Strona domowa


Ośrodek Badawczy w Krakowie

Kierownik:  prof. dr hab. Stanisław Mazur

Z-ca Kierownika Biura Administracyjno-Ekonomicznego,
Z-ca Kierownika Ośrodka ds. Organizacyjnych:
           mgr Adam Jaracz

Sekretariat: mgr Alicja Bobrowska‑Borowiec

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
           Ośrodek Badawczy w Krakowie
           ul. Senacka 1, 31-002 Kraków 

tel.        (48) 12 37 05 200 (centrala) ; 12 422 19 10 ; 422 89 20
fax:       (48) 12 37 05 205 ; 12 422 16 09
e-mail:  sekretariat@ingpan.krakow.pl

Logo OB


Pracownicy ▼ ▼
Prace w Ośrodku Badawczym w Krakowie koncentrują się na badaniach podstawowych w dziedzinie geologii i mineralogii oraz na działalności muzealno - wystawienniczej. Badania sedymentologiczne dotyczą głównie rekonstrukcji basenów przedgórskich karbonu i miocenu Polski południowej oraz ewolucji współczesnych systemów rzecznych. Badania nad mineralogią i diagenezą iłów poświęcone są modelowaniu historii termicznej, diagenezy i termochronometrii basenów sedymentacyjnych oraz aspektom metodologicznym. Prace z zakresu geologii strukturalnej i stratygrafii prowadzone są w Karpatach, obszarach polarnych i w Wietnamie. Badania biostratygraficzne dotyczą mikropaleontologii otwornicowej i palinologii.

W skład Ośrodka Badawczego w Krakowie wchodzą: Ponadto w Ośrodku znajdują się siedziby redakcji: Studia Geologica PolonicaAnnales Societatis Geologorum Poloniae


Pracownicy Ośrodka Badawczego  

Sekretariat:
 
Alicja  Bobrowska‑Borowiec Mgr - referent ds. administracyjnych  

Dział Finansowo-Księgowy:
 
Karolina  Brodzińska‑Górka Mgr - samodzielna księgowa  

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne ds. Ośrodka Badawczego w Krakowie:
Adam  Jaracz Mgr - z-ca kierownika Biura ds. OBK  
Magdalena  Błachowska Mgr - samodzielny referent ds. administracyjno-ekonomicznych  
Paweł  Ciepiela   - samodzielny referent ds. administracyjno-technicznych  
Tomasz  Kruszec Mgr inż. - samodzielny referent ds. administracyjno-technicznych  
Robert  Niewiara Mgr inż. - informatyk  
Elżbieta  Żytyńska‑Chwast Mgr - referent ds. administracyjnych  
Pracownicy naukowi:
strona informacyjna
pracownika
 » »  
Stanisław  Mazur Prof. dr hab. - tektonika, geologia strukturalna, interpretacja geofizycznych pól potencjalnych, analiza basenowa
Koordynator Zespołu Badawczego Systemów Depozycyjnych
 
Jan  Środoń Prof. dr hab. - mineralogia iłów 
Laboratorium Minerałów Ilastych
» »
Robert  Anczkiewicz Dr hab.
prof. nadzw.
- geochronologia, geochemia izotopów, geologia metamorficzna
Kierownik Zespołu Badań Geochronologiczno-Izotopowych
» »
Bartosz  Budzyń Dr hab.
prof. nadzw.
- petrologia metamorficzna, geochronologia, geochemia
Kierownik Pracowni Preparatyki Geologicznej
» »
Arkadiusz  Derkowski Dr hab.
prof. nadzw.
- minerały ilaste, łupki gazonośne, datowanie izotopowe K-Ar
Laboratorium Minerałów Ilastych
» »
Jarosław  Tyszka Dr hab.
prof. nadzw.
- mikropaleontologia, morfologia teoretyczna, paleoekologia, paleoceanografia, paleoklimatologia
Koordynator Zespołu Modelowania Biogeosystemu
» »
Przemysław  Gedl Dr hab. - biostratygrafia i paleoekologia cyst Dinoflagellata
(dinocyst)
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
 
Artur  Kędzior Dr hab. - sedymentologia
» »
Aneta A.  Anczkiewicz Dr - geochronologia niskich temperatur, analiza traków, diageneza, geneza pirytu
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
» »
Agnieszka  Arabas Dr - paleośrodowisko, paleoklimat » »
Artur  Kuligiewicz Dr - mineralogia iłów
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Milena  Matyszczak Dr - asystent
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 
Mateusz  Mikołajczak Dr - asystent  
Joanna Najman Dr - asystent  
Wiesława  Radmacher Dr - palinologia
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
» »
Dariusz  Sala Dr inż. - asystent
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 
Marek  Szczerba Dr - mineralogia minerałów ilastych, spektroskopia, modelowanie molekularne
Kierownik Zespołu Badań Minerałów Ilastych
» »
Karol  Jewuła Mgr - asystent  
Mariola  Kowalik Mgr - asystent
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Marta  Koziarska Mgr inż. - asystent
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 
Małgorzata  Lempart Mgr inż. - p.o. menadżera  Laboratorium Minerałów Ilastych  
Akeek  Maitra Mgr - asystent
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 
Igor  Niezgodzki Mgr - asystent
paleoklimatologia, paleoceanografia
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
» »
Paweł  Ziemiański Mgr inż. - asystent
Laboratorium Minerałów Ilastych
 

Doktoranci:
 
Fabian  Tramm Mgr - doktorant  
Jan  Hejnar
 (st. zaoczne)
Mgr - stratygrafia
doktorant
 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
 
Dorota  Bakowska Mgr - starszy ekspert ds. technicznych
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Michał  Banaś Mgr - ekspert ds. technicznych
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Barbara Bożek Mgr - technik
 
Zuzanna  Ciesielska Inż. - laborant
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Jan  Goleń Mgr - technik
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
 
Magdalena Goryl Mgr - technik-stażysta
 
Karolina  Kobos Mgr - technik-stażysta
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
 
Izabela  Kocjan   - laborant
Pracownia Preparatyki Geologicznej
 
Nina  Kowalik Mgr - geochemik
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 
Paweł  Motak Mgr inż. - technik-stażysta
Pracownia Preparatyki Geologicznej
 
Mariusz  Paszkowski Dr - specjalista ds. badawczo–technicznych
sedymentologia, stratygrafia
 
Tomasz  Siwecki Inż. - technik-stażysta
Pracownia Preparatyki Geologicznej
 
Aleksander  Skała Dr inż. - ekspert ds. technicznych
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Anna Spadło   - technik
 
Anna  Zagórska Mgr - ekspert ds. technicznych
Pracownia Preparatyki Geologicznej
starszy inspektor ds. BHP w Ośrodku Badawczym ING PAN w Krakowie
 

Biblioteka :
Magdalena  Hłobił‑Zwiercan Mgr - bibliotekarz
Biblioteka
 

Muzeum Geologiczne :
Michał  Banaś Mgr - ekspert ds. technicznych
Muzeum
 
Agata  Jarzynka Dr - specjalista ds. badawczo-technicznych
Muzeum
 


© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN