Strona domowa


Portale informacji naukowej
(1) Ministerstwo, NCN i NCBiR  (2) Informacja o Nauce Polskiej   (3) Programy UE 
(4) Bazy informacji: Thomson Reuters, ICM

1. MINISTERSTWO, NCN i NCBiR
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
        www.nauka.gov.pl
        www.mnisw.gov.pl
Ministerstwo - Komunikaty:
   www.nauka.gov.pl/komunikaty

Finansowanie nauki - Zasady finansowania budżetowego
[Działalność statutowa, Ocena czasopism, Projekty, Formularze; Fundusze europejskie; Finansowanie PAN ; inne]
www.nauka.gov.pl/finansowanie-nauki


Wykaz czasopism naukowych (9.12.2016)
Najnowsza lista punktowanych czasopism MNiSW na 2016 rok


Narodowe Centrum Nauki [ul. Królewska 57, 30-081, Kraków]
www.ncn.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa]
www.ncbr.gov.pl


2. OŚRODKI INFORMACJI O NAUCE POLSKIEJ
Ośrodek Przetwarzania Informacji
www.opi.org.pl/pl
System OSF do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

Portal Nauka Polska
nauka-polska.pl
Bazy danych
Ludzie nauki; Instytucje naukowe; Prace badawcze; Publikacje; Konferencje, targi i wystawy


3. PROGRAMY EUROPEJSKIE

       www.kpk.gov.pl

Regionalne Punkty Kontaktowe : KRAKÓWWROCŁAW

      cordis.europa.eu/guidance/home_pl.html
     [ przewodnik i wsparcie po polsku ]4. BAZY INFORMACJI NAUKOWEJ

      http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
Lista czasopism objętych przez bazę Thomson Reuters (d. filadelfijski Instytut Informacji Naukowej)


Program realizowany ze środków MNiSW
      http://wbn.edu.pl© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN