Strona domowa


Rada Naukowa
(kadencja 2019-2022)

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Tadeusz Peryt

Z-ca Przewodniczącego:
Dr hab. Michał Gradziński
Dr hab. inż. Piotr Krzywiec

Sekretarz:
Dr Agnieszka Arabas

Członkowie
Lp. Imię i nazwisko specjalność naukowa
Członkowie PAN (którzy zgłosili chęć uczestnictwa w pracach Rady Naukowej ING PAN
1 Prof. dr hab. Alfred Uchman  ichnologia, sedymentologia
2 Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk paleontologia, stratygrafia
3 Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz geologia strukturalna, tektonika
Dyrektor i zastępca ds. naukowych
4 Prof. dr hab. Ewa Słaby geochemia, petrologia
5 Dr hab. Arkadiusz Derkowski mineralogia
Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w ING PAN
6 Dr hab. Robert Anczkiewicz geochronologia, geochemia izotopów, geologia metamorficzna
7 Dr hab. Maciej Bojanowski petrologia, geochemia izotopowa skał osadowych
8 Dr hab. Bartosz Budzyń petrologia metamorficzna, geochronologia, geochemia
9 Dr hab. Michał Gąsiorowski  geologia izotopowa, geochronologia czwartorzędu, paleolimnologia
10 Dr hab. Helena Hercman geologia izotopowa, geochronologia czwartorzędu
11 Dr hab. Artur Kędzior sedymentologia skał osadowych
12 Dr hab. inż. Piotr Krzywiec geofizyka stosowana
13 Prof. dr hab. Stanisław Mazur geologia strukturalna, tektonika
14 Dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska geologia czwartorzędu
15 Prof. dr hab. Jan Środoń mineralogia iłów
16 Dr hab. Jarosław Tyszka mikropaleontologia
17 Dr hab. Edyta Zawisza paleolimnologia
Członkowie Rady z wyboru
18 Dr hab. inż. Tomasz Bajda, AGH geochemia, mineralogia, petrologia
19 Dr hab. Michał Gradziński, UJ geologia krasu, sedymentologia
20 Dr hab. Marek Jarosiński, PIG-PIB tektonika, geodynamika
21 Prof. dr hab. Józef Kaźmierczak, IP PAN biogeologia, paleontologia
22 Dr hab. inż. Michał Malinowski, IGF PAN sejsmika
23 Prof. dr hab. Leszek Marynowski, UŚ geochemia organiczna
24 Prof. dr hab. Jerzy Mietelski, IFJ PAN fizyka jądrowa
25 Prof. dr hab. Tadeusz Peryt, PIG-PIB sedymentologia
26 Prof. dr hab. Szczepan Porębski, AGH sedymentologia
27 Prof. dr hab. Jarosław Stolarski, IP PAN paleontologia
Przedstawiciele adiunktów i asystentów
28 Dr Agnieszka Arabas paleośrodowisko, paleoklimat
29 Mgr Łukasz Birski petrologia
30 Mgr Anna Kukuła petrologia
Przedstawiciel doktorantów
31 Mgr Agata Stypa geofizyka stosowana
Przedstawiciel wskazany przez przewodniczącego centrum PAN
32 Dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, IGF PAN geofizyka stosowana, sejsmologia

© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN