Strona domowa


Kierownictwo Instytutu

Adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-700, fax (48) 22 620-62-23
e-mail:  ingpan@twarda.pan.pl


Dyrektor
prof. dr hab. Ewa Słaby, tel. (48) 22 6978-752
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Arkadiusz Derkowski,  tel. (48) 12 3705-249; 12 3705-233
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
mgr inż. Arkadiusz  Średnicki, tel. (48) 22 6978-750


Kierownik Ośrodka Badawczego w Warszawie
prof. dr hab. Krystyna  Szeroczyńska, tel. (48) 22 6978-812
Kierownik Ośrodka Badawczego w Krakowie
prof. dr hab. Jan Środoń, tel. (48) 12 3705-234; 12 3705-233
Kierownik Ośrodka Badawczego we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz, tel. (48) 71 337-63-45


Główny Księgowy 
mgr Urszula Kozicka,  tel. (48) 22 6978-733


Kierownik Biura Informacji Naukowej  
dr Luiza Galbarczyk‑Gąsiorowska  


Starszy ekspert ds. kadr i płac  
mgr Jolanta Kotowicz  tel. (48) 22 6978-722
Kolegium Dyrekcyjne
Prof. dr hab. Ewa Słaby, Dr hab. Arkadiusz Derkowski, Mgr Arkadiusz Średnicki,
Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska, Prof. dr hab. Jan Środoń, Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz,
Mgr Urszula KozickaPracownicy Administracyjno-Księgowi ING

Dział Sekretariat Naukowy
Elżbieta Gogacz mgr - Starszy ekspert ds. administracji i sekretariatu naukowego
Anna Morawska dr - Główny ekspert ds. sekretariatu naukowego

Archiwum
Olga Martyniak mgr - Samodzielny specjalista ds. administracyjno-biurowych

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Tomasz Grycuk dr - Starszy ekspert ds. sieci informatycznej
Rafał Motyliński   - Samodzielny referent
Beata Osłowska-Lesiak inż. - Ekspert ds. administracyjnych
Krzysztof Szymańczyk   - Samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
Robert Wierzbicki mgr - Ekspert ds. zamówień publicznych

Dział Finansowo-Księgowy
Mirosława Bachman   - Samodzielna Księgowa
Joanna Nowakowska   - Starsza Księgowa

© 2003-2017  Instytut Nauk Geologicznych PAN