Strona domowa
English version


Human Resources Strategy for Researchers

Dnia 14 lipca 2015 roku Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk podpisał Deklarację Zobowiązania do przyjęcia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, która w pełni popierała Zalecenie Komisji Europejskiej 2005/251/EC w sprawie "Europejskiej Karty Naukowca" oraz "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych". W Deklaracji Dyrektor Instytutu uznał wartości Karty i Kodeksu, i ich wpływ na jednoczesny rozwój zarówno instytucji jak i jej naukowców.

© 2017  Instytut Nauk Geologicznych PAN