Strona domowa


Rada Naukowa
(kadencja 2015 - 2018)

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski

Z-ca Przewodniczącego:
Dr hab. inż. Piotr Krzywiec

Sekretarz:
Dr Artur Kuligiewicz

Członkowie
L.p. Imię i nazwisko specjalność naukowa
Członkowie PAN (którzy zgłosili chęć uczestnictwa w pracach Rady Naukowej ING PAN)
1. czł. koresp. PAN prof. dr hab. Jan Burchart petrografia, geochemia
2. czł. koresp. PAN prof. dr hab. Paweł Rowiński hydrologia, hydromechanika
3. czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Michał Szulczewski stratygrafia, sedymentologia
4. czł. koresp. PAN prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz geologia strukturalna, tektonika
Dyrektor ING PAN
5. prof. dr hab. Ewa Słaby geochemia, petrologia
Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w ING PAN
6. dr hab. Robert Anczkiewicz, prof. nadzw. ING PAN geochronologia, geochemia izotopów, geologia metamorficzna
7. dr hab. Arkadiusz Derkowski, prof. nadzw. ING PAN mineralogia
8. dr hab. Helena Hercman, prof. nadzw. ING PAN geologia izotopowa, geochronologia czwartorzędu
9. dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. nadzw. ING PAN geofizyka stosowana
10. dr hab. Monika A. Kusiak, prof. nadzw. ING PAN geochronologia, geochemia
11. prof. dr hab. Stanisław Mazur geologia strukturalna, tektonika
12. dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska, prof. nadzw. ING PAN geologia czwartorzędu
13. prof. dr hab. Jan Środoń mineralogia iłów
14. dr hab. Jarosław Tyszka, prof. nadzw. ING PAN mikropaleontologia
Członkowie Rady z wyboru
15. prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski mineralogia, mineralogia stosowana
16. dr hab. Michał Gradziński geologia krasu, sedymentologia
17. prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski geologia złóż ropy i gazu, sedymentologia
18. prof. dr hab. Józef Kaźmierczak biogeologia, paleontologia
19. dr hab. Leszek Marynowski, prof. nadzw. UŚ geochemia organiczna
20. prof. dr hab. Jerzy Mietelski fizyka jądrowa
21. prof. dr hab. Szczepan Porębski sedymentologia
22. prof. dr hab. Grzegorz Racki paleontologia, stratygrafia
23. prof. dr hab. Jarosław Stolarski paleontologia
24. dr hab. Jacek Szczepański, prof. nadzw. UWr petrologia skał metamorficznych, geologia strukturalna, geochemia
Przedstawiciele adiunktów i asystentów
25. dr Katarzyna Gros geochemia i petrologia procesów magmowych
26. dr Agata Krzesińska geologia planetarna, meteorytyka
27. dr Artur Kuligiewicz mineralogia iłów
Przedstawiciel doktorantów
28. mgr inż. Łukasz Słonka geofizyka stosowana
Przedstawiciele wskazani przez przewodniczących centrów
29. dr hab. Marek Jarosiński, prof. nadzw. PIG-PIB tektonika, geodynamika
30. prof. dr hab. Jerzy Małecki hydrogeologia, ochrona środowiska

© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN