Strona domowa


Biblioteka w Krakowie

Mgr  Magdalena Hłobił‑Zwiercan, bibliotekarz

tel.: (12) 3705-200 (centrala) wewn. 245
bezp.: (12) 3705-245

Adres:
            Instytut Nauk Geologicznych PAN
            Ośrodek Badawczy w Krakowie
            ul. Senacka 1, 31-002 Kraków 

tel.:
(12) 422-19-10 lub 422-89-20
fax: (12) 422-16-09 
e-mail:   m.hlobil@ingpan.krakow.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 12.30-16.30
wtorek: 9.30-13.30
środa: 12.30-16.30
czwartek: 12.30-16.30
piątek: 9.30-13.30
  Zakres tematyczny zbiorów obejmuje takie dziedziny geologii podstawowej, jak: sedymentologia, stratygrafia i paleontologia, tektonika, mineralogia i petrografia, oraz geologia regionalna świata.

Zbiory biblioteczne obejmują (/stan na dzień 31.12.2015 r./):
  Wydawnictwa zwarte 10 640 jedn. inw.
  Odbitki 10 000 jedn. inw.
  Mapy   3 245 jedn. inw.
  Wydawnictwa ciągłe 92 182 egz.

W 2015 roku prowadzono wymianę czasopism z 15 kontrahentami zagranicznymi i 5 krajowymi.

Biblioteka posiada unikalne zbiory XIX-wieczne przejęte po Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności.

Katalog wydawnictw zwartych jest skomputeryzowany w programie MICRO-ISIS (wersja DOS) z wyjątkiem wydawnictw zwartych rosyjskojęzycznych.

Zasoby biblioteki są ujęte w Bazach Biblioteki Narodowej, częściowo dostępnych w internecie (odnośnik poniżej). Są to bazy:
Centralny Katalog Książek Zagranicznych (od roku 1975 - baza jest aktualizowana na bieżąco)
Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (od roku 1980 - baza jest aktualizowana na bieżąco)
Siglum (skrót nazwy) Biblioteki: KR 180 poprzednie: KR 271
Katalogi zasobów bibliotek polskich  »  Bazy Biblioteki Narodowej