nauk Geologicznych PAN