Home page


Institute staff publications
Publications (2015)

Monographs, books
Bogucki A., Łanczont M., Wołoszyn P., Tomeniuk O., Dmytruk R., Madeyska T., Mroczek P., 2015, Pokrywa lessowa tarnopolskiego ośrodka paleolitycznego. W: A. Bogucki i in. (red.) "Lesi i paleolit Podillja". Lwów: 19-21, ISBN: 978-966-02-7678-9
Burchart J., Kral J., 2015, Izotopowy zapis przeszłości Ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin: 1-300, ISBN 978-83-7784-621-6
Frankowski Z., Mroczek P., Łanczont M., Bogucki A., Madeyska T., 2015, Uziarnienie sekwencji lessowo-glebowej w Hłuboczku Wielkim (Płaskowyż Tarnopolski, Ukraina , [w:] A. Bogucki i in. (red.) "Lesi i paleolit Podillja". Lwów: 33-34, ISBN 978-966-02-7678-9
Gatel P., Žáček V., Kruszewski L., Devouard B., Thiéry V., Eytier C., Eytier J., Favreau G., Vigier J., Stracher G., 2015, Combustion mineralogy and petrology of oil-shale slags in Lapanouse, Sévérac-le-Château, Aveyron, France: analogies with hydrocarbon fires. In: Glenn B. Stracher, Anupma Prakash and Ellina V. Sokol (eds) "Coal and Peat Fires: A Global Perspective", Volume 3 Case Studies - Coal Fires. Elsevier, Amsterdam, 3: 681-742, ISBN 978-0-444-59509-6
Kaziród M., Korczyński W., Fernandez E., Byrski A., Kisiel-Dorohinicki M., Topa P., Tyszka J., Komosiński M., 2015, Agent-oriented Foraminifera Habitat Simulation, Procedia Computer Science, Elsevier, 51:1062-1071, ISSN: 1877-0509
Komar M., Łanczont M., Madeyska T., 2015: Roślinność paleolitycznej ekumeny w strefie pery- i metakarpackiej. [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.): "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej". Wyd. UMCS, Lublin: 487-558. ISBN 978-83-7784-674-2
Komosiński M., Mensfelt A., Topa P., Tyszka J., 2015, Application of a morphological similarity measure to the analysis of shell morphogenesis in Foraminifera, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 391:215-224, ISSN:2194-5357
Krajcarz M.T., Sudoł M., Krajcarz M., Cyrek K., 2015, Wychodnie krzemienia pasiastego na Wyżynie Ryczowskiej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) W: D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur, A. Jedynak (red.) "Górnictwo z epoki kamienia. Krzemionki. Polska. Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach" Wyd. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski (seria Silex et Ferrum, t. 1): 319-338, ISBN:978-83-64951-00-8
Krajcarz M.T., Trojan A., Grafka O., Gola M., 2015, Fitogeniczne biomarkery molekularne w wybranych sekwencjach lessowo-glebowych ukraińskiej części strefy pery- i metakarpackiej W: M. Łanczont, T. Madeyska (red.) "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej". Wyd. UMCS, Lublin: 559-576, ISBN: 978-83-7784-674-2
Łanczont M., Madeyska T., 2015, Pożytek z wątpliwości w geo- i bioarcheologicznych badaniach stanowisk paleolitycznych. W: B. Bokus, E. Kosowska (red.) "O wątpieniu" Język - Poznanie - Komunikacja, 22, Akademia Artes Liberales, Studio Lexem, Piaseczno: 27-40, ISBN 978-83-936258-6-4
Łanczont M., Madeyska T., Bogucki A., Sytnyk O., Komar M., Nawrocki J., Kusiak J., 2015, Palaeolithic Proniatyn site on the Seret River (Podolia, Ukraine). W: A. Bogucki i in. (red.) "Lesi i paleolit Podillja". Lwów: 27-28, ISBN 978-966-02-7678-9
Łanczont M., Madeyska T., 2015. Projekt "ekumena" - cel, zakres badań, rezultaty. [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.) "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej". Wyd. UMCS, Lublin: 9-22. ISBN 978-83-7784-674-2
Łanczont M., Madeyska T., Bogucki A., Mroczek P., Hołub B., Łącka B., Fedorowicz S., Frankowski Z., Standzikowski K., 2015: Środowisko abiotyczne paleolitycznej ekumeny strefy pery- i metakarpackiej. [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.) "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej". Wyd. UMCS, Lublin: 55-458. ISBN 978-83-7784-674-2
Łanczont M., Madeyska T., Bogucki A., Nadachowski A., Sytnyk O., Valde-Nowak P., Komar M. 2015. Zmienność paleokrajobrazów i paleośrodowiska oraz główne etapy rozwoju osadnictwa paleolitycznego w strefie pery- i metakarpackiej w okresie MIS 8 - MIS 2 [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.) "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej". Wyd. UMCS, Lublin: 911-958, ISBN 978-83-7784-674-2
Madeyska T., Łanczont M., Hołub B., Bogucki A., Chodorowski J., Klimowicz Z., Mroczek P. 2015. Wybrane komponenty środowiska strefy pery- i metakarpackiej - obszaru badań realizowanych w projekcie "ekumena" . [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.) "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej". Wyd. UMCS, Lublin: 23-54. ISBN 978-83-7784-674-2
Nadachowski A., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Madeyska T., Ridush B., Valde-Nowak P., Wojtal P., Zarzecka-Szubińska K. 2015. Fauna kręgowców z wybranych stanowisk strefy pery- i metakarpackiej w młodszym plejstocenie [w:] M. Łanczont, T. Madeyska (red.) "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej". Wyd. UMCS, Lublin: 597-642. ISBN: 978-83-7784-674-2
Topa P., Komosiński M., Bassara M., Tyszka J., 2015, eVolutus: a configurable platform designed for ecological and evolutionary experiments tested on Foraminifera, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 391: 269-278, ISSN: 2194-5357
Żelaźniewicz A., 2015, Dzieje Ziemi. Przeszłość geologiczna. W: Żelaźniewicz A. (ed). "Przyroda Dolnego Śląska", Wyd. Oddział PAN Wrocław: 39-99, ISBN 978-83-934204-9-0

Editorial monograph
Bubík, M., Ciurej, A. & Kaminski, M.A. (eds), 2015, 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference & 10th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstracts Book and Excursion Guide. Grzybowski Foundation Special Publication: 21, 98 + XX pp, ISBN: 978-83-941956-0-1
Guterch, B.; Kozák, J. (Eds.), 2015, Studies of Historical Earthquakes in Southern Poland, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, (Editor-in-chief: Rowiński, P., Series Eds: Rowiński P., M. Banaszkiewicz, J. Pempkowiak, M. Lewandowski, M. Sarna), Springer, 1-179pp, ISSN 2190-5193; 978-3-319-15445-9
Ignar, S., Grygoruk, M. (Eds.) , 2015, Wetlands and Water Framework Directive Protection, Management and Climate Change , (Editor-in-chief: Rowiński, P., Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, (Series Eds: Rowiński P., M. Banaszkiewicz, J. Pempkowiak, M. Lewandowski, M. Sarna), Springer, 1-103pp, ISSN 2190-5193; ISBN 978-3-319-13763-6
Jankowski, R.; Mahmoud, Sayed, 2015, Earthquake-Induced Structural Pounding , Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, (Editor-in-chief: Rowiński, P., Eds: Rowiński P., M. Banaszkiewicz, J. Pempkowiak, M. Lewandowski, M. Sarna), Springer, 1-156pp, ISSN2190-5193; ISBN978-3-319-16323-9
Łanczont M., Madeyska T.,(red.). 2015. Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej. wyd. Wyd. UMCS, Lublin. 971 pp. ISBN 978-83-7784-674-2
Massel, S., 2015, Internal Gravity Waves in the Shallow Seas, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, (Editor-in-chief: Rowiński, P., Series Eds: Rowiński P., M. Banaszkiewicz, J. Pempkowiak, M. Lewandowski, M. Sarna), Springer, 1-118pp, ISSN 2190-5193; ISBN 978-3-319-18907-9
Romanowicz, R., Osuch, M. (Eds.), 2015, Stochastic Flood Forecasting System, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, (Editor-in-chief: Rowiński, P., Eds: Rowiński P., M. Banaszkiewicz, J. Pempkowiak, M. Lewandowski, M. Sarna), Springer, 3-198pp, ISSN 2190-5193; ISBN 978-3-319-18853-9
Rowiński, P.; Radecki-Pawlik, A. (Eds.), 2015, Rivers - Physical, Fluvial and Environmental Processes, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences (Editor-in-chief: Rowiński, P., Series Eds: Rowiński P., M. Banaszkiewicz, J. Pempkowiak, M. Lewandowski, M. Sarna), Springer, 3-136pp, ISSN 2190-5193; ISBN 978-3-319-07598-3
Sąsiadek, J. (Ed.), 2015, Aerospace Robotics II, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, (Editor-in-chief: Rowiński, P., Series Eds: Rowiński P., M. Banaszkiewicz, J. Pempkowiak, M. Lewandowski, M. Sarna), Springer, 1-198pp, ISSN 2190-5193; ISBN 978-3-319-13852-7
Zieliński, T., Węsławski, M., Kuliński, K. (Eds.), 2015, Impact of Climate Changes on Marine Environments, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, (Editor-in-chief: Rowiński, P., Series Eds: Rowiński P., M. Banaszkiewicz, J. Pempkowiak, M. Lewandowski, M. Sarna), Springer, 1-148pp, ISSN 2190-5193; ISBN 978-3-319-14282-1
Żelaźniewicz A. (ed). Przyroda Dolnego Śląska. Wyd. Oddział PAN Wrocław: 1-528, ISBN 978-83-934204-9-0

Papers published in journals indicated on A MNiSW Journal List
* online (2014r.)
Anczkiewicz A.A., Danišík M., Środoń J., 2015, Multiple low-temperature thermochronology constraints on exhumation of the Tatra Mountains: New implication for the complex evolution of the Western Carpathians in the Cenozoic, Tectonics 34: 2296-2317, ISSN: 1944-9194
*Błędzki L.A., Szeroczyńska K., 2015, Palaeolimnological evidence of Bosmina morphotypes appearance in the late Holocene, Holocene, 25 (3): 557-561, ISSN: 0996836
Bojanowski M.J., Bagiński B., Guillermier C., Franchi I.A., 2015, Carbon and oxygen isotope analysis of hydrate-associated Oligocene authigenic carbonates using NanoSIMS and IRMS, Chemical Geology, 416: 51-64, ISSN: 0009-2541
Bojanowski, M.J., Jaroszewicz, E., Košir, A., Łoziński, M., Marynowski, L., Wysocka, A., Derkowski, A., 2015, Root-related rhodochrosite and concretionary siderite formation in oxygen-deficient conditions induced by a ground-water table rise. Sedimentology, doi: 10.1111/sed.12227, ISSN: 1365-3091
Botor D., Anczkiewicz A.A., 2015, Thermal history of the Sabero Coalfield (Southern Cantabrian Zone, NW Spain) as revealed by apatite fission track analyses from tonstein horizons: implications for timing of coalification, Int J Earth Sci (Geol Rundsch), 104, 7: 1779-1793, ISSN: 1437-3254
Budzyń B., Kozub-Budzyń G.A., 2015, The stability of xenotime in high Ca and Ca-Na systems, under experimental conditions of 250-350°C and 200-400 MPa: the implications for fluid-mediated low-temperature processes in granitic rocks, Geological Quarterly, 59: 316-324, ISSN: 1641-7291
Budzyń B, Jastrzębski M., 2015, Monazite stability and the maintenance of Th-U-total Pb ages during post-magmatic processes in granitoids and host metasedimentary rocks: A case study from the Sudetes (SW Poland), Geological Quarterly, doi: 10.7306/gq.1254, ISSN: 1641-7291
Budzyń B., Jastrzębski M., Kozub-Budzyń G. A., Konečný P., 2015, Monazite Th-U-total Pb geochronology and P-T thermodynamic modelling in a revision of the HP-HT metamorphic record in granulites from Stary Gierałtów (NE Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland), Geological Quarterly, 59 (4): 700-717, ISSN: 1641-7291
Budzyń B., Konečný P., Kozub-Budzyń G.A., 2015, Stability of monazite and disturbance of the Th-U-Pb system under experimental conditions of 250-350 °C and 200-400 MPa, Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 405-424, ISSN: 0208-9068
Čavajda V., Uhlík P., Derkowski A., Čaplovičová M., Madejová J., Mikula M., Ifka T. , 2015, Influence of milling and sonication on the crystal structure of talc, Clays and Clay Minerals, 63: 311-327
Cyz M., Malinowski M., Krzywiec P., Mulińska M., Słonka Ł., 2015, Application of high-resolution 2D-3C seismic for characterization of the perspective Jurassic shale play in Central Poland, Tectonophysics, DOI:10.1016/j.tecto.2015.11.018. ISSN: 0040-1951
*Derkowski A., Środoń J., McCarty D.K., 2015, Cation exchange capacity and water content of opal in sedimentary basins: example from the Monterey Formation, California. American Mineralogist, 100 (5-6): 1244-1256, ISSN: 0003-004X
*Drzymulska D., Fiłoc M., Kupryjanowicz M., Szeroczyńska K., Zieliński P., 2015, Postglacial shifts in lake trophic status based on a multiproxy study of humic lake, The Holocene, 25 (3): 495-507, ISSN: 0996836
Gąsiorowski M., Hercman H., Pruszczyńska A., Błaszczyk M., 2015. Drip rate and tritium activity in the Niedźwiedzia Cave System (Poland) as a tool for tracking water circulation paths and time in karstic systems. Geochronometria, 42: 210-216
Gedl P., Jozsa S., 2015, Lower-Middle Jurassic foraminifera and organic-walled dinoflagellate cysts from the dark shale of the Pieniny Klippen Belt between Jarabina and Litmanová (Slovakia), Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 91-122, ISSN: 0208-9068
Gedl P., 2015, Dinoflagellate cysts from the Palaeogene of the Łukowa-4 borehole (Carpathian Foredeep, SE Poland): biostratigraphy and palaeoenvironment, Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 285-308, ISSN: 0208-9068
Gurgurewicz J., Mége D., Carrére V., Gaudin A., Kostylew J., Morizet Y., Purcell P.G., Le Deit L., 2015, Inferring alteration conditions on Mars: Insights from near-infrared spectra of terrestrial basalts altered in cold and hot arid environments, Planetary and Space Science, 119: 137-154, ISSN: 0032-0633
Głuszewski W., Boruc B., Kubera H., Abbasowa D., 2015, The use of DRS and GC to study the effects of ionizing radiation on paper artifacts, Nukleonika, 60 (3): 665-668, ISSN: 0029-5922
Häuselmann P., Mihevc A., Pruner P., Horáček I., Čermák S., Hercman H., Sahy D., Fiebig M., Zupan Hajna N., Bosák P., 2015, Snežna jama (Slovenia): Interdisciplinary dating of cave sediments and implication for landscape evolution, Geomorphology, 245: 10-24, ISSN: 0169-555X
Jastrzębski, M., Żelaźniewicz, A., Murtezi, M., Larionov, A.N., Sergeev, S, 2015, The Moldanubian Thrust Zone-A terrane boundary in the Central European Variscides refined based on lithostratigraphy and U-Pb zircon geochronology, Lithos, 220: 116-132, ISSN: 0024-4937
Kowalewski G.A., Kornijów R., McGowan S., Kaczorowska A., Bałaga K., Namiotko T., Gąsiorowski M., Wasiłowska A., 2015, Disentangling natural and anthropogenic drivers of changes in a shallow lake using palaeolimnology and historical archives, Hydrobiologia, DOI 10.1007/s10750-015-2510-z, ISSN 1573-5117
Krajcarz M.T., Cyrek K., Krajcarz M., Mroczek P., Sudoł M., Szymanek M., Tomek T., Madeyska T., 2015, Loess in a cave - Lithostratigraphic and correlative value of loess and loess-like layers in caves of Kraków-Częstochowa Upland (Poland)., Quaternary International, DOI:10.1016/j.quaint.2015.08.069, ISSN: 1040-6182
Krajcarz M., Pacher M., Krajcarz M.T., Laughlan L., Rabeder G., Sabol M., Wojtal P., Bocherens H., 2015, Isotopic variability of cave bears (δ15N, δ13C) across Europe during MIS 3, Quaternary Science Reviews, 131: 51-72, ISSN: 0277-3791
Krajcarz M., Makowiecki D., Krajcarz M.T., Masłowska A., Baca M., Panagiotopoulou H., Romańska A., Bednarczyk J., Gręzak A., Sudoł M., 2015, On the trail of the oldest domestic cat in Poland. An insight from morphometry, ancient DNA and radiocarbon dating, International Journal of Osteoarchaeology, DOI: 10.1002/oa.2471, ISSN: 1047-482X
Krajcarz M.T., Kot M., Pavlenok K., Fedorowicz S., Krajcarz M., Lazarev S.Yu., Mroczek P., Radzhabov A., Shnaider S., Szymanek M., Szymczak K., 2015, Middle Paleolithic sites of Katta Sai in western Tian Shan piedmont, Central Asiatic loess zone: Geoarchaeological investigation of the site formation and the integrity of the lithic assemblages, Quternary International, DOI:10.1127/zfg_suppl/2015/S-59209, ISSN: 1040-6182
Krajewski, K. P., Weitschat, W., 2015. Depositional history of the youngest strata of the Sassendalen Group (Bravaisberget Formation, Middle Triassic - Carnian) in southern Spitsbergen, Svalbard. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 151-175
Krzesińska A., Gattacceca J., Friedrich J.M., Rochette P., 2015, Impact-related noncoaxial deformation in the Pultusk H chondrite inferred from petrofabric analysis, Meteoritics and Planetary Science, 50: 401-417
Kuligiewicz A., Derkowski A., Szczerba M., Gionis V., Chryssikos G.D. , 2015, Revisiting the infrared spectrum of the water-smectite interface, Clays and Clay Minerals, 63: 15-29, ISSN: 0009-8604
Kusiak, M.A., Dunkley, D.J., Wirth, R., Whitehouse, M.J., Wilde, S.A., Marquardt, K., 2015, Metallic lead nanospheres discovered in ancient zircons. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 112: 4958-4963, doi/10.1073/pnas.1415264112, ISSN: 0027-8424
Lisowiec K., Słaby E., Förster H-J., 2015, Polytopic Vector Analysis (PVA) modelling of whole-rock and apatite chemistry from the Karkonosze composite pluton (Poland, Czech Republic), Lithos, 230:105-120, ISSN: 0024-4937
*Łanczont M., Madeyska T., Sytnyk O., Bogucki A., Komar M., Nawrocki, J., Holub, B., Mroczek, P., 2015, Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along loess slope in the Seret River valley: evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine) , Quaternary International, 365: 74-97, ISSN 1040-6182
*Łanczont, M., Madeyska T., Mroczek P., Komar M., Łącka B., Bogucki A., Sobczyk K., Wilczyński J. , 2015, The loess-palaeosol sequence in the Upper Palaeolithic site at Kraków Spadzista: A palaeoenvironmental approch, Quaternary International, 365: 98-113, ISSN 1040-6182
Łosiak, A., Czechowski, L., Velbel, M.A., 2015, Ephemeral liquid water at the surface of Martian North Polar Residual Cap: Results of numerical modelling, Icarus, 262: 131-139, ISSN: 0019-1035
Majka J., Kośmińska K., Mazur S., Czerny J., Piepjohn K., Dwornik M., Manecki M., 2015, Two garnet growth events in polymetamorphic rocks in southwest Spitsbergen, Norway: insight in the history of Neoproterozoic and early Paleozoic metamorphism in the High Arctic, Canadian Journal of Earth Sciences, 52(12): 1045-1061, ISSN: 0008-4077
Mazur S., Mikołajczyk M., Krzywiec P., Malinowski M., Buffenmyer V., Lewandowski M., 2015, Is the Teisseyre-Tornquist Zone an ancient plate boundary of Baltica?, Tectonics, 34, 11: DOI: 10.1002/2015TC003934, ISSN:1944-9194
McCarty D.K., Theologou P.N., Fischer T.B., Derkowski A., Stokes M.R., Ollila A., 2015, Mineral-chemistry quantification and petrophysical calibration for multimineral evaluations: A nonlinear approach, AAPG Bulletin, 99: 1371-1397, ISSN: 0149-1423
Mirosław-Grabowska J., Zawisza E., Jaskółka A., Obremska M., 2015, Natural transformation of the Romoty paleolake (NE Poland) during the Late Glacial and Holocene based on isotopic, pollen, cladoceran and geochemical data. Quaternary International, 386:171-185, ISSN: 1040-6182
Mirosław-Grabowska J., Niska M., Kupryjanowicz M., 2015, Reaction of lake environment on the climatic cooling - Transition from the Eemian Interglacial to Early Vistulian on the basis of Solniki palaeolake sediments (NE Poland), Quaternary International, 386: 158-170, ISSN: 1040-6182
Mozer A., Pécskay Z., Krajewski K.P., 2015, Eocene age of the Baranowski Glacier Group at Red Hill, King George Island, West Antarctica, Polish Polar Research, 36 (4): 307-324, ISSN: 2081-8262
Mustafa K., Sephton M.A., Watson J.S., Spathopoulos F., Krzywiec P., 2015, Organic geochemical characteristics of black shales across the Ordovician-Silurian boundary in the Holy Cross Mountains, Central Poland, Marine and Petroleum Geology, 66(4): 1042-1055, ISSN: 0264-8172
Peryt T., Anczkiewicz R., 2015, Strontium isotope composition of Middle Miocene primary gypsum (Badenian of the Polish Carpathian Foredeep Basin): evidence for continual non-marine inflow of radiogenic strontium into evaporite basin. Terra Nova, 27: 54-61, ISSN: 0954-4879
Porowski A., 2015, Geothermometric and isotopic studies of dehydration waters: implications for thermal conditions in the Central Carpathian Synclinorium, SE Poland, Environmental Earth Sciences, 74: 7539-7553, ISSN: 1866-6280
Pszczółkowski A., 2015, Aptian age of the "spotted limestone" (Pieniny Limestone Formation) in Grajcarek Stream (Pieniny Klippen Belt, Poland), Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85:21-42
Pszczółkowski A., 2015, Aptian foraminiferal stratigraphy and Nannoconus assemblages from the Kopka secyion (Western Tatra Mountains, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 123-138
Płóciennik M., Kruk A., Forysiak J., Pawłowski D., Mianowicz K., Elias S., Borówka R.K., Kloss M., Obremska M., Coope R., Krąpiec M., Kittel P., Żurek S., 2015, Fen ecosystem responses to water-level fluctuations during the early and middle Holocene in central Europe: a case study from Wilczków, Poland, BOREAS, 44(4): 721-740
Radmacher W., Mangerud G., Tyszka J., 2015, Dinoflagellate cyst biostratigraphy of Upper Cretaceous strata from two wells in the Norwegian Sea, Review of Palaeobotany and Palynology, 216:18-32, ISSN: 0034-6667
Séjourné, A., Costard, F., Fedorov, A., Gargani, J., Skorve, J., Massé, M., Mége, D., 2015, Evolution of the banks of thermokarst lakes in Central Yakutia (Central Siberia) due to retrogressive thaw slump activity controlled by insolation. Geomorphology, 241:31-40, ISSN: 0169-555X
Sienkiewicz E., Gąsiorowski M., 2015. The effect of fish stocking on mountain lake plankton communities identified using palaeobiological analyses of bottom sediment cores. Journal of Paleolimnology, DOI 10.1007/s10933-015-9870-2, 55 (2): 129-150
Sobczyk A., Danišík M., Aleksandrowski P., Anczkiewicz A., 2015, Post-Variscan cooling history of the central Western Sudetes (NE Bohemian Massif, Poland) constrained by apatite fission-track and zircon (U-Th)/He thermochronology, Tectonophysics, 649: 47-57, ISSN: 0040-1951
Szczerba M., Derkowski A., Kalinichev A.G., Środoń J., 2015, Molecular modeling of the effects of 40Ar recoil in illite particles on their K-Ar isotope dating. Geochimica et Cosmochimica Acta, 159: 162-176, ISSN: 0016-7037
Szulc J., Racki G., Jewuła K., Środoń J., 2015. How many Upper Triassic bone-bearing levels are there in Upper Silesia (southern Poland)? A critical review of stratigraphy and facies. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 587-626, ISSN: 0208-9068
Śmigielski M., Sinclair H.D., Stuart F.M., Persano C., Krzywiec P., 2015, Exhumation history of the Tatry Mountains, western Carpathians, constrained by low temperature thermochronology, Tectonics, doi:10.1002/2015TC003855, ISSN: 1944-9194
Świerczewska A., Paul Z., Banaś M., Tokarski A.T., 2015. K-Ar dating of bentonite diagenesis in accretionary-wedge turbidites: case study from western outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 177-185., ISSN: 0208-9068
Trojan, A., Bojanowski, M.J., Gola, M., Grafka, O., Marynowski, L., Clarkson, E.N.K., 2015, Organic geochemical characteristics of the Mississippian black shales from Wardie, Scotland, Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh,
http://dx.doi.org/10.1017/S1755691015000225 ISSN: 1755-6910
Warny S., Kymes C.M., Askin R.A., Krajewski K.P., Bart P.J., 2015. Remnants of Antarctic vegetation on King George Island during the early Miocene Melville Glaciation. Palynology,
http://dx.doi.org/10.1080/01916122.2014.999954
Werner, T., Lewandowski, M., Vlahovic, I., Velic, I., Sidorczuk, M., 2015, Palaeomagnetism and rock magnetism of the Permian redbeds from the VelebitMt. (Karst Dinarides, Croatia): dating of the early Alpine tectonics in the Western Dinarides by a secondary magnetization., Tectonophysics, 651-652:199-215, ISSN: 0040-1951
Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Gąsiorowski M., 2015, The effect of water balance of a man-made lacustrine ecosystem on the food web: does flushing affect the carbon signature of plankton and benthos?, Ecohydrology, DOI: 10.1002/eco.1672, ISSN: 1936-0592
*Xu, D., Kusiak, M.A., Wang, Z., Chen, H., Bakun-Czubarow, N., Wu, C., Konečny, P., Hollings, P., 2015, Microstructural observation and chemical dating on monazite from the Shilu Group, Hainan Province of South China: Implications for origin and evolution of the Shilu Fe-Co-Cu ore district. Lithos, 216-217: 158-177, ISSN: 0024-4937
Zeelmaekers E., Honty M., Derkowski A., Środoń J., DeCraen M., Vandenberghe N., Adriaens R., Wouters L., 2015, Qualitative and quantitative mineralogical composition of the Rupelian Boom Clay in Belgium. Clay Minerals, 50: 249-272, ISSN: 0009-8558

Papers
Cuna E. Caballero M., Zawisza E., Ruiz C., 2015, Environmental history of an alpine lake in central Mexico (1230-2010), Revista Especializada en Ciencias Quimico-Biologicas, 18 (2):97-106, ISSN: 1405-888X
Lempart M., Labus M., 2015. Differential scanning calorimetry (DSC) in research of mineral carbonation processes of cement materials in terms of CO2 sequestration; Nafta- Gaz:.998-1004, ISSN 0867-8871
Lewandowski, M., 2015. Paleomagnetyzm, a odrodzenie teorii Wegenera: synopsis. (Palaeomagnetism and revival of Wegener's theory: a synopsis). Przegląd Geologiczny, 63: 1284-1291
Márton, E., Grabowski, J., Tokarski, A.K., Túnyi, I., 2015. Palaeomagnetic results from the fold and thrust belt of the Western Carpathians: an overview. In: Pueyo, E. L., Cifelli, F., Sussman, A. J. & Oliva-Urcia, B. (eds) Palaeomagnetism in Fold and Thrust Belts: New Perspectives. Geological Society, London, Special Publications, 425, http://dx.doi.org/10.1144/SP425.1
Sytnyk O., Koropec'kyi R., Bogucki A., Tomeniuk O., Łanczont M., Madeyska T., Krajcarz M., Krajcarz M.T., 2015, Багатошарова палеолітична стоянка Ігровиця І (in Ukrainian with English abstract: Multilayered Paleolithic site Ihrovytsia I), Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 17: 22-72
Szeroczyńska K., Zawisza E., Wojewódka M., 2015, Initial time of two high altitude crater lakes (Nevado de Toluca, Central Mexico) recorded in subfossil cladocera, Studia Quaternaria, 32, (2): 109-116, ISSN:1641-5558
Szeroczyńska K., Zawisza E., 2015, Cenotes - lakes of the Yucatan Peninsula (Mexico), Studia Quaternaria, 32 (1): 53-57, ISSN: 1641-5558
Topa P., Komosinski M., Bassara M., Tyszka J. (opublikowany online IX 2015). eVolutus: a configurable platform designed for ecological and evolutionary experiments tested on Foraminifera Advances in Intelligent Systems and Computing. Man-Machine Interactions 4 Volume 391: 269-278. doi: 10.1007/978-3-319-23437-3_23 Print ISBN 978-3-319-23436-6
Komosinski M., Mensfelt A., Topa P., Tyszka J. (opublikowany online IX 2015). Application of a Morphological Similarity Measure to the Analysis of Shell Morphogenesis in Foraminifera Advances in Intelligent Systems and Computing. Man-Machine Interactions 4: 215-224. doi: 10.1007/978-3-319-23437-3_18 Print ISBN 978-3-319-23436-6

Papers (non-refereed);
Conference Abstracts and Guidebooks
Arabas A., Schlogl J., 2015. Oxygen and carbon isotope records of Lower-Middle Jurassic belemnite rostra and marine carbonates from the Pieniny Klippen Belt (Carpathians). 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-26 June 2015, Kraków, Poland, Abstracts Book, ISBN: 978-83-942304-1-8
Bojanowski, M.J., Bagiński, B., Franchi, I., Guillermier, C., 2015. NanoSIMS C and O isotope analysis of hydrate-associated Oligocene carbonates: Challenging the conventional approach to authigenic carbonates. 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-25 June 2015. Kraków, Poland, Abstracts Book: 77, ISBN: 978-83-942304-1-8
Budzyń B., Jastrzębski M., 2015, Monazite alterations and geochronology in the Jawornik granitoid and host metasediemntary rocks (Sudetes Mts., SW Poland), Mineralogia - Special Papers, 44: 29, ISSN: 1899-8518
Buniak A., Kędzior A., Paszkowski M., Porębski S.J., Zacharski J., 2015, Facies variability and depositional setting of pericratonic Silurian shales in Poland based on new cores from the Lublin and southern Podlasie basins. 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-26 June 2015, Kraków, Poland, Abstracts Book: 97, ISBN: 978-83-942304-1-8
Błaszczyk M., Hercman H., Aninowska M., Kicińska D., Gąsiorowski M., Pawlak J., Tyc A., 2015, Wstępna rekonstrukcja warunków paleośrodowiska w rejonie Jaskini Głębokiej na podstawie badań izotopowych nacieków, 49 Sympozjum Speleologicznego, Załecze Wielkie, 22-25.10.2015, Materiały: 79, ISBN: 978-83-93-38-74-58
Castaldo L., Séjourné A., Orosei R. 2015, SHARAD Detection model of buried CO2 ice in Mars South Polar Layered Deposit, 3rd Planetary Cryosphere Workshop 2015, France, Nantes, ISSN: 1811-0843
Chevrier, V.F., Singh, S., Nna-Mvondo, D., Mége, D., 2015, Infrared properties of Titan tholins in liquid methane and ethane: detection of complex organics in Titan lakes, Lunar and Planetary Science Conference: 46, 2936
Ciesielczuk J., Kruszewski Ł., Fabiańska M., Misz-Kennan M., Kowalski A., Mysza B., 2014, Efflorescences and gas composition emitted from the burning coal - waste dump in Słupiec, Lower Silesian Coal Basin, Poland. Proceedings of the international symposium CEMC 2014 (4th Central-European Mineralogical Conference - CEMC 2014): 26, ISBN: 978-80-210-6832-2
Ciurej A., Bąk M., 2015, Silicification of coccolithophores in fossil faecal pellets (Tylawa Limestones, Lower Oligocene, Outer Carpathians), 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference & 10th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstracts Book and Excursion Guide. Grzybowski Foundation Special Publication, 21; 25-27, ISBN: 978-83-941956-0-1
Ciurej A., Haczewski G., 2015, Mending the slow varve-clock: mechanisms and consequences of selective reduction of dark laminae in varved coccolith sediments, 31st IAS Meeting of Sedimentology 22nd -25th June 2015, Kraków, SS 11: 94, ISBN: 978-83-942304-1-8
De Campos C.P., Słaby E., Janasi V.A., Mendes J.C., 2015, The complex patterning of granites and their feldspars in the deep crust. 8th Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, Florianopolis, Brazil, September 20-25th, 2015, Book of Abstracts: 42
Derkowski A., Marynowski L., 2015, Cation exchange capacity in black shales, EUROCLAY and The Clay Minerals Society 52nd Annual Meeting, Edinburgh, 5-10 July, 2015, Book of Abstracts: 81
Derkowski A., Kaufhold S., 2015, Supporting methods for mineral quantification in clay-bearing rocks, EUROCLAY and The Clay Minerals Society 52nd Annual Meeting, Edinburgh, 5-10 July, 2015, Book of Abstracts: 176
Drager N., Ott F., Theuerkauf M., Obremska M., Wulf S., Kienel U., Lorenz S., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A, 2015, Comparing varve formation and preservation dring the last 2000 years in two lakes along a W-E transect in the southern Baltic lowlands. Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland, Program and Abstract Book: 37
Gąsiorowski M., Hercman H., Pawlak J., Gradziński M., Bella P., 2015, Climate of Late Glacial and Early Holocene in Southern Slovakia reconstructed on the basis of high resolution stable isotope record from cave speleothem. European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts, vol. 17: 1771
Gąsiorowski M., Hercman H., Pawlak J., Gradziński M., Bella P., Matoušková Š, 2015, Late Glacial - Holocene transition reconstructed on the basis of high resolution stable isotope record from Southern Slovakia. 10th Scientific Conference "Research, use and protection of caves", Słowacja, Rozniava; Węgry, Bodvaszilas, 2015-09-22, ISSN 1335-213X
Gałka M., Feurdean A., Tobolski K., Milecka K., Kołaczek P., Obremska M., Apolinarska K., Aunina L., 2015, Wpływ zmian klimatu na rozwój populacji Cladium mariscus (kłoć wiechowata) w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich 2000 lat, VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódź 2015: 23, ISBN 9788393441785
Golonka J., Krobicki M., Krzywiec P., Pietsch K., 2015, The Mesozoic Paleogeography of the Alpine Tethys in Poland and adjacent countries, AAPG, European Regional Conference & Exhibition, Lisbon, Portugal, 18-19.05, book of abstracts: 60
Golonka J., Barmuta J., Krzywiec P., Pietsch P., Papiernik B., Porębski S.J., Barmuta M., Nosal J., Buniak A., Mikołajewski Z., 2015, Early Paleozoic Paleogeography of the Eastern European Platform, AAPG, European Regionional Conference & Exhibition, Lisbon, Portugal, 18-19.05, book of abstracts: 90
Grabowski J., Brański P., Michalík J., Pszczółkowski A., Sobień K., 2015, Zmiany klimatyczne związane z wydarzeniem izotopowym δ13C w walanżynie (sukcesje pelagiczne i hemipelagiczne Karpat Zachodnich): podatność magnetyczna, geochemia i minerały ilaste, PALEOKLIMAT: 2. Konferencja Naukowa. Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej. PIG-PIB, Warszawa, 24-25.11.2015. Referaty i postery: 27-28, ISBN 978-83-7863-482-9
Hercman H., Zawidzki P., Majewska A., 2015, Problem of soot aggregates separation and purification for Carbon isotopic composition analyses - burning experiment and real black layers from speleothems examples, European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts, EGU2015, vol. 17: 1903, ISSN: 1607-7962
Hercman H., Pawlak J., Kalinichev A.G., 2015, Modelowanie struktury i dynamiki adsorbcji/resorbcji UO22+ na powierzchni kaolinitu - próba lepszego zrozumienia procesów zachodzących podczas datowania "brudnych kalcytów" metodą 230Th/234U, 49-sympozium speleologiczne, Załęcze Wielkie 22-25.10.2015, ISBN 978-83-933874-5-8
Jastrzębski M., Murtezi M., Majka J., Larionov A., Sergeev S., 2015, Zircon U-Pb ages and O isotopes of the Jawornik, Bielice and Kłodzko-Złoty Stok granitoids, the Sudetes, Mineralogia - Special Papers, 44: 52, ISSN: 1899-8518
Jastrzębski M., Stawikowski W., Budzyń B., 2015, The polyphase Variscan tectonometamorphism of the Goszów quartzites, the Orlica-Śnieżnik Dome, CETEG 2015 - 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups, Kadań, Czech Republic. Abstract Volume: 33
Jastrzębski M., Stawikowski W., Budzyń B., 2015, Petrology, geochronology and stratigraphy of the Młynowiec-Stronie Group, the Orlica-Śnieżnik Dome (the Sudetes), Mineralogia - Special Papers, 44: 53, ISSN: 1899-8518
Komar M.S., Łanczont M., Madeyska T., Sytnyk O, 2015, Rekonstrukciya paleoseredowyszcza u dolyny r. Seret u pizdnomu neoplejstoceni za danymy palinoloicznogo analizu. Матеріали XXXV Cесії Палеонтологічного Товариства НАН України "Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі", Київ, 118-119. ISBN 978-966-02-7700-7
Kośmińska K., Majka J., Manecki M., Mazur S., 2014, New vestiges of early Caledonian subduction in the High Arctic, Geological Society of America, Abstracts with Programs, 46 (6): 786, ISSN: 0016-7037
Kot M., Krajcarz M.T., Pavlenok K., Krajcarz M., Lazarev S.Yu., Radzhabov A., Sneider S., Szymczak K., 2015, Raw material procurement and its consequences for knapping technology in the Middle Palaeolithic site of Katta Sai, western Tian Shan piedmonts (Uzbekistan), International Symposium on Knappable Materials, Barcelona, 7-12.09.2015, SERP - Universitat de Barcelona, Abstracts volume: 79
Krajcarz M., Krajcarz M.T., Madeyska T., Wojtal P., Ginter B., Valde-Nowak P., Sobczyk K., Stefański D., Zając M., Zarzecka-Szubińska K., Alex B., 2015, New radiocarbon dating of animal bones from Ciemna Cave - a Micoquian site in Poland, Hugo Obermaier-Gesellschaft, 57th Annual Meeting in Heidenheim, 7-11.04.2015: 43-44, ISBN: 978-3-933474-97-1
Krajcarz M., Pacher M., Krajcarz M.T., Laughlan L., Rabeder G., Sabol M., Wojtal P., Bocherens H., 2015, Geographical variation of stable isotopes (δ13C, δ15N) of cave bear collagen during MIS 3 from Western to Eastern Europe, 21st International Cave Bear Symposium (ICBS), 10-13.09.2015: 13
Krajcarz M.T., Krajcarz M., 2015, Is there a chemical method to estimate the homogeneity of bone assemblages from cave sediments? Preliminary results of geochemical investigation of fossils and experimentally weathered bones, 21st International Cave Bear Symposium (ICBS), 10-13.09.2015: 25
Kruszewski Ł., Ciesielczuk J., Misz-Kennan M., 2014, Mineralogy of some metacarbonate rocks from burned coal-mining dump in Przygórze (Lower Silesian Coal Basin) and its analogy to "olive" rocks from the Hatrurim Formation, 4th Central-European Mineralogical Conference - CEMC 2014, Proceedings of the international symposium CEMC 2014:. 77, ISBN 978-80-210-6832-2
Krzesińska A., 2015, Early impact event and fluid activity on H chondrite parent body registered in the Pułtusk meteorite, European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015,Geophysical Research Abstracts, vol. 17 EGU2015-7492
Krzesińska A., Wirth R., Kusiak M.A., 2015, Evolution of Zakłodzie meteorite - insight from TEM analyses, European Planetary Science Conference Abstract, EPSC2015-651
Krzesińska A.M, Wirth R., Kusiak M.A., 2015, Shock and annealing record in Zakłodzie enstatite meteorite, Meteoritics and Planetary Science: 50, S1: 5228, ISSN: 1945-5100
Krzesińska A.M., Almeida N.V., Smith C.L., Russell S.S., 2015, Using X-ray micro-computed tomography to non-destructively identify the scientific value of extraterrestrial samples. EURO-CARES Meeting Abstract Book
Krzywiec P., Mazur S., Gągała Ł., Kufrasa M., Hatcher R.D., Buffenmyer V., Kurovets I., 2015, The eastern extent of the Variscan belt in SE Poland and W Ukraine revisited, European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts: vol. 17, ISSN: 1029-7006
Krzywiec P., Rowan M.G., Maćkowski T., Górecki W., Słonka Ł., Kufrasa M., 2015, Mesozoic salt tectonics of the Mid-Polish Trough and its control on potential unconventional hydrocarbon system, AAPG European Regional Conference & Exhibition, Lisbon, Portugal, 18-19.05, book of abstracts: 19
Krzywiec P., Kurovets L., 2015, Lower Paleozoic shales of the SW edge of the East European Craton in SE Poland and W Ukraine, their structure and tectonic evolution - regional comparison, AAPG European Regional Conference & Exhibition, Lisbon, Portugal, 18-19.05, book of abstracts: 102
Krzywiec P., Pietsch K., Golonka J., Marzec P., Kufrasa M., 2015, Tectonics of the Lublin Basin and its impact on shale gas potential - results of seismic data interpretation, AAPG European Regional Conference & Exhibition, Lisbon, Portugal, 18-19.05, book of abstracts: 30-31
Krzywiec P., Malinowski M., Maio F., Rosowski T., Mulińska M., Rowan M., Słonka Ł., Kufrasa M., Cyz M., Gorszczyk A., 2015, Control of Salt Tectonics on Mesozoic Unconventional Petroleum System of the Central Mid-Polish Trough, AAPG Annual Convention and Exhibition, Denver, USA, 1-3.06, book of abstracts
Krzywiec P., Volterrani S., Buffenmyer V., Poprawa P., Cluff B., Malinowski M., Lis P., Lewandowski M., 2015, Unconventional Petroleum System of the Lower Paleozoic Baltic Basin - Insight from the Regional High-Effort Seismic Data and Integrated Geological - Geophysical Analysis, AAPG Annual Convention and Exhibition, Denver, USA, 1-3.06, book of abstracts
Krzywiec P., Słonka Ł., Malinowski M., Stypa A., Maio F., Rosowski T., Mulińska M., Rowan M.G., Kufrasa M., Cyz M., Górszczyk A., 2015, Salt tectonics versus Mesozoic sedimentation in central Mid-Polish Trough - results of integrated geological - geophysical study, 31 Meeting of International Association of Sedimentologists, Kraków, Poland, 22-25.06, book of abstracts
Krzywiec P., 2015, Późnokredowa inwersja w obrębie północno-wschodniego obrzeżenia permo-mezozoicznego Gór Świętokrzyskich - wyniki interpretacji danych sejsmicznych, LXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego 'Ekstensja i inwersja powaryscyjskich basenów sedymentacyjnych'. Chęciny, 9-11.09: 51-58
Krzywiec P., Bukowski K., Oszczypko N., Florek R., Przybyło J., d'Obyrn K., Kufrasa M., 2015, O wpływie ewaporatów mioceńskich na formowanie sie frontu orogenicznego Karpat zewnętrznych w Polsce, XX International Symposium "Quo Vadis Sal", 7-10.10.2015, Bochnia, Abstract Book: 70-71
Krzywiec P., Mazur S., Malinowski M., Buffenmyer V., Kufrasa M., Gągała Ł., Lewandowski M., 2015, Advancements in recognition of the structure and Phanerozoic tectono-sedimentary evolution of the East European Craton in Poland revealed by recent regional seismic data, GSA Annual Meeting, Baltimore, Maryland, USA, 1-4.11, Paper No. 241-6, Special Session "Advances in Crustal Geophysics and Tectonics: In Honor of G.R. Keller"
Kubiak, M., Mége, D., Gurgurewicz, J., Ciążela, J., 2015, Thermal mapping of mountain slopes on Mars by application of a Differential Apparent Thermal Inertia technique. European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts: vol. 17, EGU2015-1030
Kufrasa M., Krzywiec P., 2015, Structural model of the Kock Fault Zone (Lublin Basin, SE Poland) based on seismic data interpretation and cross-section restoration, 13th Meeting of the Central European Tectonic Group, Kadan, Czech Republic, book of abstracts: 48
Kuligiewicz A., Derkowski A., 2015, Residual water in smectites, EUROCLAY and The Clay Minerals Society 52nd Annual Meeting, Edinburgh, 5-10.07.2015, Book of Abstracts: 257
Lewandowski M., Werner, T., Vlahovic, I., Velic, I., Sidorczuk M., 2015. Paleomagnetic dating of of incipient folding SW of the Sava-Vardar subduction zone (Karst Dinarides, Croatia). Lithosphere dynamics of sedimentary basins in subduction systems and related analogues, Abstracts with Programm: 19-22
Machowiak K., Huber M., Jastrzębski M., Stawikowski W., 2015, Phosphates from Annopol (east Poland) - preliminary results of rare earth elements analysis, Mineralogia - Special Papers, 44: 67-69, ISSN: 1899-8518
Majka J., Mazur S., Kośmińska K., Dudek K., 2015, The blueschits from the Kopina Mt., West Sudetes, Poland - what do they tell us about accretion of the Variscides?, European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts: vol.17, ISSN: 1029-7006
Majka J., Kośmińska K., Dudek K., Mazur S., 2014, Phase equilibrium modelling of blueschists from the Lasocki Ridge, Bohemian Massif. Mineralogia - Special Papers, 42: 77, ISSN 1899-8518
McCarty D.K., Drits V.A., Derkowski A., 2015, Mixed-layered structure formation and analysis during illite dehydroxylation, EUROCLAY and The Clay Minerals Society 52nd Annual Meeting, Edinburgh, 5-10.07. 2015, Book of Abstracts: 449
Mirosław-Grabowska J., Niska M., Kupryjanowicz M., 2015, Reakcja środowiska jeziornego na ochłodzenie klimatyczne - na przykładzie osadów z interglacjału eemskiego i wczesnego Vistulianu z profilu Solniki (NE Polska), 2 Konferencja naukowa "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej" Referaty i postery: 61-62, ISBN: 978-83-7863-482-9
Mége D., Grygorczuk J., Gurgurewicz J., Wiśniewski Ł., Thornell G., 2015, The Planetary Highland Terrain Hopper (HOPTER): the right way to jump into conclusions, 11th IAA Low-Cost Planetary Missions Conference Abstracts Book: 74
Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Zawisza E., 2015, Zmiany środowiska jeziornego w późnym glacjale i holocenie na przykładzie stanowiska Jerzmanowo-Kaniewo (Pojezierze Kujawskie), XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Stratygrafia Plejstocenu Polski" - Abstrakty: 94-95, ISBN: 978-83-62844-52-4
Mozer A., Pécskay Z., 2015, Radiometric methods (K-Ar) in paleoclimatic studies: a King George Island (West Antarctica) case, 2. Konferencja Naukowa Zmiany Klimatyczne w przeszłości geologicznej, Warszawa, 24-25.11.2015, ISBN: 978-83-7863-482-9
Mozer A., 2015, Lasy deszczowe klimatu umiarkowanego na Antarktydzie: zapis z Wyspy Króla Jerzego, 2. Konferencja Naukowa Zmiany Klimatyczne w przeszłości geologicznej, Referaty i postery, Warszawa, 24-25.11.2015, Referaty i postery, ISBN: 978-83-7863-482-9
Niezgodzki I., 2015, Impact of marine gateways on the Northern Hemisphere polar climate in the Late Cretaceous as simulated by an Earth System Model. European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015
Niska M., Roman M., Mirosław-Grabowska J., 2015, Historia zmian warunków środowiskowych od interglacjału eemskiego do środkowego vistulianu zapisana w sekwencji osadów jeziornych i bagiennych z rejonu Kujaw (centralna Polska), W: Dzieduszyńska D., Roman M. (red.) Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódź: 11, ISBN: 978-83-93441-78-5
Nna-Mvondo, D., Singh, S., Chevrier, V.F., Tobie, G., Mége, D., 2015, Complex organics in Titan lakes: spectral detection and chemical behavior. Astrobiology Science Conference, Chicago: 7173
Nna-Mvondo, D., Singh, S., Chevrier, V.F., Tobie, G., Mége, D., 2015, Complex organics in Titan lakes: spectral detection and chemical behavior. EPSC, 10, EPSC2015-705-7
Noryśkiewicz A.M., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Kordowski J., Słowiński M., Kramkowski M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Dynamika zmian roślinności w późnym glacjale Vistulianu w rejonie Czechowa (północno-wschodnia część Borów Tucholskich), VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódź 2015: 53-56, ISBN 978-83-93441-78-5
Noryśkiewicz A.M., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Ott F., Błaszkiewicz M., Brauer A, 2015, Younger Dryas cooling in the Czechowo Region - climate or local environmental conditions, 4th Annual ICLEA Workshop 2015 Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age, Abstract Volume & Excursion Guide: 89, ISSN: 2190-7110
Obremska M., Noryśkiewicz A.M., Ott F., Bokiniec E., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A. , 2015, The human activity during the first five centuries AD recorded in the laminated sediments of the Lake Czechowskie (northern Poland), Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, 17-19.06.2015, University of Gdansk, Poland, Program and Abstract Book: 90
Obremska M., Forysiak J., Kloss M., Okupny D., Borówka R.K., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S., 2015, Geneza misy, fazy rozwoju torfowiska Kopanicha i jego antropogeniczne przeksztacenia, VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódź 2015: 101-105, ISBN 978-83-93441-78-5
Obremska M., Noryśkiewicz A.M., Ott F., Bokiniec E., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Wielbark culture tribes activity recorded in the varved sediments of Lake Czechowskie (northern Poland), 4th Annual ICLEA Workshop 2015 Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age, Abstract Volume & Excursion Guide: 91-92, ISSN: 2190-7110
Ott F., Słowiński M., Drager N., Wulf S., Plessen B., Kienel U., Obremska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Regional and local sedimentation signatures in varved sediments of the last 150 years in three lakes in northern central Poland. Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, 17-19.06.2015, University of Gdansk, Poland, Program and Abstract Book,: 38
Ott F., Słowiński M., Merličkova S., Dräger N., Wulf S., Plessen B., Obremska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Regional and local sedimentation signatures in varved sediments of the last 150 years in three lakes in northern central Poland, 4th Annual ICLEA Workshop 2015 Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age, Abstract Volume & Excursion Guide: 93-95, ISSN: 2190-7110
Paszkowski M., Buniak A., Kędzior A., Mikołajewski Z., Porębski S.J., 2015, Stormy warming-up of Baltica shelf: transition from Hirnantian "iceberg alley" to Llandovery "hot shales", 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-26.06.2015, Kraków, Poland, Abstracts Book: 401, ISBN: 978-83-942304-1-8
Paszkowski M., Pisarzowska A., Isaacson P.E., Grader G.W., 2015, Recurrence of Hirnantian and Famennian deglaciation facies pattern - the causes and consequences , 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-26.06.2015, Kraków, Poland , Abstracts Book: 400, ISBN: 978-83-942304-1-8
Paszkowski M., Pisarzowska A., Racki G., Derkowski A., 2015, Trans-Atlantic correlation of basinal organic-rich sequences around Devonian-Carboniferous boundary, AAPG European Regional Conference & Exhibition, Lisbon, Portugal, 18-19.05.2015, book of abstracts: 78
Pisarzowska A., Marynowski L., Rakociński M., Hartenfels S., 2015, Similarities and contradictions of depositional conditions in the selected Late Devonian Hangenberg black shale horizons , 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-26.06.2015, Kraków, Poland , Abstracts Book: 419, ISBN: 978-83-942304-1-8
Podgórska D., Pawlak J., Hercman H., Gradziński M., 2015, Wstępne badania nad rekonstrukcją warunków paleośrodowiskowych vistulianu na podstawie nacieków jaskiniowych z Demianowskiego Systemu Jaskiniowego (Niżne Tatry), 49-sympozium speleologiczne, Załęcze Wielkie 22-25.10.2015, ISBN 978-83-933874-5-8
Porowski A., Kaczor-Kurzawa D., Wysocka I., Drzewicz P., Kutyła-Olesiuk A., 2015, REE distribution in mineral waters of the Krynica Spa, Polish Outer Carpathians: implication for water-rock interaction and mixing processes. 42nd IAH Congress AQUA2015. Hydrogeology: Back to the Future., Rome, Italy, 2015-09-13, Abstract Book: 99
Rzepecki S., Obremska M., Twardy J., Forysiak J., Okupny D., 2015, Zapis neolitycznej antropopresji w świetle analiz środowiskowych, materiałów archeologicznych i palinologicznych badań rdzenia z bagna "Katarzyna", VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódź 2015: 75-79, ISBN 9788393441785
Rzodkiewicz M., Hübener T., Ott F., Kramkowski M., Obremska M., Słowinski M., Zawiska I., Błaszkiewicz M., Brauer A, 2015, Diatom-based reconstruction of the Lake Czechowskie trophy status in the last 2000 years (Tuchola Forest, Northern Poland). European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts. Vol. 17, EGU 2015-12020
Rzodkiewicz M., Hübener T., Ott F., Obremska M., Brykała D., Gierszewski P. Kaszubski M., Zawiska I., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages, 4th Annual ICLEA Workshop 2015 Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age, Abstract Volume & Excursion Guide: 102-103, ISSN: 2190-7110
Sala D., Smędra M., Anczkiewicz R., Mietelski J., 2014, Isotopic composition measurements of natural and isotopically enriched materials by MC-ICP-MS. Mineralogia - Special Papers, 42: 101, ISSN: 1899-8518
Sienkiewicz E., Gąsiorowski M., 2015, Influence of Acid Mine Drainage (AMD) on recent phyto- and zooplankton in "the Anthropogenic Lake District" in south-west Poland. European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts, EGU2015, 17: 1764, ISSN: 1607-7962
Stachowska A., Słonka Ł., Krzywiec P., Wysocka A., Jarzyna J., Krakowska P., Puskarczyk E., Wawrzyniak-Guz K., Kufrasa M., 2015, Late Cretaceous tectonics vs. sedimentation within the Miechów Trough (SE Poland), or how inversion of the Alpine foreland shaped local depositional systems, 31 Meeting of International Association of Sedimentologists, Kraków, Poland, 22-25.06, book of abstracts, ISBN: 978-83-942304-1-8
Sudoł M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Szymanek M., 2015, Schronisko w Smoleniu III (gm. Pilica, woj. śląskie) - nowe wielokulturowe stanowisko archeologiczne w Dolinie Wodącej, 49. Sympozjum Speleologiczne, Załęcze Wielkie 22-25.10.2015: 114-115, ISBN: 978-83-933874-5-8
Sytnyk O., Bogucki A., Cyrek K., Łanczont M., Madeyska T., 2014, Paleolityczni stojanki w Galiczi - pitanya chronologii ta metodyky doslidżenja. Galicz i Galicka Zemlja, materialy miżnarodnoy naukowoy konferecii, Nacionalny Zapowidnik Dawny Galicz, Galicz i Galicka Zemlja, materialy miżnarodnoy naukowoy konferecii, Nacionalny Zapowidnik Dawny Galicz: 29-36, ISBN: 966-8090 - 56 - 9
Szczepański J., Anczkiewicz R., Buniak A., Kędzior A., Paszkowski M., Porębski S.J. , 2015, Provenance signals in Early Palaeozoic sandstones in the Lublin Basin (SE Poland): From passive margin to collision suture, 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-26.06.2015, Kraków, Poland, Abstracts Book: 514, ISBN: 978-83-942304-1-8
Szeroczyńska K., Zawisza E., 2015, Origin of two high attitude crater lakes, Central Mexico, recorded on Cladocera remains., The 13th International Paleolimnology Symposium, Lannzhou, China. Abstract Book: 171-172, IPS2015
Szymanek M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M., 2015, Malakofauna w osadach jaskiniowych Doliny Udorki (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska), XXXI Krajowe Seminarium Malakologiczne: 48, ISBN: 9788379860661
Słaby E., 2015, From chaos to coherence: decoding granite texture for disclosing continental crust formation, 8th Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, Florianopolis, Brazil, 20-25.09.2015, Book of Abstracts, 23/ K15
Słaby E., De Campos C.P., Moszumańska I., Laurent O., Zeh A., 2015, Feldspar megacrysts of the Santa Angelica composite pluton - revealing the formation/transformation path with the use of a combined cl and la icp ms dataset. 8th Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, Florianopolis, Brazil, 20-25.09.2015, Book of Abstracts: 97
Słaby E., Koch-Müller M., Wirth R., Förster H-J., Schreiber A., Schade U., Rhede D., 2015, A multi-tool methodology of data processing for research on small amounts of extraterrestrial matter originating from multistage processes, Mineralogia, Special papers, 43: 93-94, ISSN: 1899-8518
Słowiński M,., Brauer A., Ott F., Obremska M., Wulf S., Błaszkiewicz M., 2015, Road construction impact on the landscape transformation during the last 700 years in NE Poland., Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, 17-19.06.2015, University of Gdansk, Poland, Program and Abstract Book: 105
Słowiński M,., Brauer A., Ott F., Obremska M., Wulf S., Błaszkiewicz M., 2015, How route construction influenced landscape transformation during the last 700 years in NE Poland, 4th Annual ICLEA Workshop 2015 Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age, Abstract Volume & Excursion Guide: 115, ISSN: 2190-7110
Słowiński, M., Tyszkowski S., Ott F., Obremska M., Kaczmarek, H., Theuerkauf M., Wulf S.,Brauer A., 2015, Last 800 years history of human activity recording in laminated lake sediment - palaeolimnological vs. archival data (Czechowskie lake, northern Poland), 4th Annual ICLEA Workshop 2015 Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age, Abstract Volume & Excursion Guide: 118-119, ISSN: 2190-7110
Środoń J., 2015, The background, motivation and history of the Reynolds Cup. EUROCLAY and The Clay Minerals Society 52nd Annual Meeting, Edinburgh, UK, 5-10.07.2015, Programme & Abstracts
Środoń J., Anczkiewicz A., Dunkl I., Vlahović I., Velić I., Tomljenović B., Kawiak T., Banaś M., von Eynatten H., 2015. XRD and K-Ar of illite-smectite as basin history tools: verification by apatite fission tracks and (U-Th)/He in zircon. EUROCLAY and The Clay Minerals Society 52nd Annual Meeting, Edinburgh, UK, 5-10 July, 2015, Programme & Abstracts
Twyrdy M., 2015, Tectonic evidences of the Ediacarian-Cambrian transition from back-arc to rifted margin in the southwest Poland: structural data from the Stronie-Młynowiec Group in the Bystrzyckie Mts. (Bohemian Massif). European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015
Tyszka J., Raitzsch M., Bijma J., Höher N., Bickmeyer U., Rivera-Ingraham G., Topa P., Kaczmarek K., Mewes A., Bowser S.S., Travis J., 2015, Morphogenetic role of F-actin meshwork in chamber formation: immunolabeling results from symbiont bearing benthic foraminifera, European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts, vol. 17: 7409, ISSN: 1607-7962
Tyszka J., 2015, Shell morphogenesis from the planktonic foraminiferal perspective, Final Workshop & Short Course on Culturing Planktonic Foraminifera. SCOR/IGBP Working Group: 138
Tyszka J., Topa P., Mensfelt A., Komosinski M., 2015, eVolutus Workshop: Crossing Scales in Modelling of Foraminifera, The Micropalaeontological Society Annual Meeting of the Foraminifera and Calcareous Nannofossil Groups, Plymouth, United Kingdom, 14-18.06.2015
Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Malkiewicz M., Krzymińska J., Niska M., Myśkow E., Mirosław‑Grabowska J., Raczyk J., Wieczorek D., Stoiński A., 2015, Ewolucja środowiska przyrodniczego od schyłku zlodowacenia warty do plenivistulianu (MIS6-MIS3) na przykładzie stanowiska Parchliny (KWB Bełchatów, pole Szczerców) - wstępne wyniki badań., XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Stratygrafia Plejstocenu Polski" - Abstrakty: 104-107, ISBN 978-83-62844-52-4
Waliczek M., Świerczewska A., Tokarski A.K., Solecki M., 2015. Thermal structure of Orava-Nowy Targ Basin (Western Carpathians): results of vitrinite/huminie studies. CETEG 2015 - 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups, Kadań, Czech Republic. Abstract Volume: 100. ISBM 978-80-7075-880-9
Zawiska I., Jensen T., Luoto T., Nevalainen L., Obremska M., Oksman M., Słowiński M., Tylmann W., Woszczyk M., Schartau A.K., Walseng B. 2015, Climate versus human impacts on Lake Atnsjoen ecosystem (south-eastern Norway) during the last millennium. Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, 17-19.06.2015, University of Gdansk, Poland, Program and Abstract Book,: 47-48
Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A.M., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Słowinsk M., Błaszkiewicz M., Brauer A, 2015, Late Glacial lakes - uniform or contrasting ecosystems?, European Geophysical Union General Assembly, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts. Vol. 17, EGU 2015-12020
Zawiska I.,Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A.M., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Słowiński M., Błaszkiewicz M.,Brauer A., 2015, Late glacial and early Holocene climate changes revealed by multi-proxy research on lake sediments from Tuchola Forest region (Poland)., 4th Annual ICLEA Workshop 2015 Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age Abstract Volume & Excursion Guide: 142-143, ISSN: 2190-7110
Zawisza E., 2015. How lakes become dystrophic- palelimnological history of the Suchar IV lake (NE Poland). The 13th International Paleolimnology Symposium, Chiny, Lanhzou, 2015-08-04. Abstract book
Żelaźniewicz A., Oberc-Dziedzic T., Fanning Ch.M, 2015, The Trans-European Suture Zone in Variscan times: a granite perspective. Central European Tectonic Groups Annual Meeting - CETEG 2015. Czech Geological Survey: 103, ISBN 978-80-7075-881-6

Popularized-scientific articles
Dowgiałło J., 2015, Erazm Sykst i jego koncepcje hydrogeologiczne, Przeglad Geologiczny, 63, 10/1:683-687, ISSN-0033-2151
Krzesińska A., 2015, Badania meteorytów. Niesklasyfikowane pustynne znaleziska i możliwe zmiany w klasyfikacji chondrytów, Meteoryt, 95 (3): 10-12, ISSN: 1642-588X
Krzesińska A., 2015, Badania meteorytów. Nowe wyniki i perspektywy., Meteoryt, 93 (1): 5-8, ISSN: 1642-588X
Krzesińska A., 2015, Badania meteorytów. Nowe przypuszczenia o procesach na powierzchni ciał Układu Słonecznego., Meteoryt, 94 (2): 3-6, ISSN: 1642-588X
Żelaźniewicz A., 2015, Pionierzy polskiej geologii na Dolnym Śląsku, Spotkajmy się we Wrocławiu, 32: 20-21, ISSN 1644-1524

Other
Krzywiec P., Kufrasa M., Słonka Ł., Stypa A., 2015. Opracowanie modelu ewolucji tektonicznej rejonu koncesji "Wierzbica" - raport, Arch. ING PAN
Kufrasa M., 2015. Zastosowanie sejsmogramów syntetycznych, krzywych geofizyki otworowej oraz sejsmicznych atrybutów chwilowych do celów szczegółowego rozpoznania litologii utworów karbońskich w otoczeniu otworu Busówno IG-1 (basen lubelski, SE Polska)., Praca podyplomowa w ramach ukończenia studiów podyplomowych z Geofizyki Stosowanej, Kraków, pp 35, Arch. ING PAN