Strona domowa


Statut ING PAN

Tekst jednolity statutu ING PAN 2017 uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Prezesa PAN
- dokument pomocniczy [plik PDF]
Zmiany do statutu ING PAN 2017 zatwierdzone 24 kwietnia 2017 r. [plik PDF]
Zmiany do statutu ING PAN 2017 zatwierdzone 13 marca 2017 r. [plik PDF]
Statut ING PAN 2012 [plik PDF]
 


© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN