Strona domowa


Kierownictwo Instytutu

Adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48) 22 6978-700, fax (48) 22 620-62-23
e-mail:  ingpan@twarda.pan.pl


Dyrektor
prof. dr hab. Ewa Słaby,  tel. (48) 22 6978-752
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Arkadiusz Derkowski,  tel. (48) 12 3705-226
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
mgr inż. Arkadiusz Średnicki,  tel. (48) 22 6978-750


Kierownik Ośrodka Badawczego w Warszawie
dr hab. Helena Hercman,  tel. (48) 22 6978-726


Kierownik Ośrodka Badawczego w Krakowie
prof. dr hab. Stanisław Mazur,  tel. (48) 12 3705-230


Kierownik Ośrodka Badawczego we Wrocławiu
dr hab. Mirosław Jastrzębski,  tel. (48) 71 3376-354

Główny Księgowy 
mgr Urszula Kozicka,  tel. (48) 22 6978-733


Kierownik Biura Informacji Naukowej  
dr Luiza Galbarczyk‑Gąsiorowska,  tel. (48) 22 6978-701


Starszy ekspert ds. kadr i płac  
mgr Jolanta Kotowicz,  tel. (48) 22 6978-722
Kolegium Dyrekcyjne
Prof. dr hab. Ewa Słaby, Dr hab. Arkadiusz Derkowski, Mgr inż. Arkadiusz Średnicki,
Dr hab. Helena Hercman, Prof. dr hab. Stanisław Mazur, Dr hab. Mirosław Jastrzębski,
Mgr Urszula KozickaPracownicy Administracyjno-Księgowi ING

Dział Informacji Naukowej
Elżbieta Gogacz mgr - Starszy ekspert ds. administracji i sekretariatu naukowego
Izabela Moszumańska mgr - Geochemik, inspektor ds. BHP
Monika Plech mgr inż. - Referent ds. informacji naukowej

Archiwum
Olga Martyniak mgr - Ekspert ds. archiwum zakładowego

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Tomasz Grycuk dr - Starszy ekspert ds. sieci informatycznej
Rafał Motyliński   - Samodzielny referent
Beata Osłowska-Lesiak inż. - Ekspert ds. administracyjnych
Krzysztof Szymańczyk   - Samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych

Dział Finansowo-Księgowy
Anna Nałęcz mgr - Starsza Księgowa
Joanna Nowakowska   - Samodzielna Księgowa

© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN