Strona domowa


Rada Naukowa
(kadencja 2015 - 2018)

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski

Z-ca Przewodniczącego:
Dr hab. inż. Piotr Krzywiec

Sekretarz:
Dr Edyta Zawisza

Członkowie
L.p. Imię i nazwisko specjalność naukowa
Członkowie PAN (którzy zgłosili chęć uczestnictwa w pracach Rady Naukowej ING PAN)
1. czł. koresp. PAN prof. Jan Burchart petrografia, geochemia
2. czł. koresp. PAN Paweł Rowiński hydrologia, hydromechanika
3. czł. rzecz. PAN prof. Michał Szulczewski stratygrafia, sedymentologia
4. czł. koresp. PAN prof. Andrzej Żelaźniewicz geologia strukturalna, tektonika
Dyrektor ING PAN
5. prof. dr hab. Ewa Słaby geochemia, petrologia
Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w ING PAN
6. dr hab. Robert Anczkiewicz, prof. nadzw. ING PAN geochronologia, geochemia izotopów, geologia metamorficzna
7. dr hab. Arkadiusz Derkowski, prof. nadzw. ING PAN mineralogia
8. dr hab. Helena Hercman, prof. nadzw. ING PAN geologia izotopowa, geochronologia czwartorzędu
9. dr hab. Mirosław Jastrzębski petrologia skał magmowych i metamorficznych
10. prof. dr hab. Krzysztof Krajewski geologia stratygraficzno-poszukiwawcza
11. dr hab. Piotr Krzywiec, prof. nadzw. ING PAN geofizyka stosowana
12. dr hab. Monika A. Kusiak, prof. nadzw. ING PAN geochronologia, geochemia
13. prof. dr hab. Stanisław Mazur geologia strukturalna, tektonika
14. dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska, prof. nadzw. ING PAN geologia czwartorzędu
15. prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska biostratygrafia czwartorzędu, hydrobiologia
16. prof. dr hab. Jan Środoń mineralogia iłów
17. dr hab. Jarosław Tyszka, prof. nadzw. ING PAN mikropaleontologia
Członkowie Rady z wyboru
18. prof. dr hab. Krzysztof Bahranowski mineralogia, mineralogia stosowana
19. dr hab. Michał Gradziński geologia krasu, sedymentologia
20. prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski geologia złóż ropy i gazu, sedymentologia
21. prof. dr hab. Józef Kaźmierczak biogeologia, paleontologia
22. dr hab. Leszek Marynowski, prof. nadzw. UŚ geochemia organiczna
23. prof. dr hab. Jerzy Mietelski fizyka jądrowa
24. prof. dr hab. Szczepan Porębski sedymentologia
25. prof. dr hab. Grzegorz Racki paleontologia, stratygrafia
26. prof. dr hab. Jarosław Stolarski paleontologia
27. dr hab. Jacek Szczepański, prof. nadzw. UWr petrologia skał metamorficznych, geologia strukturalna, geochemia
Przedstawiciele adiunktów i asystentów
28. dr Edyta Zawisza sedymentologia, paleolimnologia
29. dr Artur Kędzior sedymentologia
Przedstawiciel doktorantów
30. mgr inż. Łukasz Słonka geofizyka stosowana
Przedstawiciele wskazani przez przewodniczących centrów
31. dr hab. Marek Jarosiński tektonika, geodynamika
32. prof. dr hab. Jerzy Małecki hydrogeologia, ochrona środowiska

© 2003-2017  Instytut Nauk Geologicznych PAN