Pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych
Lista alfabetyczna tel. (48) Jednostka Organizacyjna  
 Stanowiska kierownicze
specjalizacja naukowa
/ strona pracownika
E-mail
dr
Aneta A.  Anczkiewicz
adiunkt
12 3705 200 (centrala)
wewn. 260
bezp.: 12 3705 260
Ośrodek Badawczy w Krakowie geochronologia niskich temperatur, analiza traków, diageneza, geneza pirytu
a.anczkiewicz@ingpan.krakow.pl
dr hab.
Robert  Anczkiewicz
prof. nadzw.
12 3705 200 (centrala)
wewn. 224 (210/258)
bezp.: 12 3705 224 (210/258)
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Kierownik Zespołu Badań Geochronologiczno-Izotopowych
geochronologia, geochemia izotopów, geologia metamorficzna

r.anczkiewicz@ingpan.krakow.pl
dr
Agnieszka  Arabas
adiunkt
12 3705 200 (centrala)
wewn. 206
bezp.: 12 3705 206
Ośrodek Badawczy w Krakowie paleośrodowisko, paleoklimat

a.arabas@twarda.pan.pl
mgr
Olga  Augustyniuk
technik-stażysta
22 6978-812 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
o.augustyniuk@twarda.pan.pl
mgr
Dorota  Bakowska
starszy ekspert ds. technicznych
12 3705 200 (centrala)
wewn. 241 (208)
bezp.: 12 3705 241 (208)
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
d.bakowska@ingpan.krakow.pl
mgr
Michał  Banaś
ekspert ds. technicznych
12 3705 200 (centrala)
wewn. 253
bezp.: 12 3705 253
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Muzeum Geologiczne
 
m.banas@ingpan.krakow.pl
mgr
Łukasz  Birski
asystent
22 6978-735 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
l.birski@twarda.pan.pl
mgr
Magdalena  Błachowska
sam. referent ds. administracyjno-ekonomicznych
12 3705 200 (centrala)
wewn. 203
bezp.: 12 3705 203
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
m.blachowska@ingpan.krakow.pl
mgr
Marcin  Błaszczyk
asystent
22 6978-735 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
marcin.blaszczyk@twarda.pan.pl
mgr
Alicja  Bobrowska‑Borowiec
referent ds. administracyjnych
12 3705 200 (centrala)
wewn. 233
bezp.: 12 3705 233
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
a.borowiec@ingpan.krakow.pl
dr hab.
Maciej  Bojanowski
prof. nadzw.
22 6978-804 Ośrodek Badawczy w Warszawie
Kierownik Studium Doktoranckiego
Petrologia i geochemia izotopowa skał osadowych
mbojan@twarda.pan.pl
mgr
Barbara Bożek
technik
12 3705 200 (centrala)
wewn. 242
bezp.: 12 3705 242
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
b.bozek@ingpan.krakow.pl
mgr
Karolina  Brodzińska‑Górka
samodzielna księgowa
12 3705 200 (centrala)
wewn. 235
bezp.: 12 3705 235
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
k.brodzinska@ingpan.krakow.pl
dr hab.
Bartosz  Budzyń
prof. nadzw.
12 3705 200 (centrala)
wewn. 250
bezp.: 12 3705 250
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Kierownik Pracowni Preparatyki Geologicznej
petrologia metamorficzna, geochronologia, geochemia

b.budzyn@ingpan.krakow.pl
Paweł  Ciepiela
samodzielny referent
ds. administracyjno-technicznych
12 3705 200 (centrala)
wewn. 236
bezp.: 12 3705 236
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
p.ciepiela@ingpan.krakow.pl
inż.
Zuzanna  Ciesielska
laborant
12 3705 200 (centrala)
wewn. 242
bezp.: 12 3705 242
Ośrodek Badawczy w Krakowie
 
z.ciesielska@ingpan.krakow.pl
Ewa  Deput
starszy technik
22 6978-703 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
dr hab.
Arkadiusz  Derkowski
prof. nadzw.
12 3705 200 (centrala)
wewn. 226
bezp.: 12 3705 226
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
minerały ilaste, łupki gazonośne, datowanie izotopowe K-Ar
a.derkowski@ingpan.krakow.pl
prof. dr hab.
Jan  Dowgiałło
profesor emerytowany
22 6978-723 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
dowgian@twarda.pan.pl
Bożena  Frydrych
sam. referent ds.
administracyjno-biurowych
22 6978-743 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
bf@twarda.pan.pl
mgr
Elżbieta  Gacyk
starszy kustosz
22 6978-743 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
e.gacyk@twarda.pan.pl
dr
Luiza  Galbarczyk‑Gąsiorowska
22 6978-701
Ośrodek Badawczy w Warszawie
Kierownik Biura Informacji Naukowej
 
luiza.galbarczyk@twarda.pan.pl
dr hab.
Michał  Gąsiorowski
prof. nadzw.
22 6978-742 Ośrodek Badawczy w Warszawie
Kierownik Laboratorium Uranowo-Torowego
sedymentologia, paleolimnologia, geologia czwartorzędu  
mgasior@twarda.pan.pl
dr
Beata  Gebus‑Czupyt
asystent
22 6978-714 Ośrodek Badawczy w Warszawie
Kierownik Laboratorium Izotopów Stabilnych
 
b.gebus@twarda.pan.pl
dr hab.
Przemysław  Gedl
adiunkt
12 3705 200 (centrala)
wewn. 231 (208)
bezp.: 12 3705 231 (208)
Ośrodek Badawczy w Krakowie biostratygrafia i paleoekologia cyst Dinoflagellata (dinocyst)
p.gedl@ingpan.krakow.pl
mgr
Elżbieta  Gogacz
starszy ekspert ds. sekretariatu naukowego i administracji
22 6978-700 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
e.gogacz@twarda.pan.pl
mgr
Jan  Goleń
technik
12 3705 200 (centrala)
wewn. 268 (212
bezp.: 12 3705 268 (212)
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
j.golen@ingpan.krakow.pl
mgr
Magdalena Goryl
technik-stażysta
telepraca
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
m.goryl@ingpan.krakow.pl
mgr
Alicja  Grad
ekspert ds. administracyjnych
71 337-63-42
(tel/fax)
Ośrodek Badawczy we Wrocławiu  
algrad@tlen.pl
dr
Katarzyna  Gros
asystent
22 6978-814 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
klisowiec@twarda.pan.pl
dr
Tomasz  Grycuk
starszy ekspert ds. sieci informatycznej
22 6978-820 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
grycuk@twarda.pan.pl
dr hab.
Helena  Hercman
prof. nadzw.
22 6978-726 Ośrodek Badawczy w Warszawie
Kierownik Ośrodka
geologia krasu, geochronologia czwartorzędu
hhercman@twarda.pan.pl
mgr
Magdalena Hłobił‑Zwiercan
bibliotekarz
12 3705 200 (centrala)
wewn. 245
bezp.: 12 3705 245
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Biblioteka w Krakowie
 
m.hlobil@ingpan.krakow.pl
mgr
Krzysztof  Izydorczyk
inspektor ochrony danych osobowych
22 6978-724 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
k.izydorczyk@twarda.pan.pl
mgr
Adam  Jaracz
12 3705 200 (centrala)
wewn. 239
bezp.: 12 3705 239
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Z-ca Kierownika Biura Administracyjno-Ekonomicznego
Z-ca Kierownika Ośrodka ds. Organizacyjnych
 
a.jaracz@ingpan.krakow.pl
mgr
Elżbieta  Jaroszewicz
asystent
22 6978-803 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
e.jaroszewicz@twarda.pan.pl
dr
Agata  Jarzynka
specjalista ds. badawczo-technicznych
12 3705 200 (centrala)
wewn. 217 (254)
bezp.: 12 3705 217 (254)
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Muzeum Geologiczne
 
a.jarzynka@ingpan.krakow.pl
dr hab.
Mirosław  Jastrzębski
adiunkt
71 337-63-54 Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
Kierownik Ośrodka
geologia strukturalna, petrologia

mjast@twarda.pan.pl
mgr
Aleksandra  Jaźwa
ekspert ds. technicznych

Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

aleksandra.jazwa@twarda.pan.pl
mgr
Karol  Jewuła
asystent
+44(0)7955638705 Ośrodek Badawczy w Krakowie  
k.jewula@ingpan.krakow.pl
dr hab.
Artur  Kędzior
adiunkt
12 3705 200 (centrala)
wewn. 237
bezp.: 12 3705 237
Ośrodek Badawczy w Krakowie
 a.kedzior@ingpan.krakow.pl
mgr
Karolina  Kobos
technik-stażysta
12 3705 200 (centrala)
wewn. 222 (212)
bezp.: 12 3705 222
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
k.kobos@ingpan.krakow.pl
Izabela  Kocjan
laborant
12 3705 200 (centrala)
wewn. 214 (229)
bezp.: 12 3705 214 (229)
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
i.kocjan@ingpan.krakow.pl
mgr
Jan  Kolebski
ekspert ds. techniczno-administracyjnych
22 6978-786
Ośrodek Badawczy w Warszawie
 
jan.kolebski@twarda.pan.pl
mgr
Jolanta  Kotowicz
starszy ekspert ds.
kadr i płac
22 6978-722 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
jkotowicz@twarda.pan.pl
mgr
Mariola  Kowalik
asystent
12 3705 200 (centrala)
wewn. 241 (208)
bezp.: 12 3705 241 (208)
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
m.kowalik@ingpan.krakow.pl
mgr
Nina  Kowalik
geochemik
12 3705 200 (centrala)
wewn. 259
bezp.: 12 3705 259
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
n.kowalik@ingpan.krakow.pl
mgr inż.
Marta  Koziarska
asystent
12 3705 200 (centrala)
wewn. 209 (210)
bezp.: 12 3705 209 (210)
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
m.koziarska@ingpan.krakow.pl
mgr
Urszula  Kozicka
główny księgowy
22 6978-733 Ośrodek Badawczy w Warszawie
Główny Księgowy Instytutu
 
ukozicka@twarda.pan.pl
dr hab.
Maciej  Krajcarz
adiunkt
22 6978-989 Ośrodek Badawczy w Warszawie
  
geologia czwartorzędu, geoarcheologia, tafonomia kręgowców
mkrajcarz@twarda.pan.pl
mgr
Piotr  Król
doktorant
22 6978-811 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
piotr.krol@twarda.pan.pl
mgr inż.
Tomasz  Kruszec
samodzielny referent
ds. administracyjno-technicznych
12 3705 200 (centrala)
wewn. 205
bezp.: 12 3705 205
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
t.kruszec@ingpan.krakow.pl
dr
Łukasz  Kruszewski
adiunkt
22 6978-717 Ośrodek Badawczy w Warszawie mineralogia i geochemia płonących hałd górniczych, pegmatyty, procesy wietrzeniowe, dyfrakcja rentgenowska, mikroskopia elektronowa
lkruszewski@twarda.pan.pl
dr hab. inż.
Piotr  Krzywiec
prof. nadzw.
22 6978-749 Ośrodek Badawczy w Warszawie
Koordynator Zespołu Interpretacji Sejsmicznych i Analiz Basenowych
 
piotr.krzywiec@twarda.pan.pl
mgr inż.
Mateusz  Kufrasa
asystent
22 6978-713 Ośrodek Badawczy w Warszawie geologia strukturalna, tektonika, bilansowanie przekrojów geologicznych, interpretacja sejsmiczna, modelowanie strukturalne
mateusz.kufrasa@twarda.pan.pl
mgr
Anna  Kukuła
asystent
71 337-63-44 Ośrodek Badawczy we Wrocławiu  
a.kukula@twarda.pan.pl
dr
Artur  Kuligiewicz
adiunkt
12 3705 200 (centrala)
wewn. 264
bezp.: 12 3705 264
Ośrodek Badawczy w Krakowie
 
a.kuligiewicz@ingpan.krakow.pl
dr hab.
Monika A.  Kusiak
prof. nadzw.
22 6978-741 Ośrodek Badawczy w Warszawie geochronologia, geochemia, mineralogia
mkusiak@twarda.pan.pl
Danuta  Kusy
starszy technik
22 6978-711 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
dkusy@twarda.pan.pl
prof. dr hab.
Stanisław  Kwiatkowski
profesor emerytowany
12 266 48 59 Ośrodek Badawczy w Krakowie  
s.kwiatkowski@ingpan.krakow.pl
mgr inż.
Małgorzata  Lempart
asystent
12 3705 200 (centrala)
wewn. 252
bezp.: 12 3705 252
Ośrodek Badawczy w Krakowie
p.o. menadżera  Laboratorium Minerałów Ilastych
 
m.lempart@ingpan.krakow.pl
mgr
Katarzyna  Liszewska
asystent
22 6978-814 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
k.liszewska@twarda.pan.pl
dr
Anna  Łosiak
adiunkt
71 341-63-41 Ośrodek Badawczy we Wrocławiu powierzchnie ciał niebieskich, kratery uderzeniowe
anna.losiak@twarda.pan.pl
dr
Katarzyna  Łuszczak
adiunkt
22 6978-727 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
k.luszczak@twarda.pan.pl
prof. dr hab.
Teresa  Madeyska
profesor emerytowany
22 6978-736 Ośrodek Badawczy w Warszawie geologia i paleogeografia czwartorzędu
tmadeysk@twarda.pan.pl
mgr
Akeek  Maitra
asystent
12 3705 200 (centrala)
wewn. 206 (229)
bezp.: 12 3705 206 (229)
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
a.maitra@ingpan.krakow.pl
mgr
Olga  Martyniak
ekspert
ds. archiwum zakładowego
22 6978-761 Ośrodek Badawczy w Warszawie
Archiwum Instytutu
 
o.martyniak@twarda.pan.pl
dr
Milena  Matyszczak
asystent
12 3705 200 (centrala)
wewn. 209 (210)
bezp.: 12 3705 209 (210)
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
m.matyszczak@ingpan.krakow.pl
prof. dr hab.
Stanisław  Mazur
12 3705 200 (centrala)
wewn. 230
bezp.: 12 3705 230
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Kierownik Ośrodka
Koordynator Zespołu Badawczego Systemów Depozycyjnych
tektonika, geologia strukturalna, interpretacja geofizycznych pól potencjalnych, analiza basenowa
s.mazur@ingpan.krakow.pl
dr
Mateusz  Mikołajczak
asystent
12 3705 200 (centrala)
wewn. 221
bezp.: 12 3705 221
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
m.mikolajczak@ingpan.krakow.pl
dr hab.
Joanna  Mirosław‑Grabowska 
prof. nadzw.
22 6978-809 Ośrodek Badawczy w Warszawie
Koordynator Zespołu Badań Zmian Środowiska - Klimat i Człowiek
geologia czwartorzędu
jmirosla@twarda.pan.pl
mgr
Izabela  Moszumańska
geochemik
inspektor ds. BHP
22-6978-761
Ośrodek Badawczy w Warszawie  
i.moszumanska@twarda.pan.pl
mgr inż.
Paweł  Motak
technik-stażysta
12 3705 200 (centrala)
wewn. 209 (229)
bezp.: 12 3705 209 (229)
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
p.motak@ingpan.krakow.pl
Rafał  Motyliński
samodzielny referent
22 6978-753 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
rmotylinski@twarda.pan.pl
mgr
Anna  Mulczyk
starszy ekspert ds. technicznych
22 6978-806 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
amulczyk@twarda.pan.pl
dr
Mentor  Murtezi
adiunkt
  Ośrodek Badawczy we Wrocławiu geologia strukturalna, petrologia
mmurtezi@poczta.fm
dr
Joanna Najman
asystent
12 3705 200 (centrala)
wewn. 213
bezp.: 12 3705 213
Ośrodek Badawczy w Krakowie  

mgr
Anna  Nałęcz
starsza księgowa
22 6978-730 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
anna.nalecz@twarda.pan.pl
mgr inż.
Robert  Niewiara
informatyk
12 3705 200 (centrala)
wewn. 263
bezp.: 12 3705 263
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
r.niewiara@ingpan.krakow.pl
mgr
Igor  Niezgodzki
asystent
12 3705 200 (centrala)
wewn. 255
bezp.: 12 3705 255
Ośrodek Badawczy w Krakowie paleoklimatologia, paleoceanografia
i.niezgodzki@ingpan.krakow.pl
Joanna  Nowakowska
samodzielna księgowa
22-6978-730 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
j.nowakowska@twarda.pan.pl
dr
Milena  Obremska
adiunkt
22 6978-805 Ośrodek Badawczy w Warszawie palinologia
mobremska@twarda.pan.pl
inż.
Beata  Osłowska‑Lesiak
ekspert ds. administracyjnych
22 6978-724 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
beatao@twarda.pan.pl
dr
Mariusz  Paszkowski
specjalista ds. badawczo–technicznych
12 3705 200 (centrala)
wewn. 249
bezp.: 12 3705 249
Ośrodek Badawczy w Krakowie sedymentologia, stratygrafia
m.paszkowski@ingpan.krakow.pl
dr
Jacek  Pawlak
adiunkt
22 6978-755 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
dzeq@twarda.pan.pl
dr
Adam  Porowski
specjalista ds.
badawczo-technicznych
22 6978-756 Ośrodek Badawczy w Warszawie hydrogeologia

adamp@twarda.pan.pl
dr
Wiesława  Radmacher
asystent
12 3705 200 (centrala)
wewn. 255
bezp.: 12 3705 255
Ośrodek Badawczy w Krakowie palinologia

w.radmacher@ingpan.krakow.pl
mgr
Magdalena  Radzikowska
ekspert ds. geochemii izotopów
22 6978-728 (835) Ośrodek Badawczy w Warszawie  
radzikowska@twarda.pan.pl
mgr
Anna  Rogowska
doktorant
22 6978-756 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
 
mgr
Anastasja  Romanova
doktorant
22 6978-723 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
a.romanova@twarda.pan.pl
dr inż.
Dariusz  Sala
asystent
12 3705 200 (centrala)
wewn. 209 (210/258)
bezp.: 12 3705 209 (210/258)
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
d.sala@ingpan.krakow.pl
mgr
Anna  Sałacińska
asystent
22 6978-811 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
anna.salacinska@twarda.pan.pl
mgr
Ilona  Sekudewicz
asystent
22 6978-709 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
i.sekudewicz@twarda.pan.pl
dr hab.
Elwira  Sienkiewicz
adiunkt
22 6978-815 Ośrodek Badawczy w Warszawie paleobotanika czwartorzędu (diatomologia)
esienkie@twarda.pan.pl
mgr
Paula  Sierpień
asystent
22 6978-709 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
paulasierpien@twarda.pan.pl
inż.
Tomasz  Siwecki
technik-stażysta
12 3705 200 (centrala)
wewn. 214 (208)
bezp.: 12 3705 214 (208)
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
t.siwecki@ingpan.krakow.pl
dr inż.
Aleksander  Skała
ekspert ds. technicznych
12 3705 200 (centrala)
wewn. 242
bezp.: 12 3705 242
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
a.skala@ingpan.krakow.pl
prof. dr hab.
Ewa  Słaby
22 6978-752 Ośrodek Badawczy w Warszawie
Dyrektor Instytutu
Koordynator Zespołu Badania Procesów Petrogenetycznych
geochemia procesów magmowych

e.slaby@twarda.pan.pl
mgr inż.
Łukasz  Słonka
asystent
22 6978-727 Ośrodek Badawczy w Warszawie geofizyka stosowana

lukasz.slonka@twarda.pan.pl

Anna Spadło
technik
12 3705 200 (centrala)
wewn. 222
bezp.: 12 3705 222
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
ndspadlo@cyfronet.pl
mgr
Aleksandra  Stachowska
technik-stażysta
22 6978 -713 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
aleksandra.stachowska@twarda.pan.pl
mgr
Joanna  Stańczak
geochemik
22 6978-806 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
j.stanczak@twarda.pan.pl
inż.
Jacek  Stienss
technik-stażysta
22 6978-735 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
jacek.stienss@twarda.pan.pl
mgr
Agata  Stypa
asystent
22 6978-713 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
agata.stypa@twarda.pan.pl
dr
Marek  Szczerba
adiunkt
12 3705 200 (centrala)
wewn. 213
bezp.: 12 3705 213
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Kierownik Zespołu Badań Minerałów Ilastych
mineralogia minerałów ilastych, spektroskopia, modelowanie molekularne
m.szczerba@ingpan.krakow.pl
prof. dr hab.
Krystyna  Szeroczyńska profesor
22 6978-812 Ośrodek Badawczy w Warszawie hydrobiologia, paleolimnologia

kszerocz@twarda.pan.pl
Krzysztof  Szymańczyk
samodzielny referent ds. administracyjno-gospod.
22-6978-757 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
krzyssz@twarda.pan.pl
mgr inż.
Arkadiusz  Średnicki
22 6978-750 Ośrodek Badawczy w Warszawie
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania


a.srednicki@twarda.pan.pl
prof. dr hab.
Jan  Środoń
prof. zwycz.
12 3705 200 (centrala)
wewn. 234
bezp.: 12 3705 234
Ośrodek Badawczy w Krakowie mineralogia iłów
j.srodon@ingpan.krakow.pl
prof. dr hab.
Antoni  Tokarski
profesor emerytowany
12 359 17 49 Ośrodek Badawczy w Krakowie
a.tokarski@ingpan.krakow.pl
mgr
Fabian  Tramm
doktorant
12 3705 200 (centrala)
wewn. 261
bezp.: 12 3705 261
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
f.tramm@ingpan.krakow.pl
mgr
Agata  Trojan
geochemik
22 6978-744 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
a.majewska@twarda.pan.pl
mgr
Maksymilian  Twyrdy
doktorant
71 337-63-43
Ośrodek Badawczy we Wrocławiu  
maxt026@op.pl
dr hab.
Jarosław  Tyszka
prof. nadzw.
12 3705 200 (centrala)
wewn. 216
bezp.: 12 3705 216
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Koordynator Zespołu Modelowania Biogeosystemu
mikropaleontologia, morfologia teoretyczna, paleoekologia, paleoceanografia, paleoklimatologia
j.tyszka@ingpan.krakow.pl
mgr inż.
Bartosz  Wach
technik
22 6978-786 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
b.wach@twarda.pan.pl
mgr
Liu  Wenhang
doktorant
22 6978-727 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
liu.wenhang@twarda.pan.pl
mgr
Marta  Wojewódka
technik
22 6978-803 Ośrodek Badawczy w Warszawie  
m.wojed@twarda.pan.pl
mgr inż.
Alicja  Wudarska
asystent
22 6978-735 Ośrodek Badawczy w Warszawie
a.giera@ingpan.krakow.pl
mgr
Anna  Zagórska
ekspert ds. technicznych
starszy inspektor ds. BHP w Ośrodku Badawczym ING PAN w Krakowie
12 3705 200 (centrala)
wewn. 256/229/208
bezp.: 12 3705 256 (229/208)
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Pracownia Preparatyki Geologicznej
 
a.zagorska@ingpan.krakow.pl
dr
Paweł  Zawidzki
główny specjalista
22 6978-711 (712) Ośrodek Badawczy w Warszawie  
pzawidzk@twarda.pan.pl
dr hab.
Edyta  Zawisza
prof. nadzw.
22 6978-813 Ośrodek Badawczy w Warszawie
  
paleolimnologia

ezawisza@twarda.pan.pl
mgr inż.
Paweł  Ziemiański
asystent
12 3705 200 (centrala)
wewn. 261
bezp.: 12 3705 261
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
p.ziemianski@ingpan.krakow.pl
prof. dr hab.
Andrzej  Żelaźniewicz
profesor
71 337-63-45 Ośrodek Badawczy we Wrocławiu tektonika i geologia kompleksów krystalicznych
andrzejz@twarda.pan.pl
pansudet@pwr.wroc.pl
mgr
Elżbieta  Żytyńska‑Chwast
referent ds. administracyjnych
12 3705 200 (centrala)
wewn. 202
bezp.: 12 3705 202
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
e.chwast@ingpan.krakow.pl

© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN