Home page


Management

Address: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
          Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
          Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Phone: (48) 22 6978-700, fax: (48) 22 620-62-23
e-mail:  ingpan@twarda.pan.pl


Director of the Institute
Ewa Słaby,  Professor, phone (48) 22 6978-752
Deputy Director for Research
Arkadiusz Derkowski,  Dr. hab., phone (48) 12 3705-226
Deputy Director for Management
Arkadiusz ¦rednicki, MSc., phone (48) 22 6978-750 


Head of the Research Centre in Warszawa
Helena Hercman, Dr. hab.,  phone (48) 22 6978-726


Head of the Research Centre in Kraków
Stanisław Mazur, Professor,  phone (48) 12 3705-230


Head of the Research Centre in Wrocław
Mirosław Jastrzębski, Dr. hab.,  phone (48) 71 3376-354

Chief Accountant 
Urszula Kozicka, MSc., phone (48) 22 6978-733  


Head of Scientific Information Office 
Luiza Galbarczyk‑G±siorowska, Dr.,  phone (48) 22 6978-701


Personnel Office 
Jolanta Kotowicz, MSc.,  phone (48) 22 6978-722
Board of Directors
Ewa Słaby, Professor; Arkadiusz Derkowski, Dr. hab.; Arkadiusz ¦rednicki, MSc.;
Helena Hercman, Dr. hab.; Stanisław Mazur, Professor; Mirosław Jastrzębski, Dr. hab.;
Urszula Kozicka, MSc.Administration and Accounting Staff

Scientific Information Section
Elżbieta Gogacz MSc. - Administration Expert of the Scientific Secretariat
Izabela Moszumańska MSc. - Geochemist, Safety inspector
Monika Plech MSc. - Scientific Information

Archive
Olga Martyniak MSc. - Archive Expert

Administration Department
Tomasz Grycuk Dr. - Informatics Expert
Rafał Motyliński   - Administration
Beata Osłowska-Lesiak Eng. - Administration Expert
Krzysztof Szymańczyk   - Administration

Accountancy Department
Anna Nałęcz MSc. - Accountant
Joanna Nowakowska   - Accountant

© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN