Strona domowa


Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
Kierownik: dr hab. Mirosław Jastrzębski
Sekretariat: mgr Alicja Grad

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN
            Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
            ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

tel.: (48) 71 337 63 30 ; 71 337 63 39 [ Centrala ]
fax: (48) 71 337-63-42
e-mail: algrad@tlen.pl


Pracownicy ▼ ▼
Ośrodek Badawczy we Wrocławiu prowadzi podstawowe badania geologiczne zmierzające do odtworzenia geodynamicznej historii orogenu waryscyjskiego oraz ewolucji paleozoicznych basenów w Sudetach w nawiązaniu do waryscydów środkowoeuropejskich. W zakresie prac badawczych wykonywanych przez Ośrodek mieści się petrologia skał metamorficznych i magmowych, geologia strukturalna i tektonika, geochronologia izotopowa oraz sedymentologia. Badania realizowane są w oparciu o wyposażenie techniczne będące w posiadaniu Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz w laboratoriach instytutów naukowych, z którymi ING PAN współpracuje.
   Prace Ośrodka przyczyniły się do poznania wczesnowaryscyjskiej historii tektonotermicznej bloku sowiogórskiego oraz datowania izotopowego jej głównych etapów, odkrycia skał wysoko- ciśnieniowych w bloku przedsudeckim i dokumentacji ich ewolucji P-T-d, rozpoznania i datowania wielofazowego magmatyzmu deformacji i metamorfizmu skał neoproterozoiczno-paleozoicznego kompleksu izerskiego, rozpoznania wielkoskalowego allochtonizmu i architektury dolnokarbońskiej sekwencji Gór Bardzkich.
   Obecnie prace badawcze Ośrodka skoncentrowane są w północnej części bloku karkonosko- izerskiego, w kopule orlicko-śnieżnickiej oraz we wschodniej części bloku przedsudeckiego.
   W Ośrodku Badawczym we Wrocławiu geologia wyszła poza Ziemię. Grupa geologów planetarnych zajmuje się badaniem procesów zmieniających w przeszłości i obecnie powierzchnię Marsa.
   Ośrodek Badawczy we Wrocławiu, poza współpracą dwustronną, uczestniczy także w dużych międzynarodowych projektach badawczych - ostatnio w EUROPROBE oraz OROGENIC PROCESSES.

W skład Ośrodka Badawczego we Wrocławiu wchodzą:
Pracownicy Ośrodka Badawczego  


Pracownicy administracji :
 
Alicja Grad Mgr - Sekretariat
ekspert ds. administracyjnych
 

Pracownicy naukowi:
strona informacyjna
pracownika
 » »  
Andrzej Żelaźniewicz Prof. dr hab. - tektonika i geologia kompleksów krystalicznych  
Mirosław Jastrzębski Dr hab. - geologia strukturalna, petrologia » »
Anna  Łosiak Dr - geochemik
powierzchnie ciał niebieskich, kratery uderzeniowe
» »
Mentor Murtezi Dr - geologia strukturalna, petrologia  

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
 
Aleksandra Jaźwa Mgr - ekspert ds. technicznych  
Anna Kukuła Mgr - technik-stażysta  
Maksymilian Twyrdy Mgr - doktorant  


© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN