Strona domowa


Publikacje pracowników ING PAN
Prace opublikowane w 2012 roku

Monografie, książki, podręczniki
Balderer W., Porowski A., Idris H., LaMoreau J.W., (eds), 2012. Thermal and Mineral Waters: Origin, Properties and Applications (Environmental Earth Sciences), Springer, 250p.
Birkenmajer K., (red.), 2012. Geology of the Pieniny Klippen Belt and the Tatra Mts, Carpathians, part XXI, Studia Geologica Polonica, 135: pp. 116.
Birkenmajer K., 2012. Geology of the Lower Subtatric Nappe, Kopy Sołtysie area, Eastern Tatra Mts (West Carpathians, Poland). In: Birkenmajer K., (red.), 2012. Geology of the Pieniny Klippen Belt and the Tatra Mts, Carpathians, part XXI. Studia Geologica Polonica, 135: 55–116.
Birkenmajer K., Gedl P., 2012. Jurassic and Cretaceous strata in the Maruszyna IG-1 Deep Borehole (Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland): lithostratigraphy, dinoflagellate cyst biostratigraphy, tectonics. In: Birkenmajer K., (red.), 2012. Geology of the Pieniny Klippen Belt and the Tatra Mts, Carpathians, part XXI. Studia Geologica Polonica, 135: 7–54.
Cyrek K., Czyżewski Ł., Krajcarz M.T. (red.), 2012. International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 cultures - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, 107 stron
Kittel, P., Błaszczyk J., Muzolf B., Cywa K., Wacnik A., Tomczyńska Z., Obremska M. , 2012. Traces of Prehistoric Human Impact on Natural Environment in the Ner River Catchment (Central Poland). In: Hildebrandt-Radke I., Dörfler W., Czebreszuk J., Müller J. (red.), Anthropogenic Pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the Central European Lowlands. Studien zur Archäeologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, B. 8/T. 8, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Poznań-Bonn, s. 129–141.
Noble, P.J., Lenz, A.C., Holmden, C., Masiak, M., Zimmerman, M.K., Poulson, S.R., and Koslowska, A., 2012. Isotope geochemistry and plankton response to the Ireviken (Earliest Wenlock) and Cyrtograptus lundgreni extinction events, Cape Phillips Formation, Arctic Canada. In: Talent J.A. (ed.), Global Biodiversity, Extinction Intervals, and Biogeographic Perturbations Through Time, Earth and Life. International Year of Planet Earth Series, Springer, p. 631–652.
Obremska M., Cedro B., 2012. Rekonstrukcja zmian roślinności w okolicy Mrzeżyna na podstawie analizy pyłkowej osadów z kopalnej części rynny Samowa (profi l T28), W: B. Cerdo (red.) „Późno glacjalne i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego zarejestrowane w osadach profilu T28 z okolic Mrzeżyna na podstawie badań wielodyscyplinarnych”. ZAPOL Szczecin, 73–88.
Porowski A., 2012. Chemical and isotopic characteristics of thermal waters in the Carpathian Region, South Poland: implication to the origin and resources. In: Werner Balderer, Adam Porowski, Hussein Idris and James W. LaMoreaux (eds.) „Thermal and Mineral Waters: Origin, Properties and Applications”. Environmental Earth Sciences, Springer (2013)
Topa P., Kuźniar M., Dzwinel W., 2012. Graph of cellular automata as a metaphor of Fusarium Graminearum growth implemented in GPGPU CUDA computational environment. In: Parallel Processing and Applied Mathematics: 9th international conference, PPAM 2011: Torun, Poland, September 11-14, 2011: revised selected papers, Lecture Notes in Computer Science, Springer; 7204: 578–587.
Topa P., Młocek P., 2012. GPGPU implementation of cellular automata model of water flow. In: Parallel Processing and Applied Mathematics: 9th international conference, PPAM 2011: Toruń, Poland, September 11-14, 2011: revised selected papers, Lecture Notes in Computer Science; Springer, 7203: 630–639.
Topa P., Tyszka J., Bowser S. S., Travis J.T., 2012. DPD model of foraminiferal chamber formation: simulation of actin meshwork – plasma membrane interactions. In: Parallel Processing and Applied Mathematics: 9th international conference, PPAM 2011: Torun, Poland, September 11-14, 2011: revised selected papers. Lecture Notes in Computer Science, Springer; 7204: 588–597.
Turnau E., 2012. Palinologia. W: H. Matyja (red.), Tuchola IG 1. Profile Głębokich otworów wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego, 135: 52–58.
Żelaźniewicz A., Aleksandrowski P., Buła Z., Konon A., Oszczypko N., Ślączka A., Żaba J., Żytko K., 2012. Regionalizacja tektoniczna Polski. Wyd. Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław, 2011, 1–60.


Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej
[ISI SCI-EXPANDED Journal List]
Anczkiewicz R., M. Thirlwall, O. Alard, N. W. Rogers, C. Clark, 2012. Diffusional homogenization of light REE in garnet from the Day Nui Con Voi Massif in N-Vietnam: Implications for Sm-Nd geochronology and timing of metamorphism in the Red River shear zone., Chemical Geology, 318–319: 16–30.
Błędzki L.A., Szeroczyńska K., Puusepp E., 2012. The late Holocene appearance of European Bosmina (Eubosmina) thersites (Crustacea, Cladocera) in lakes surrounddddimg the Baltic Sea. Hydrobiologia, Springer, 10.1007/s10750-012- 1376-6.
Burliga S., Koyi H., Krzywiec P., 2012. Modelling cover deformation and decoupling during inversion, using the Mid-Polish Trough as a case study, Journal of Structural Geology, 42: 62–73.
Ciurej A., Haczewski, G., 2012. The Tylawa Limestones – a regional marker horizon in the Lower Oligocene of the Paratethys: diagnostic characteristics from the type area. Geological Quarterly, 56 (4) 833–844.
Derkowski A., Bristow T.F., 2012. On the problems of total specific surface area and cation exchange capacity measurements in organics-rich sedimentary rocks. Clays and Clay Minerals, 60, 348–362.
Derkowski A., Drits V.A., McCarty D.K., 2012. Nature of rehydroxylation in dioctahedral 2:1 layer clay minerals. American Mineralogist, 97, 610–629.
Drits V.A., Derkowski A., McCarty D.K., 2012. Kinetics of partial dehydroxylation in dioctahedral 2:1 layer clay minerals. American Mineralogist, 97, 930–950.
Drits V.A., McCarty D.K., Derkowski A., 2012. Mixed-layered structure formation during trans-vacant Al‑rich illite dehydroxylation. American Mineralogist, 97, 1922–1938.
Dumańska-Słowik M., Budzyń B., Heflik W., Sikorska M., 2012. Stability relationships of REE-bearing phosphates in an alkali-rich system (nepheline syenite from the Mariupol Massif, SE Ukraine). Acta Geologica Polonica, 62, 2: 247 –265.
Gedl P., Kaim A., 2012. An introduction to the palaeoenvironmental reconstruction of the Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica, 62 (3): 267–280.
Gedl P., Ziaja J., 2012. Palynofacies from Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland, with special emphasis on sporomorph eco-groups. Acta Geologica Polonica, 62 (3): 325–349.
Gedl P., Kaim A., Leonowicz P., Boczarowski A., Dudek T., Kędzierski M., Rees J., Smoleń J., Szczepanik P., Sztajner P., Witkowska M., Ziaja J., 2012. Palaeoenvironmental reconstruction of Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Krakow-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica, 62 (3): 463–484.
Gedl P., 2012. Organic-walled dinoflagellate cysts from the Bathonian ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland – a palaeoenvironmental approach. Acta Geologica Polonica, 62 (3): 439–461.
Gedl P., 2012. Trace geochemistry of the Early to Late Cretaceous deposits of the Grajcarek thrust-sheets – a palaeoenvironmental approach (Małe Pieniny Mts., Pieniny Klippen Belt, Poland): discussion. Geological Quarterly, 56 (3): 569–572.
Gedl P., 2012. Reworked Eocene–Oligocene dinoflagellate cysts in the Miocene of the Carpathian Foredeep Basin: implications for Paleogene palaeogeography in SE Poland. Geological Quarterly, 56 (4): 853–868.
Gradziński M., Duliński M., Hercman H., Górny A., Przybyszowski S., 2012. Peculiar calcite speleothems filling fissures in calcareous sandstones and their palaeohydrological and palaeoclimatic significance: an example from the Polish Carpathians, Geological Quarterly, 56 (4) 2012: 711–732.
Hart M. B., Hudson W., Christopher W. Smart C. W., Tyszka J., 2012. A reassessment of 'Globigerina bathoniana' Pazdrowa, 1969 and the palaeoceanographic significance of Jurassic planktic foraminifera from southern Poland. Journal of Micropalaeontology, 31(1): 97–109.
Hercman H., Pawlak J., 2012. MOD-AGE: An age-depth model construction algorithm, Quaternary Geochronology, 12: 1–10.
Jastrzębski M., 2012. New insights into the polyphase evolution of the Variscan suture zone: evidence from the Staré Msto Belt, NE Bohemian Massif, Geological Magazine, 149: 945–963.
Kowalewski G., KornijowR., S. McGowan., Wołoszczyk M., Suchora M., Bałaga K., Kaczorowska A., Gąsiorowski M., Szeroczyńska K., Wasiłowska A., 2012. Persistence of protected, vulnerable macrophyte species in a small, shallow eutrophic lake (eastern Poland) over the past two centuries: Implications for lake management and conservation. Aqatic Botany, published online: dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2012.12.004
Krajcarz M., Krajcarz M.T., 2012. The red fox (Vulpes vulpes) as an accumulator of bones in cave-like environments, International Journal of Osteoarchaeology, published online DOI: 10.1002/oa.2233
Kruszewski Ł. 2012. Supergene sulphate minerals from the burning coal mining dumps in the Upper Silesian Coal Basin, South Poland. International Journal of Coal Geology, published online DOI: 10.1016/j.coal.2012.12.007
Krzywiec P., Bukowski K., Oszczypko N., Garlicki A., 2012. Structure and Miocene evolution of the Gdów tectonic „embayment” (Polish Carpathian Foredeep) – new model based on reinterpreted seismic data, Geological Quarterly, 56(4): 907–920.
Kusiak J., Łanczont M., Madeyska T., Bogucki A., 2012. Problems of TL dating in Mesopleistocene loess deposits in the Podillya and Pokuttya regions (Ukraine). Geochronometria, 40, 1, 51–58.
Kusiak M.A., Whitehouse M.J., Wilde S.A., Nemchin A.A, Clark C., 2012. Mobilization of radiogenic Pb in zircon revealed by ion imaging: Implications for early Earth geochronology, Geology, doi: 10.1130/G33920.1
Le Deit L., Flahaut J., Quantin C., Hauber E., Mège D., Bourgeois O., Gurgurewicz J., Massé M., Jaumann R., 2012. Extensive surface pedogenic alteration of the Martian Noachian crust suggested by plateau phyllosilicates around Valles Marineris, Journal of Geophysical Research – Planets, 117: E00J05
Lisowiec, K., Budzyn, B., Słaby, E., Renno, A., Götze, J., 2012. Fluid-induced magmatic and post-magmatic zircon and monazite patterns in granitoid pluton and related rhyolitic bodies. Chemie der Erde – Geochemistry, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.chemer.2012.07.005
Mazur S., Anczkiewicz, R., Szczepański, van Goolc, J., Thirlwall, M., 2012. Palaeoproterozoic metamorphism and cooling of the northern Nagssugtoqidian orogen, West Greenland. Precambrian Research, 196–197: 171–192
Michalski K., Lewandowski M., Manby G., 2012. New palaeomagnetic, petrographic and 40Ar/39Ar data to test palaeogeographic reconstructions of Caledonide Svalbard. Geological Magazine, Volume 149 /Issue 04/: 696–721 (w Sprawozdaniu 2012 – online)
Mozer A., 2012. Pre-glacial sedimentary facies of the Point Thomas Formation (Eocene) at Cytadela, Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica, Polish Polar Research, 33: 41–62.
Pawłowski D., Kloss M., Obremska M., Szymanowski M., Żurek S., 2012. Evolution of smallvalley mirein CentralPoland as a result of hydroclimatic oscillation. Geochronometria, 39: 133–148.
Pisarzowska A., Racki G., 2012. Isotopic chemostratigraphy across the Early-Middle Frasnian transition (Late Devonian) on the South Polish carbonate shelf: A reference for the global punctata Event. Chemical Geology, 334: 199–220.
Setoyama E., Radmacher W., Kaminski M.A., Tyszka J., 2012. Foraminiferal and palynological biostratigraphy and biofacies from a Santonian–Campanian submarine fan system in the Voring Basin (offshore Norway). Marine and Petroleum Geology, doi:10.1016/j.marpetgeo.2012.12.007
Słaby, E., Martin, H., Hamada, M., Śmigielski, M., Domonik, A., Götze, J., Hoefs, J., Hałas, S., Simon, K., Devidal, J-L., Moyen, J-F., Jayananda, M., 2012. Evidence in Archaean alkali-feldspar megacrysts for high-temperature interaction with mantle fluids. Journal of Petrology, 53, 67–98.
Słaby E., 2012. Book Review Timescales of Magmatic Processes: from Core to Atmosphere. Pure and Applied Geophysics, DOI 10.1007/s00024-012-0598-x
Śmigielski, M., Słaby, E., Domonik, A., 2012. Digital Concentration-Distribution Models - tools for a description of the heterogeneity of the magmatic field as reflected in the geochemistry of a growing crystal. Acta Geologica Polonica, 62: 129–141.
Środon J., Kawiak T., 2012. Mineral compositional trends and their correlations with petrophysical and well-logging parameters revealed by QUANTA+BESTMIN analysis: Miocene of the Carpathian Foredeep, Poland. Clays and Clay Mineral, 60, 1: 63–75.
Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Starek D., Fodor L., 2012. Quaternary exhumation of the Carpathians: a record from the Orava–Nowy Targ Intramontane Basin, Western Carpathians (Poland and Slovakia). Geologica Carpathica, 63: 257–266.
Tyszka J., 2012. Bartensteinites campanulatus nov. gen, nov. sp. – functional morphology of a new foraminiferal genus from the Albian of the Lower Saxony Basin., Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, 266 (3): 273–282.
Wierzbowski H., Anczkiewicz R., Bazarnik J., Pawlak J. 2012. Strontium isotope variations in Middle Jurassic (Late Bajocian–Callovian) seawater: Implications for Earth's tectonic activity and marine environments. Chemical Geology, 334: 171–181.
Zavialova N., Turnau E., 2012. Morphology and wall ultrastructure of some Middle Devonian dispersed megaspores of northern Poland. Review of Palaeobotany and Palynology, 171: 103–123.
Zeelmaekers E., Vandenberghe N., Środoń J., 2012. Presence of bentonite beds in the earliest Eocene Tienen Formation in Belgium as evidenced by clay mineralogical analyses. Proceedings of the Climate and Biota of the Early Paleogene Conference. Austrian Journal of Earth Sciences, 105: 110–116.
Żelaźniewicz A., Hoa T.T., Larionov A.N., 2012. The significance of geological and zircon age data derived from the wall rocks of the Ailao Shan-Red River Shear Zone, NW Vietnam. Journal of Geodynamics, http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2012.04.002

Publikacje w czasopismach recenzowanych
Antipushina Z., Szeroczyńska K., Zawisza E., 2012. Algal and invertebrate microfossil assemblages from lake sediments in the reconstruction of past community dynamics – preliminary information. Studia Quaternaria, 29: 53–58.
Krajcarz M., Krajcarz M.T., Nadachowski A., Sytnyk O., 2012. Remains of small mammals from fossil burrows in archaeological Pleistocene site Ihrovytsya (western Ukraine), Acta Zoologica Cracoviensia, 55(1): 89–96.
Krajcarz M.T., Sudoł M., Krajcarz M., Cyrek K., 2012. Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych – Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska), Przegląd Geologiczny, 60 (10): 546–553.
Krajcarz M.T., 2012. Chronostratygrafia późnoczwartorzędowych klastycznych osadów jaskiniowych w Polsce w XIX i w XXI wieku – ile się zmieniło? Przegląd Geologiczny, 60 (2): 85–88.
Krajcarz M.T., 2012. Small fossil wolverine Gulo from Middle Pleistocene of Poland, Acta Zoologica Cracoviensia, 55(1): 79–87.
Kruszewski Ł., 2012. Supergene sulphate minerals from the burning coal mining dumps in the Upper Silesian Coal Basin, South Poland. International Journal of Coal Geology, 10.1016/j.coal.2012.12.007
Márton E., Bubik M., KrejÀi O., Steininger F., Badura J., Tomanavá-Petrová P., Mach K., Tokarski A.K., 2012. Paleomagnetic indication for possibile CCW rotation of the Bohemia Massie with respekt of the rest of stable Europe during Miocene. Mineralia Slovaca, 44: 108.
Przeździecki M., Migal W., Krajcarz M.T., Pyżewicz K., 2012. Obozowisko kultury magdaleńskiej na stanowisku 95 „Mały Gawroniec” w Ćmielowie. pow. ostrowiecki. woj. świętokrzyskie, Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 8 (49) (2009–2010), fascykuł B: 225–234.
Sapelko T.B., Smirnov N.N., Szeroczynska K., Hasanov B.F. Bajanov N.G., Kuznecov D.D., Antipushina Ż.A., 2012. Paleolimnologiczeskoje isledowanie ozera Glubokoe (Moskowskja Oblact), Trudy, Rosyjska Akademia Nauk, 13: 1–5.
Stypuła, B., Słaby, E., Bagiński, W., Sikorska-Jaworowska, M., Michalski, K., 2012. Zastosowanie katodoluminescencji w badaniach proweniencji zabytków kamiennych na przykładzie Bramy Głównej w Wilanowie. Spotkania z Zabytkami, Numer specjalny, 69–72.
Świerczewska A., Tokarski A.K., Paul Z., 2012. An attempt at chronostratigraphic and maximum burial dating of bentonites within the Cretaceous?Paleogene sequence in the Outer Carpathians (Poland). Mineralia Slovaca, 44: 107.
Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Starek D. & Fodor L., 2012. Quaternary exhumation of Western Capathians: A rekord from Orava-Nowy-Targ Intramontane Basin, Polish Galicia and Slovakia, Mineralia Slovaca, 44: 108.
Zastawniak-Birkenmajer E., Birkenmajer K., 2012. Problem granicy pliocen/plejstocen w słodkowodnych osadach Mizernej na Podhalu, Przegląd Geologiczny, 60 (5): 276–283.
Zawisza E., Caballero M., Ruiz-Fernandez C. 2012. 500 years of ecological chan ges recorded in subfossil Cladocera in a high-altitude, tropical Lake Lago de la Luna, central Mexico. Studia Quaternaria, 29: 23–30.
Żelaźniewicz A., 2012. Book reviews: Tectonics of sedimentary basisns – recent advances. Geologos, 18: 119–134.
Żelaźniewicz A., Tran H.T., Larionov A., 2012. The Ailao Shan-Red River Shear Zone, NW Vietnam: a long-lived continental fault zone in SE Asia. Mineralia Slovaca, 44: 114.

Publikacje nie recenzowane: w materiałach konferencyjnych,
przewodnikach wycieczek
Arabas A., 2012. Stable isotope composition of calcite fossils and bulk carbonate as a proxy for the reconstruction of Jurassic marine environments. Streszczenie posteru na AGU, San Francisko, 3-9.12.2012, http://fallmeeting.agu.org/2012/ eposters/eposter/pp33b-2115/
Birkenmajer K., Zastawniak-Birkenmajer E., 2012. Paleoceńsko-eoceńskie maksimum termiczne (PETM) a sukcesja roślinna na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyka Zachodnia), XXIV Sympozjum Polarne (Sosnowiec 14-16.06.2012), Materiały konferenc. p. 18.
Bogucki A., Łanczont M., Sytnyk O., Madeyska T., Tomeniuk O., Kusiak J., Jacyszyn A., Dmitruk R., 2012. Yezupil VIII-IX - nowi razrizy plejstocenowyh widkladiw galickogo Prydnister'ja. Zbirnyk naukowykh prac „Problemy geomorfologii i paleogeografii Ukrainskikh Karpat i pryleglykh terytorij, Lwiw, Bilanjuk i in. (red.): 104–114.
Dobrzyński D., Słaby E., Kostka A., Mętlak A., 2012. A geochemical approach to explain germanium origin in potentially medicinal waters of the Bieszczady Mountains (the Carpathians, SE Poland). Anales de Hidrologia Médica, 6: 227–228.
Dobrzyński D., Słaby E., Mętlak A.,Kostka A., 2012. Bogate w german wody podziemne Bieszczadów. Geologia jedna?! II Polski Kongres Geologiczny, Warszawa, 17-19 września 2012 Abstrakty, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne: 19–20.
Domonik A., Słaby E., Śmigielski M., 2012. Hurst exponent used as a tool to differentiate between magmatic- and fluid-induced processes as reflected in crystal geochemistry. Geophysical Research Abstracts, 14, EGU2012-2865
Gąsiorowski M., Hercman H., 2012. Monitoring of cave air temperature and humidity in the Niedźwiedzia Cave system (Sudetes, Poland) – a key to understanding tourists activity impact to cave environment. Geophysical Research Abstracts, 14, EGU2012-7910
Gąsiorowski M., Hercman H., Socha P., 2012. Isotopic composition (C, N, O) of two species of rodents as a tool for reconstruction of habitat and environment evolution during the middle and late Pleistocene – a case study from the Biśnik Cave (Czestochowa Upland, Poland). The 18th International Cave Bear Symposium Abstract Book, 21.
Gedl P., 2012. Palaeogeographic reconstructions of Flysch Carpathian NE marginal area during Middle Eocene–Early Oligocene in Poland based on palynological data., In: Józsa, Reháková, D. & Vojtko, R. (eds), Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. 8th Conference, December 6th–7th 2012, Bratislava, Abstract Book: 8.
Gedl P., Plasienka D., Schlögl J., Józsa & Madzin J., 2012. New occurrences of the Szlachtowa Formation in the surroundings of Jarabina village (Pieniny Klippen Belt, Eastern Slovakia). In: Józsa, Reháková, D. & Vojtko, R. (eds), Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. 8th Conference, December 6th–7th 2012, Bratislava, Abstract Book, 9.
Gourronc, M., Bourgeois, O., Mège, D., Bultel, B., Pochat, S., 2012. Valles Marineris: a past glaciated valley landsystem along the Martian equator. EGU General Assembly, Vienna, GM10.1/PS2.9
Jastrzębski M., Stawikowski W., 2012. Migmatization and regional-scale folding in the Orlica-Śnieżnik Dome, NE Bohemian Massif: constraints from structural and metamorphic records of the Młynowiec Formation, Mineralogia – Special Papers, 40: 82–83.
Jouannic G., Gargani J., Costard F., Marmo C., Schmidt F., Bourgeois O., Massé M., Ori G., 2012. Morphological characterization of springtime seasonal activity on the Russell dune (Mars), EGU General Assembly.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M, Cyrek K., 2012. From far or from near? Map of silicate raw material outcrops around the Biśnik Cave., 9th SKAM Workshop Brno, Czech Republic, 8-11.10.2012: 15–16.
Krajcarz M.T., 2012. Geology of the Biśnik Cave, In: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Cultures - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts: 14, 23.
Krajcarz M.T., 2012. Geology of the Ciemna Cave, In: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Cultures - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts: 29–32.
Krajcarz M.T., Madeyska T., 2012. Geology and chronostratigraphy of sediments from Biśnik Cave, In: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Cultures - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts: 56–58.
Krajcarz M., Krajcarz M.T., Marciszak A., 2012. Palaeoecology of bears from the Pleistocene deposits of Biśnik Cave based on stable isotopes (δ13C, δ18O) and dental cementum analyses, In: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Cultres - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts: 89–90.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., 2012. Palaeoenvironmental analyses of multi-layered cave site based on the isotopic data (δ18O, δ13C) – the case of Biśnik Cave, Poland. 18th annual meeting of European Association of Archaeologists, 29 August - 1 September 2012, Helsinki. Abstracts: 115.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., 2012. The 200 000 year long record of stable isotopes (δ18O, δ13C) from cave bear (Ursus spelaeus) teeth, Biśnik Cave, Poland, The 18th International Cave Bear Symposium, Baile herculane, Romania, 20-22 September 2012. Program - Abstracts - Field trip: 54–55.
Kruszewski Ł., 2012. Unique chloride assemblage of exhalative origin from burning coal-mining dump in Radlin (Rybnik Coal Area, S Poland), Mineralogia - Special Papers, 40, 90–92.
Kruszewski Ł., Ciesielczuk J., Misz-Kennan M., 2012. What have meteorites to do with coal fires? A case of Upper and Lower Silesian Basins, Mineralogia - Special Papers, 40, 28–30.
Krzesińska A., Fritz J., Gattacceca J., Rochette P., Cournede C, 2012. Brecciation of the Pułtusk meteorite and its deformational history, Mineralogia Special Papers, 40: 36–38.
Lisowiec K., Budzyń B., Słaby E., Renno A.D., Götze J, 2012. Zircon and monazite patterns resulted from late- to postmagmatic fluid-interaction processes in granitoid pluton and related rhyolitic bodies, Geophysical Research Abstracts, 14, EGU2012-5679
Lisowiec K., Słaby E., Foerster H.J. 2012. The record of magma differentiation preserved in apatite from the Karkonosze granite, Poland. Mineralogia - Special Papers, 40: 93–94.
Łanczont M., Madeyska T., Komar M., Bogucki A., 2012. The environments of loess uplands to the North of the Carpathians during the penultimate interglacial (MOIS 7) in pedogenic and vegetation records, Abstract – 4th International Congress EUROSOIL 2012, Soil Science for the Benefit for the Mankind and Environment – Abstracts, wersja elektroniczna
Łanczont M., Madeyska T., Komar M., Bogucki A., 2012. Environment of the peri- and meta-Carpathian zone during the Middle Palaeolithic settlement. International Conference: European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Culture - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25-28, 2012. Guidebook & Book of Abstracts. Toruń, 91–93.
Madeyska T., 2012. Geology of the Nietoperzowa Cave. International Conference: European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Culture - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25-28, 2012. Guidebook & Book of Abstracts: 35–36.
Massé M., Beck P., Schmitt B., Pommerol A., McEwen A., Chevrier V., Brissaud O., 2012. Nature and Origin of RSL: Spectroscopy and Detectability of Liquid Brines in the Near-Infrared, 43th Lunar and Planetary Science Conference.
Mège, D., Purcell, P.G., Jourdan, F., 2012. Volcanism in southeast Ethiopia and the Ogaden Dyke Swarm. Magmatic Rifting & Active Volcanism conference, Univ. Leeds.
Mège, D., Purcell, P., Gurgurewicz, J., Jourdan, F., 2012. Dykes and linear troughs: new observations on the Somali Plate. Lunar and Planetary Science Conference XLIII, Lunar and Planetary Institute, Houston, Texas: 1317.
Mège, D., Purcell, P.G., Jourdan, F., 2012. Dykes and linear troughs: new observations on the Somali Plate. Planetary Volcanism and Mantle Dynamics, OBSPM.
Mège, D., and the WROONA Research Group, 2012. Comparative geosciences: the WROONA research group. MPSE Conference/Mars: Connecting Planetary Scientists in Europe, ESA/ESTEC, Nordwijk, Abstract.
Mège, D., Banaszkiewicz, M., Błęcka, M., Czechowski, L., Gurgurewicz, J., Leliwa-Kopystynski, J., Kossacki, K., Kozakiewicz, J., Kryza, R., Muszyński, A., Szutowicz, S., Żelaźniewicz, A., 2012. Planetary geosciences in Poland: where do we go. MPSE Conference/Mars: Connecting Planetary Scientists in Europe, Budapest, ESA/ESTEC, Nordwijk, Abstract.
McEwen A., Byrne S., Chevrier V., Dundas C., Hansen C., Massé M., Mattson S., Murchie S., Ojha L., Paige D., Shaefer E., Thomas N., Wray J., 2012. Future Orbital Measurements Needed to Understand Present-Day Liquid H2O on Mars, 43th Lunar and Planetary Science Conference
Mirosław-Grabowska J., 2012. Oxygen and carbon isotope record of the Eemian Interglacial (MIS 5e) in Poland based on lake carbonates. 12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow, Wielka Brytania, 21-24.08.2012, Programme and abstracts volume: 41.
Ojha L., McEwen A., Dundas C., Mattson S., Byrne S., Schaefer E., Massé M., 2012. Recurring Slope Lineae on Mars: Updated Global Survey Results, 43th Lunar and Planetary Science Conference.
Plasienka D., Madzin J., Józsa Š. & Gedl P.. 2012. Contact between the Pieniny Klippen Belt and the Central Carpathian Paleogene Basin exposed in the Ąutina village (Eastern Slovakia). 8th Conference, December 6th-7th 2012, Bratislava, Abstract Book: 40.
Pociecha A., Amirowicz A., Wilk-Woźniak E., Gąsiorowski M., Mazurkiewicz-Boroń G., 2012. Wpływ regulowania poziomu wody w zbiorniku zaporowym na wybrane ogniwa sieci troficznej, XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków 19-22 września 2012. Materiały: 158
Rauch M., 2012. Jaki byłby krajobraz polskich Karpat zewnętrznych bez denudacji, w świetle wyników modelowania analogowego oligoceńsko-mioceńskiej ewolucji geodynamicznej tego orogenu. Materiały III Warsztatów Geomorfologii Strukturalnej, Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznychna przykładach Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego i Babiej Góry Beskid Niski-Beskid Sądecki-Babia Góra, 25-28.09.2012: 20–23.
Rauch M., 2012. Pierwotne tektoniczne rysy budowy geologicznej polskich Karpat zewnętrznych i ich wpływ na obecny krajobraz tego orogenu., Materiały III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznychna przykładach Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego i Babiej Góry Beskid Niski-Beskid Sądecki-Babia Góra, 25-28.09.2012: 92–94.
Rauch M., 2012. Genesis of the asymmetry of the Northern Outer Carpathian thrust belt in light of the results of the analogue modelling experiments. Abstracts of GeoMod 2012 conference, 15-20 July 2012 Lausanne, Switzerland.
Rauch M., Jankowski L., Probulski J., 2012. Origin of curved traces of the regional thrusts and fault-related folds in the Polish Outer Carpathians in light of the analogue modelling. Mineralia Slovaca, 44: 102.
Séjourné A., Costard F., Gargani J., Marmo C., 2012. Formation and evolution of periglacial landforms in context of global warming: Comparison Earth-Mars, EGU General Assembly 2012, Vol. 14, EGU2012-1047-1
Séjourné A., Costard F., Gargani J., Fedorov A., Soare R.J., Marmo C., 2012. Degradation of the periglacial landscape of Utopia Planitia under global warming: comparison Earth-Mars, Lunar and Planetary Science Conference, vol. 42 abstract #1881
Setoyama, E., Kaminski M. A., Tyszka, J., 2012. Campanian agglutinated foraminifera from the Lomonosov Ridge, IODP Leg 302 (ACEX): implications for Arctic Late Cretacous paleogeography, EGU General Assembly 2012, held 22-27 April, 2012 in Vienna, Austria. A. Abbasi, N. Giesen (eds). COPERNICUS, 14: 4757.
Setoyama E., Kaminski M. A., Tyszka J., 2012. Palaeoenvironmental and palaeogeographic implications of Campanian agglutinated foraminifera from the Lomonosov Ridge (ACEX, IODP Expedition 302)., Alegret L., Ortiz S., Kaminski M.A. (eds), Ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 18: 86–87.
Setoyama E., Kaminski M. A., Tyszka J., 2012. Morphogroup analysis of Late Cretaceous–Paleogene agglutinated foraminifera from Indian Harbor M-52 well, Labrador Sea., In: Alegret L., Ortiz S., Kaminski M.A. (eds), Ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 18, 88–89.
Setoyama E., Kaminski M. A., Tyszka J., 2012. Palaeobiogeography of Late Cretaceous agglutinated foraminifera in the Arctic, Atlantic and Tethyan regions., In: Alegret L., Ortiz S., Kaminski M.A. (eds), Ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 18, 90–91.
Słaby, E., Karwowski, Ł., Muszyński, A., Simon, K., Majzner, K., Kruszewski, Ł., Moszumańska, I., Wróbel, M., 2012. Composition and growth morphology of feldspar crystals from Morasko meteorite - LA ICP MS and Raman - SEM EDS imaging study. Mineralogia - Special Papers, 40: 53.
Słaby, E., Martin, H., Hamada, M., Śmigielski, M., Domonik, A., Götze, J., Hoefs, J., Hałas, S., Simon, K., Devidal, J-L., Moyen, J-F., Jayananda, M., 2012. Mantle hydrous-fluid interaction with Archaean granite. Geophysical Research Abstracts, 14, EGU2012-3734
Szczerba M., Środoń J., 2012. Testing of two new possible methods of determination of diagenetic and detrital ages from K-Ar dates of clay fractions contaminated with detrital illite. The 11th Geochronological Conference „Dating of Minerals and Rocks XI” - book of abstracts.
Szczerba M., Rospondek M., 2012. Controls on distributions of methylphenanthrenes in sedimentary rock extracts: Critical evaluation of existing geochemical data from molecular modelling. Geoshale 2012 - book of abstracts: 101.
Szczerba M., Kłapyta Z., Kalinichev A., 2012. Ethylene glycol intercalation in smectites, MECC 2012 - book of abstracts: 26.
Szeroczyńska K., Zawisza E., 2012. Holoceńska historia rozwoju jezior lobeliowych (Polska, Finlandia) w swietle zmian subfosylnej fauny Cladocera (Subfossil Cladocera in lobelian lakes (Poland, Finland) respond to the Holocene environmental change). Materiały, XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków 19-22.09.2012: 179.
Szeroczyńska K., Zawisza E., 2012. Leke transformations within the last millennium recorded in sediments based on subfossil Cladocera (North and Central Europe), Absracts – Applied Paleolimnology, IPS2012, „advancing the science of palaeolimnology”, Glasgow SECC 21-24.08.2012: 43.
Tyszka J., 2012. Foraminiferal design: Morphogenesis of agglutinated chambers. Alegret L., Ortiz S., Kaminski M.A. (eds), Ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 18: 98–100.
Tyszka J., Setoyama E., Topa P., 2012. The eFORAMS webite. Newsletter of Micropalaeontology, 85: 36.
Wierzbowski H., 2012. Middle-Late Jurassic transition: a turning point for the Jurassic oceanography and marine environments, Jurassica X, Abstrakty i przewodniki wycieczki terenowej, Rakhiv-Beòatina 25-30.06.2012: 28–30.
Wierzbowski H., Wierzbowski A., Pańczyk M., 2012. Tuffite layer in the Niedzica Limestone Formation (Late Bathonian– Callovian), Pieniny Klippen Belt, Poland: preliminary results of petrographic analyses, In: Józsa, D. Rehákova, R. Vojtko (eds.), Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians, 8th Conference, 6-7.12.2012, Bratislava, Abstract book: 55.
Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Gąsiorowski M., 2012. The effect of manipulation of a man-made lacustrine ecosystem on selected chains in the food web. An international symposium on State of Lake Vanern Ecosystem - Past, present and future. Program and Book of Abstracts: 47–48.
Żelaźniewicz A., Tran T.H., Larionov A.N., 2012. Mesozoic and Cenozoic multiple deformational events in the Ailao Shan-Red River Shear Zone, NW Vietnam. Symposium 15.5.03 IGC Brisbane. Abstract Book 34_IGC

Inne publikacje
Żelaźniewicz A., Ihnatowicz A., Cwojdziński S., 2012. LXXXI Zjazd polskiego Towarzystwa geologicznego – Żagań, 23-25.09.2011. Przegląd Geologiczny, 60: 75.