Strona domowa


Instytut Nauk Geologicznych PAN - Lider Projektu
wraz z Partnerami:
Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego,
Instytutem Paleobiologii PAN im. Romana Kozłowskiego,
Instytutem Parazytologii PAN im. W. Stefańskiego,
informują, iż ubiegają się wspólnie o Fundusze Unijne w ramach projektu pn.:

"Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie"

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Oś priorytetowa I
"Zmniejszenie emisyjności gospodarki"

Działanie 1.3
"Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach"

Poddziałanie 1.3.1
"Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"

Celem projektu jest termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN, zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie, polegająca na wymianie istniejącej nieszczelnej stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, dociepleniu dachu, modernizacji instalacji c.o i c.w.u., modernizacji oświetlenia, modernizacji wind, wprowadzeniu zarządzania energią w zakresie ciepła i oświetlenia, przeniesieniu instalacji elektrycznej, sieci informatycznej i telefonicznej w związku z wymianą parapetów, montażu paneli PV wspomagający istniejącą instalację elektryczną, wymianie grzejników i montażu zaworów termostatycznych, wymianie baterii zlewozmywakowych na nowe z organicznym czasem działania wraz z perlatorami.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co poza wymierną korzyścią ekonomiczną związaną z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych budynku, spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Okres realizacji projektu: lata 2018 - 2020.

Całkowita wartość projektu: 3 833 171,44 zł.

w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 258 195,72 zł.© 2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN