Strona domowa


Sprawozdania

Tekst jednolity statutu ING PAN 2017 uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Prezesa PAN
- dokument pomocniczy [plik PDF]
Zmiany do statutu ING PAN 2017 zatwierdzone 24 kwietnia 2017 r. [plik PDF]
Zmiany do statutu ING PAN 2017 zatwierdzone 13 marca 2017 r. [plik PDF]
Statut ING PAN 2012 [plik PDF]
2005 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2006 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2007 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2008 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2009 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2010 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2011 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2012 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2013 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2014 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2015 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2016 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

2017 - Sprawozdanie z działalności ING PAN [pliki PDF]    

© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN