Home page


Scientific Information Office

Address: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
               Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
               Twarda 51/55
               00-818 Warszawa

Head
Luiza Galbarczyk-G±siorowska, Dr.
Phone:  (48) 22 6978-701
e-mail:  luiza.galbarczyk@twarda.pan.pl

Scientific Information Section
Elżbieta Gogacz, MSc.
Phone:  (48) 22 6978-700
Fax:  (48) 22 620-62-23
e-mail:  e.gogacz@twarda.pan.pl

Izabela Moszumańska, MSc.
Phone:  (48) 22 6978-761
e-mail:  i.moszumanska@twarda.pan.pl

Website
Andrzej Łapta¶, MSc.
Phone:  (48) 22 12 3705-213
e-mail:  ndlaptas@cyf-kr.edu.pl

Library in Kraków
Magdalena Hłobił-Zwiercan, MSc.
Phone:  (48) 12 3705-245
e-mail:  m.hlobil@ingpan.krakow.pl

Library in Warszawa
Elżbieta Gacyk, MSc.
Phone:  (48) 22 6978-743
e-mail:  e.gacyk@twarda.pan.pl


© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN