Strona domowa


Ośrodek Badawczy w Warszawie

Kierownik:  prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
           Ośrodek Badawczy w Warszawie
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel.: (48) 22 6978-812
e-mail: kszerocz@twarda.pan.pl
Pracownicy ▼ ▼

      W Ośrodku Badawczym w Warszawie (OBW) prowadzone są badania w zakresie bio- i chemostratygrafii oraz sedymentologii. Badania te mają na celu datowanie skał oraz rekonstrukcję warunków panujących w dawnych środowiskach morskich i lądowych obszaru Polski oraz wybranych rejonów Europy. Analizy sedymentologiczne i facjalne prowadzone są także w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce. W Antarktyce Zachodniej (archipelag Szetlandów Południowych) szczegółowo badane są glacjalno-morskie sekwencje trzeciorzędu w celu rekonstrukcji ewolucji kriosfery antarktycznej. Na Antarktydzie Wschodniej (Góry Księcia Karola) prowadzone są analogiczne badania w glacjalnych i glacjalno-morskich sekwencjach paleogenu.

      Badania mineralogiczne, petrograficzne i geochemiczne skał magmowych, metamorficznych i osadowych oraz krystalochemia minerałów mają charakter poznawczy oraz utylitarny. OBW specjalizuje się w wykorzystywaniu stosunków izotopowych pierwiastków lekkich do rekonstrukcji procesów rządzących geosystemem. W zakresie geologii czwartorzędu badania ukierunkowane są głównie na geochronologię czwartorzędu z wykorzystaniem metody U-Th, rekonstrukcję środowisk i odtwarzanie zmian klimatycznych w oparciu o badania osadów jeziornych, eolicznych i jaskiniowych. Badania paleolimnologiczne skoncentrowane są na osadach plejstoceńskich i holoceńskich zbiorników wodnych z wykorzystaniem stosunków izotopów trwałych pierwiastków lekkich w węglanach. Analizy głównych składników zooplanktonu (wioślarek oraz okrzemek) umożliwiają poznanie zmian klimatycznych oraz rekonstrukcję rozwoju zbiorników, w tym wpływu gospodarczej działalności człowieka na środowisko jeziorne. Badania osadów jaskiniowych, lessów i gleb kopalnych mają na celu rekonstrukcję przebiegu zmian środowiska w plejstocenie, między innymi w nawiązaniu do historii osadnictwa pradziejowego.

      Badania hydrogeologiczne skoncentrowane są nad zagadnieniami pochodzenia i zmian składu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych. Wykorzystując metody izotopowe (izotopy trwałe pierwiastków H, C, N, S), otrzymuje się zintegrowany obraz obiegu wód i ich składników służący między innymi do rozpoznania zagrożeń zanieczyszczeniami, bilansowania dwutlenku węgla etc.


W skład Ośrodka Badawczego w Warszawie wchodzą: W siedzibie ING PAN w Warszawie mieści się także Dyrekcja, Sekretariat Naukowy i Dział Administracyjno-Księgowy Instytutu.

Pracownicy Ośrodka Badawczego  


Pracownicy naukowi:
strona informacyjna
pracownika
 » »  
Krzysztof  Krajewski Prof. dr hab. - sedymentologia i geochemia skał węglanowych
Koordynator Zespołu Badań Polarnych
 
Teresa  Madeyska Prof. dr hab. - geologia i paleogeografia czwartorzędu » »
Ewa Słaby Prof. dr hab. - geochemia procesów magmowych » »
Krystyna  Szeroczyńska Prof. dr hab. - hydrobiologia, paleolimnologia » »
Maciej Bojanowski Dr hab.
prof. nadzw.
- petrologia i geochemia izotopowa skał osadowych
» »
Michał  Gąsiorowski Dr hab.
prof. nadzw.
- sedymentologia, paleolimnologia, geologia czwartorzędu
Kierownik Laboratorium Uranowo-Torowego
 
  Helena  Hercman Dr hab.
prof. nadzw.
- geologia krasu, geochronologia czwartorzędu  
Piotr Krzywiec Dr hab. inż.
prof. nadzw.
- Koordynator Zespołu Interpretacji Sejsmicznych i Analiz Basenowych  
Monika A. Kusiak Dr hab.
prof. nadzw.
- geochronologia, geochemia, mineralogia
» »
Joanna  Mirosław‑Grabowska Dr hab.
prof. nadzw.
- geologia czwartorzędu
Koordynator Zespołu Badań Zmian Środowiska - Klimat i Człowiek
 
Ladislav Hamerlik Dr hab. - profesor wizytujący  
Anna Wysocka Dr hab. -    
Daniel Dunkley Dr -    
Beata Gebus‑Czupyt Dr - Koordynator Laboratorium Izotopów Stabilnych
 
Katarzyna Gros Dr - asystent  
Maciej Krajcarz Dr - geologia czwartorzędu, geoarcheologia, tafonomia kręgowców » »
Magdalena Krajcarz Dr - Archeozoologia fauny plejstocenu, tafonomia, izotopy stabilne w kopalnych szczątkach ssaków » »
Łukasz  Kruszewski Dr - mineralogia i geochemia płonących hałd górniczych, pegmatyty, procesy wietrzeniowe, dyfrakcja rentgenowska, mikroskopia elektronowa  
Katarzyna Łuszczak Dr - adiunkt  
Milena  Obremska Dr - palinologia  
Jacek Pawlak Dr -
 
Ilona Sekudewicz Mgr - asystent  
Elwira  Sienkiewicz Dr - paleobotanika czwartorzędu (diatomologia)  
Paula Sierpień Mgr - asystent  
Edyta Zawisza Dr - paleolimnologia » »

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
 
Olga Augustyniuk   - technik-stażysta  
Marcin Błaszczyk Mgr - asystent  
Ewa Deput   - starszy technik (szlifierz)
 
Krzysztof Izydorczyk Mgr - inspektor ds. BHP  
Elżbieta Jaroszewicz Mgr - asystent  
Jan Kolebski Mgr - Menadżer Laboratorium Izotopów Stabilnych  
Piotr Król Mgr - doktorant  
Mateusz Kufrasa Mgr inż. - technik
geologia strukturalna, tektonika, bilansowanie przekrojów geologicznych, interpretacja sejsmiczna, modelowanie strukturalne
» »
Danuta Kusy   - starszy technik  
Katarzyna Liszewska Mgr - technik  
Izabela Moszumańska Mgr - geochemik  
Anna Mulczyk Mgr - starszy ekspert ds. technicznych  
Ryszard Orłowski Dr - specjalista ds. badawczo-technicznych  
Adam  Porowski Dr - specjalista ds. badawczo-technicznych
hydrogeologia
» »
Magdalena Radzikowska Mgr - ekspert ds. geochemii izotopów  
Anastasja Romanova Mgr - hydrogeologia  
Anna Sałacińska Mgr - doktorant  
Łukasz Słonka Mgr inż. - technik
geofizyka stosowana
» »
Aleksandra Stachowska Mgr - technik-stażysta  
Joanna Stańczak Mgr - geochemik  
Agata Stypa Mgr - technik  
Agata Trojan Mgr - geochemik  
Liu Wenhang Mgr - doktorant  
Marta Wojewódka Mgr - doktorant  
Alicja Wudarska Mgr inż. - doktorant  
Paweł Zawidzki Dr - główny specjalista  

Biblioteka:
 
Elżbieta Gacyk Mgr - Biblioteka
starszy kustosz
 
Bożena Frydrych   - Biblioteka
sam. referent ds. administracyjno-biurowych
 


© 2003-2017  Instytut Nauk Geologicznych PAN