Strona domowa


Bazy informacji i zbiory czasopism
(dostępne w systemie Open Access)

1. Zbiory czasopism, publikacji; katalogi zasobów  2. Lista wybranych tytułów

1.  ZBIORY CZASOPISM; ARCHIWA; ARTYKUŁY I PUBLIKACJE
BAZY BIBLIOGRAFICZNE; MAPY OnLine

University Library of Regensburg (Niemcy) - Electronic Journals Library
       http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/select.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en
      Bogate zestawienie czasopism, m.in. geologicznych - wiele dostępnych OnLine

Lund University Libraries (Sweden) - Directory of Open Access Journals (DOAJ)
       http://www.doaj.org
      M.in. OnLine czasopisma z zakresu Earth Science i Geophysics

       http://www-connexe.univ-brest.fr/geosciences/e-journals/indexB.php
       The 60 peer-reviewed journals dedicated to open access

  • Earth System Sciences
  • Space & Planetary Sciences
  • Interdisciplinary Geosciences
  • Data & Informatics

Baza publikacji  Natural Resources Canada :  GeoPub
       http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/resources/publications
      Artykuły i publikacje Canada Centre for Remote Sensing oraz Geological Survey of Canada

Geological Survey of Norway
       http://www.ngu.no/en-gb
      W dziale Publications - Bulletin: 2000 - Present

U.S. Geological Survey - Publications Warehouse
       http://pubs.er.usgs.gov
      M.in. USGS Professional Paper

      http://mak.bn.org.pl/w3.htm
      katalogi zasobów bibliotek polskich - książki, czasopisma

       https://www.pgi.gov.pl/biblioteka-pgi/bazy.html
      zbiory bibliotek PIG, Bibliografia Geologiczna Polski; inne


2.  LISTA WYBRANYCH CZASOPISM  OnLine
(bezpośrednie linki do wybranych tytułów dostępnych w systemie Open Access - stan w dniu 19.07.2018)
ZAGRANICZNE
American Journal of Science - Special Issues and Special Volumes 1938-2001
http://earth.geology.yale.edu/~ajs/Special.html
American Mineralogist
1916-1999 - Free access
http://www.minsocam.org/MSA/AmMin/TOC/
Bulletin of GeosciencesCzech Geological Survey 
(d. Věstník ústavu geologického)
1999 - Present
http://www.geology.cz/bulletin
Bulletin of the Geological Survey of Japan
Spis treści po angielsku ; Abstrakty i niektóre artyk. po angielsku
1950 - Present
https://www.gsj.jp/en/publications/bulletin/index.html
Episodes  (Quarterly journal of the International Union of Geological Sciences - IUGS)
1978 - Present
http://www.episodes.org
GeoLines  (1994 - Present)
http://geolines.gli.cas.cz
Geologica Carpathica
1997 - Present - dostęp po ZAREJESTROWANIU się
http://www.geologicacarpathica.com
Geological Society of America
GSA Today (1995 - Present)
Journal of Petrology
http://petrology.oxfordjournals.org/content/by/year
Oxford Open : 1996 - July 2017
Mineralogical Magazine 
http://www.minersoc.org/pages/e_journals/minmag.html
1876 - 1999 (Free to all)
http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/MinMag/TOC/main.htm
Norwegian Journal of Geology
1905 - Present
http://www.geologi.no/njg
Palaeontology
[ The Palaeontological Association :  vol. 1 (1957) - 41 (1998) ]
http://www.palass.org/modules.php?name=backissues
https://www.palass.org/publications/palaeontology-journal
Palaeontologia Electronica 
1998 - Present
http://palaeo-electronica.org/content
Protistology  An International Journal  (St. Petersburg, Russia)
1999 - Present
http://protistology.ifmo.ru
Science
http://www.sciencemag.org/magazine.dtl
January 1997 to present - full-text, PDF
Dostęp tylko do artykułów starszych niż rok - po ZAREJESTROWANIU się :
http://science.sciencemag.org/user/login?destination=/front
Turkish Journal of Earth Sciences
[ English-language journal - Earth and Planetary sciences ]
1998 - Present
http://journals.tubitak.gov.tr/earth
Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences
1998 - Present
http://journals.tubitak.gov.tr/engineering
POLSKIE
Acta Geologica Polonica
https://geojournals.pgi.gov.pl/agp/
Annales Societatis Geologorum Poloniae
http://www.asgp.pl
Acta Palaeontologica Polonica
http://app.pan.pl
Biuletyn PIG
https://biuletynpig.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
Geological Quarterly (Kwartalnik Geologiczny)
http://gq.pgi.gov.pl
Geologia Sudetica
http://gs.ing.pan.pl
Mineralogia (formerly: Mineralogia Polonica)
2004 - present
http://www.mineralogia.pl
PALAEONTOLOGIA POLONICA
http://www.palaeontologia.pan.pl
PIG Special Papers
https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/serie-wydawnicze/pgi-special-papers.html
Polish Polar Research
http://www.polish.polar.pan.pl
Prace PIG
https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/serie-wydawnicze/prace-pig.html
Przegląd Geologiczny
https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny.html
Studia Geologica Polonica
http://sgp.ing.pan.pl
Studia Quaternaria
http://www.studia.quaternaria.pan.pl
Volumina Jurassica
https://voluminajurassica.org/resources/html/cms/MAINPAGE


© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN