Strona domowa


Biblioteka w Warszawie

Mgr  Elżbieta Gacyk, kustosz
       Bożena Frydrych

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN
          Ośrodek Badawczy w Warszawie
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (22) 6978-742
fax: (22) 620-62-23
e-mail: e.gacyk@twarda.pan.pl

  W siedzibie biblioteki zgromadzony został księgozbiór porównywalny ilościowo i jakościowo z zasobami największych bibliotek geologicznych w Polsce.

Zbiory biblioteczne obejmują (stan na dzień 31.12.2010 r.):
  Wydawnictwa zwarte   14 341 jedn. inw.
  Odbitki   13 006 jedn. inw.
  Mapy     4 798 jedn. inw.
  Wydawnictwa ciągłe 104 740 egz.

W 2010 roku prowadzono wymianę czasopism i książek z 84 kontrahentami zagranicznymi i 20 krajowymi.

 Biblioteka ING PAN prowadzi również dystrybucję następujących czasopism naukowych:
 - Geologia Sudetica,
 - Studia Geologica Polonica,
 - Studia Quaternaria.

Zasoby biblioteki są ujęte w Bazach Biblioteki Narodowej, częściowo dostępnych w internecie (odnośnik poniżej). Są to bazy:
Centralny Katalog Książek Zagranicznych (od roku 1975 - baza jest aktualizowana na bieżąco)
Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (od roku 1980 - baza jest aktualizowana na bieżąco)

Siglum (skrót nazwy) Biblioteki: WA 371
Katalogi zasobów bibliotek polskich  »  Bazy Biblioteki Narodowej