Strona domowa


Sekretariat Naukowy

Adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
           ul. Twarda 51/55
           00-818 Warszawa

mgr Elżbieta Gogacz
tel.:  (48) 22 6978-700
fax:  (48) 22 620-62-23
e-mail:  e.gogacz@twarda.pan.pl

dr Anna Morawska
tel.: (48) 22 6978-701
e-mail:  amora@twarda.pan.pl

mgr Olga Martyniak
tel.:  (48) 22 6978-744


Zadania Sekretariatu Naukowego

Mgr Elżbieta Gogacz :
 1. Organizacja i koordynacja pracy Sekretariatu Naukowego.
 2. Utrzymywanie bieżących kontaktów z MNiSW oraz siecią krajowych Punktów Kontaktowych Programów badawczych Unii Europejskiej w sprawach związanych z prowadzonymi i planowanymi projektami badań naukowych w ramach Programów Ramowych UE.
 3. Prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną sieci naukowych, finansowanych przez MNiSW.
 4. Organizacja spotkań Kolegium Dyrekcyjnego oraz innych spotkań roboczych, zwoływanych przez Dyrektora.
 5. Współpraca z wnioskodawcami projektów inwestycyjnych i aparaturowych w zakresie przygotowywania i archiwizowania wymaganych dokumentów.
 6. Prowadzenie, przy współpracy z działem księgowym, spraw związanych z wykorzystaniem rezerwy Dyrektora, przeznaczonej na badania statutowe.
 7. Obsługa administracyjna współpracy naukowej z instytucjami krajowymi.
 8. Prowadzenie spraw związanych z konsorcjum Geoplanet.
 9. Prowadzenie spraw związanych z Konsorcjum BioGeoCentrum.
 10. Zbieranie i dostarczanie do DiW OBK materiałów aktualizujących strony internetowe instytutu.
 11. Organizacja konferencji programowych i sesji sprawozdawczych ING PAN.
 12. Sporządzanie projektu budżetu Sekretariatu Naukowego na kolejny rok kalendarzowy.
 13. Obsługa sekretarska Dyrektora.
 14. Obsługa administracyjna Kierownika OBW.
 15. Utrzymywanie bieżących kontaktów roboczych z kierownikami ośrodków badawczych ING PAN.

Dr Anna Morawska - Główny ekspert ds. sekretariatu naukowego:

 1. Obsługa Instytutu w sprawach dotyczących planowania, realizacji i sprawozdawczości z działalności naukowej-statutowej oraz poza statutowej, współpracy naukowej z zagranicą, działalności wydawniczej.
 2. Prowadzenie, przy współpracy z Sekretarzem Rady Naukowej oraz działem administracyjnym, spraw Rady Naukowej.
 3. Prowadzenie spraw administracyjnych Studium Doktoranckiego.
 4. Prowadzenie i obsługa administracyjna projektów badawczych (grantów) finansowanych przez MNiSW,
 5. Prowadzenia spraw związanych z tytułami i stopniami naukowymi.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze stażami, stypendiami i lektoratami.
 7. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami biletów lotniczych dla pracowników Ośrodka Badawczego ING PAN w Warszawie.
© 2003-2016  Instytut Nauk Geologicznych PAN