Strona domowa


Kierownictwo Instytutu

Adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-700, fax (48) 22 620-62-23
e-mail:  ingpan@twarda.pan.pl


Dyrektor
prof. dr hab. Ewa Słaby,  tel. (48) 22 6978-752
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Arkadiusz Derkowski,  tel. (48) 12 3705-226
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
mgr inż. Arkadiusz Średnicki,  tel. (48) 22 6978-750


Kierownik Ośrodka Badawczego w Warszawie
dr hab. Helena Hercman,  tel. (48) 22 6978-742


Kierownik Ośrodka Badawczego w Krakowie
prof. dr hab. Stanisław Mazur,  tel. (48) 12 3705-230


Kierownik Ośrodka Badawczego we Wrocławiu
dr hab. Mirosław Jastrzębski,  tel. (48) 71 3376-343


Główny Księgowy 
mgr Urszula Kozicka,  tel. (48) 22 6978-733


Kierownik Biura Informacji Naukowej  
dr Luiza Galbarczyk‑Gąsiorowska  tel. (48) 22 6978-761


Starszy ekspert ds. kadr i płac  
mgr Jolanta Kotowicz  tel. (48) 22 6978-722
Kolegium Dyrekcyjne
Prof. dr hab. Ewa Słaby, Dr hab. Arkadiusz Derkowski, Mgr inż. Arkadiusz Średnicki,
Dr hab. Helena Hercman, Prof. dr hab. Stanisław Mazur, Dr hab. Mirosław Jastrzębski,
Mgr Urszula KozickaPracownicy Administracyjno-Księgowi ING

Dział Sekretariat Naukowy
Elżbieta Gogacz mgr - Starszy ekspert ds. administracji i sekretariatu naukowego
Anna Morawska dr - Główny ekspert ds. sekretariatu naukowego

Archiwum
Olga Martyniak mgr - Samodzielny specjalista ds. administracyjno-biurowych

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Tomasz Grycuk dr - Starszy ekspert ds. sieci informatycznej
Rafał Motyliński   - Samodzielny referent
Beata Osłowska-Lesiak inż. - Ekspert ds. administracyjnych
Krzysztof Szymańczyk   - Samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
Robert Wierzbicki mgr - Ekspert ds. zamówień publicznych

Dział Finansowo-Księgowy
Mirosława Bachman   - Samodzielna Księgowa
Joanna Nowakowska   - Starsza Księgowa

© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN